Alla inlägg av Eternali

”Kunder skriker efter vår hållbara råvara”

– Träråvara är det enda riktiga alternativet till olja och kol för att säkerställa energibehovet när världen ställer om till grönt. Samtidigt gör tuffare krav från EU, vad gäller avverkning av skog, att det blir svårare för skogsbruk i Europa att möta den efterfrågan på hållbara råvaror som fullständigt exploderat under senare år. Här fyller vi ett stort tomrum, säger Eternalis tillträdande vd Andreas Forssell.

Snabbväxande eukalyptusträd

Genom att fokusera på snabbväxande brasilianska eukalyptusträd, menar Andreas Forssell att Eternali har hittat ett alternativ för att kunna möta denna efterfrågan.

– Eukalyptusträden växer upp på 5–7 år, vilket gör att vi får en helt annan skalbarhet jämfört med traditionell skogsavverkning. Vi har också ett stort fokus på hållbarhet, vilket gör att regulatoriska krav kan mötas, säger Andreas Forssell och fortsätter:

– Vi bidrar inte till avverkning av hundraåriga träd. Samtidigt säkerställer vi att hela processen från plantering till leverans möter högsta ESG-standard. Genom att återinvestera i brasiliansk naturskog bidrar vi även till biodiversitet och skyddar skogen från ohälsosam exploatering.

Läs mer om Eternalis förvärv av skog i Amazonas.

Allt större marknad

Enligt Andreas Forssell sträcker sig behovet av träråvara långt bortom traditionell pappersmassa, vilket talar för en mycket stark efterfrågan på träråvaror som eukalyptus.

– Europeiska bolag inom pappersmassa och bioenergi kommer vara den primära målgruppen. Men användningsområdena finns även bortom de två initiala marknadssegmenten eftersom kunderna formligen skriker efter hållbara råvaror, förklarar Andreas Forssell.

Förhandlingar med första kunden

Eternali ligger nu i förhandlingar om en första leverans till kund. Och det är för att kunna gå vidare med den som man nu tar in kapital. Bolaget förhandlar därutöver med ytterligare kunder.

– Om vi får avtal med häften av dessa ska vi nå våra finansiella mål. Vi har långt framskridna förhandlingar om ett fyraårigt kontrakt på 200 miljoner dollar i försäljningsvärde. Vår initiala målsättning är att med det första kontraktet under 2022 nå en omsättning på 435 miljoner kronor på årsbasis och generera en vinst över tid före finansieringskostnad och skatt på cirka 20 procent, motsvarande cirka 85 miljoner kronor, säger Andreas Forssell och tillägger:

– Detta klarar vi av redan vid första kontraktet, vilket vi siktar på att ha klart under första delen av 2022. Sedan ska vi fortsätta och ingå fler kontrakt för leveranser för att nå en stark tillväxt därefter.

Börsnotering under våren

Under våren 2022 planerar bolaget en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market för att finansiera leveranserna kopplade till det första stora kontraktet. Och Andreas Forssell ser stora möjligheter framåt.

– År 2026 räknar vi med att ligga på 3 miljarder i omsättning. Det är en ganska skarp och aggressiv målsättning som vi baserar på att kunder faktiskt hör av sig till oss och vet att vi har råvaran och finns på plats i Brasilien. Skulle vi lyckas med detta mål bör bolaget värderas till mångmiljardbelopp om man tittar på värderingsmultiplar på jämförbara noterade aktörer. Att då köpa in sig till en värdering till 170 miljoner i denna första runda ser vi som mycket attraktivt.

Läs mer om emissionen här.

Om Eternali:

Eternali är skapat för att ta vara på skogens möjligheter. Just nu sker ett stort skifte till bioenergi och ersättnings­materialen till plast, kolfiber och stål kommer ut biomaterialen som skogen erbjuder. Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien för en hållbar och diversifierad investering i skog.

Läs mer om Eternali här.

Av: Eternali

Detta är en annons från Eternali och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.