Alla inlägg av ESports Fund

Gaming skjuter i höjden – därför bör du investera

– Det är ingen tvekan om att intresset för gaming i olika former har ökat under pandemin. Och jag tror inte heller att det kommer att avta efter, tvärtom – gaming och e-sport kommer att växa och bli större i framtiden, säger Stefan Westin, fondförvaltare för eSports Fund.

Stefan Westin har förvaltat e-sport och gaming sedan 2019 och den aktiva, tematiska fonden eSports Fund sedan oktober 2020. Sedan start har fonden avkastat 4,38 procent och den består till största del av spelutvecklare, e-sportsbolag och underleverantörer.

– Vi startade fonden strax innan nyheten om vaccinet och placerarna bytte då fokus från tillväxtbolag till värdebolag. Detta var naturligtvis olyckligt i ett kortsiktigt perspektiv, men vi placerar på lång sikt och ser en mycket stor potential i intäkterna, speciellt när allt går live igen och publiken återvänder i fysisk form.

Läs mer och köp fonden här 

Ny högre lägstanivå 

Det är just stora evenemang inom e-sport som Stefan Westin poängterar att det finns ett uppdämt behov och önskemål om att fylla stora arenor med spelare och publik. Intäkter inom sådant som benämns ”tickets and merchandise” har på grund av pandemin minskat betydligt samtidigt som intäkterna från ”streaming and digital revenue” har ökat kraftigt. Något som ter sig logiskt enligt Stefan Westin.

– Det blir även intressant med ökad annonsering igen vilket i sin tur genererar intäkter. Intresset är intakt och inte bara det – det växer. Vår bedömning är att intäkterna inte kommer minska till samma nivå som innan pandemin när allt kommer igång igen. Utan vår bedömning är att intäkterna får en ny högre lägstanivå.

Gaming nya basindustrin

Fördelarna med gaming är, enligt Stefan Westin, lättillgängligheten och att det är billigt. I Sverige omsätter spelindustrin cirka 25 miljarder kronor vilket är 25 gånger mer än för tio år sedan. På global nivå är Kina, USA, Japan, Sydkorea och Tyskland de dominerande länderna sett till intäkter, men det finns också en enorm potential i övriga delar av världen menar Stefan Westin.

– Utvecklingen är enorm och dataspelsbranschen omsätter ungefär lika mycket som järnmalms- och massaföretagen vilka är klassisk svensk basindustri. Det är hög tid att ställa sig frågan ifall spelbranschen är en ny basindustri. Med den nuvarande omsättningen och tillväxttakten vågar man nog påstå att det är en ny basindustri vi bevittnar. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är väldigt positiv och jag är övertygad om att vi kommer att gå en ljus framtid till mötes, säger Stefan Westin. 

Om eSports Fund:
ESports Fund är en renodlad tematisk och global aktiefond där Stefan Westin uteslutande investerar i bolag som drar nytta av den enormt starka trenden inom eSport-industrin, såsom eSportarrangörer, spelutvecklare och underleverantörer. Antalet innehav i fonden uppgår till cirka 30 bolag och är aktivt förvaltad i ett långsiktigt perspektiv. Läs mer om eSports Fund här 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Av: ESports Fund

Detta är en annons från ESports Fund och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.