Alla inlägg av Flexiwaggon

Grön, effektiv godstrafik möjlig med Flexiwaggon

Lastbilstrafiken dundrar genom Sverige och Europa. Det är trångt på vägarna. Samtidigt skallar kraven på hållbara godstransporter – nu, högre än någonsin med en utmanande klimatomställning som står för dörren. Och här är Flexiwaggons vision kristallklar – bolaget ska revolutionera med hållbara godstransporter, världen över. 

– Vi har idag en första order från österrikiska CRD om totalt 46 vagnar. CRD har också inlett förhandlingar med Flexiwaggon om exklusivitet för delar av Europamarknaden. Dessutom har vi inlett diskussioner med företag i såväl GCC-länderna, Norden och på den amerikanska kontinenten. Visionen att flytta godstransporter från väg till järnväg har aldrig varit närmare att förverkligas, berättar Jan Eriksson, grundare och vd på Flexiwaggon.

Allt att vinna med Flexiwaggon

Flexiwaggons järnvägsvagnar ger både ekonomiska och hållbara fördelar för logistikbranschen, berättar Jan Eriksson. De robusta vagnarna kan lastas med 52 ton och köras i 140 km/h. På endast sju minuter kan lastbilen köras av och på och för de lastbilar som är eldrivna kan dessa laddas under transporttiden och vara fullt laddade när de körs av. 

– Vi har många förfrågningar och intresset är mycket stort inom logistikbranschen för att komma och titta på våra lösningar. Till exempel tyska Rola som är en viktig aktör. Bristerna i Rolas teknik kommer inom de närmaste åren att förbjuda körning på järnväg eller genom Brennerpasset. För dem är vår lösning mycket intressant, säger Jan Eriksson och fortsätter:

– Vinsterna är många och genom Flexiwaggon vet jag att vi kommer att påskynda utvecklingen av eldrivna lastbilar. Jag skapar helt enkelt en marknad för att utveckla ellastbilar! Men i övergången kan vi självklart även transportera dieseldrivna lastbilar.

Nyemission ger gröna muskler 

För att ta nästa steg ut mot marknaden gör bolaget nu en nyemission. Tidpunkten är välvald då Flexiwaggon snart står färdig med en välutvecklad produkt som nu gått in i godkännande-fasen. Marknaden är mogen och organisationen är på plats.

– Att jag har löst den gröna omställningen för transporter gör mig stolt. Jag har varit långt före länge men nu menar jag att vi kommit till en punkt där teknik och incitamenten finns på plats och där vi har en mogen marknad. Var med på tåget redan nu och investera! avslutar Janne Eriksson. 

Om Flexiwaggon:

Flexiwaggon AB (publ) har varit verksamma sedan år 2000. Under 2023 inleder företaget testkörningar av en helt ny vagn och startar produktionen av 46 vagnar. För att påskynda omställningen till gröna transporter och nå ut på världsmarknaden genomför Flexiwaggon en nyemission 1–28 februari 2023. 

Emissionsbelopp: 12 MSEK
Teckningskurs: 120 SEK per A-aktie i en post om 80 A-aktier
Teckningstid: 1–28 februari 2023
Teckningssedel: Finns att hämta på https://www.flexiwaggon.se/issue-of-shares-2023/

Stora affärer på gång för svensk transportaktör

Att Flexiwaggon är ett innovativt skandinaviskt företag blev tydligt då de i år tilldelades priset Scandinavian Business Awards, för att deras idé inom intermodala transporter är banbrytande. Utmärkelsen ges ut av affärsmagasinet EU Business News och delas ut till ledande företag och individer som visat på enastående prestationer.

– Vi expanderar nu vår verksamhet i USA genom ett nytt bolag som ska hjälpa hamnen i Los Angeles att flytta 300 000 containrar per år för att frigöra yta. Utöver dessa har vi fått en framtida förfrågan på att flytta totalt 6 miljoner containrar per år för samma bolag. Det är en stor möjlig kommande affär för företaget som vi med glädje tar oss an, säger Jan Eriksson, innovatör och vd på Flexiwaggon.

Förutom att Flexiwaggon säkrat ordar såsom projektet i Los Angeles, har de även tecknat avtal med GISAB för vagnproduktion i Europa, SSAB för leverans av stål, samt knutit upp partners med specialistkompetenser inom försäljning och marknadskommunikation. Dessutom har en ny ledningsgrupp etablerats med representanter för biltestindustri, industriproduktion och försäljning.

Läs Flexiwaggons memorandum här

– Vi har påbörjat språnget mot full produktion efter en order från CRD, ett österrikiskt transportbolag, om totalt 46 vagnar. Vi har slutit ett exklusivitetsavtal med CRD för Europa, där de har fått ett territorium om sex länder. Vår vision om att flytta över godstransporter från väg till järnväg för en mer hållbar, transportekonomisk och säker transportnäring är snart förverkligad, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggons nyemission här

Den stora satsningen har lönat sig och läget har sällan varit mer gynnsamt för Flexiwaggons transportlösning, som utöver projekten i Österrike och USA har fått förfrågningar från verksamheter i bland annat Norge och Polen. För att förverkliga sina framtidsplaner gör bolaget nu en nyemission.

– Nyemissionens syfte är att att ta vara på det fönster och de affärsmöjligheter som öppnats, samt säkra vår leveransförmåga till marknaden där det finns en tydlig efterfrågan, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggon här

unnamed (2)

Flexiwaggons unika järnvägsvagn kombinerar fördelarna som finns inom respektive väg- och järnvägsburen transport. Jämfört med traditionella godstransporter är innovationen snabbare, billigare, säkrare, mer energieffektiv och mer miljövänlig då den reducerar utsläppen väsentligt.

Av: Flexiwaggon

Detta är en annons från Flexiwaggon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Grön transportinnovation tar stormsteg

Med globalisering och ökande konsumtion ställs helt nya krav på resurseffektiva godstransporter. Genom att flytta godstransport från landsväg till järnväg möjliggör Flexiwaggons järnvägsvagn både ekonomiska och hållbara fördelar i Sveriges transportkedjor.

– Flexiwaggon och eldrivna lastbilar är det mest effektiva och hållbara sättet och uppnå en hundraprocentig reducering av utsläpp, säger Jan Eriksson, innovatör och vd på Flexiwaggon.

Under året har företaget lagt mycket energi på att säkerställa en kraftfull leveransorganisation. De har tecknat avtal med GISAB för vagnproduktion i Europa, SSAB för leverans av stål, påbörjat etableringen av produktionsanläggning samt knutit upp partners med specialistkompetenser inom försäljning och marknadskommunikation. Dessutom har en ny ledningsgrupp etablerats med representanter för biltestindustri, industriproduktion och försäljning. 

– Vi har påbörjat språnget mot full produktion. Vi har nu tecknat vårt första avtal med CRD, ett österrikiskt transportbolag, med ett komplett tågset med option om ytterligare ett. Totalt kommer det bli 45 till 50 vagnar. Vår vision om att flytta över godstransporter från väg till järnväg för en mer hållbar, transportekonomisk och säker transportnäring har aldrig varit närmare att förverkligas, säger Jan Eriksson.

Läget har sällan varit mer gynnsamt för deras transportlösning och Scandinavian Business Awards utsåg dem till årets Best Railway & Road Freight Transport Solutions i Sverige. Bolaget siktar på att etablera sig i Sverige, Europa och USA där marknaden för hållbarhetsinnovationer, lastbilstransporter eller båda delar är stor. För att lyckas med sina framtidsplaner genomför bolaget en nyemission. 

– Nyemissionens syfte är att att ta vara på det fönster och de affärsmöjligheter som öppnats samt säkra vår leveransförmåga till marknaden. Emissionen ska finansiera genomförandet av vagnstesterna på plats i Österrike för att uppfylla villkor inför leveransen. Dessutom ska vi bygga upp en leveransorganisation i steg ett, med främsta fokus att planera produktionsanläggningen med kapacitet att producera tre vagnar per vecka, säger Jan Eriksson.

Flexiwaggons unika järnvägsvagn kombinerar fördelarna som finns inom respektive väg- och järnvägsburen transport. Jämfört med traditionella godstransporter är innovationen snabbare, billigare, säkrare, mer energieffektiv och väsentligt mindre miljöbelastande.

Detta är en annons från Flexiwaggon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: Flexiwaggon

Svensk innovation revolutionerar transportbranschen

Genom att transportera vägfordon på järnväg kan enorma mängder utsläpp reduceras, samtidigt som det är billigare, snabbare, säkrare och mer energieffektivt. Det här är precis vad bolaget Flexiwaggon arbetar för, och marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt.

– Vår järnvägsvagn möjliggör smidig av- och påkörning av flera lastbilar samtidigt på mindre än tio minuter. Den är helt unik och fungerar oavsett elinfrastruktur eftersom vagnen genererar sin egen el, vilket är en av våra största konkurrensfördelar, säger Flexiwaggons grundare och vd, Jan Eriksson.

Se en animerad demonstration av Flexiwaggon här.

Marknaden är lovande

Bolaget grundades år 2000 och efter att den första vagnen stod klar kunde ett stort behov och en lovande marknad konstateras. Energimyndigheten har stöttat bolaget med lån och bidrag. Även Trafikverket ser Flexiwaggons betydelsefulla fördelar och är måna om att få ut vagnen på marknaden. Nu är andra generationens Flexiwaggon färdigkonstruerad och redo för försäljning.

– Det är hög tid för investerare att hoppa på tåget till en mer hållbar framtid. I både Sverige och USA har stora företag, däribland Nissan, visat intresse för vår vagn. Genom att flytta tunga transporter från väg till järnväg gynnas åkerier, logistik- och fraktbolag, samt hela samhället, berättar Jan Eriksson.

Bästa lösningen för miljön

I omställningen mot hållbara transporter framhävs ofta eldrivna fordon som den bästa lösningen. Men arbetet med att elektrifiera vägtransporter kommer att ta flera år och kosta tusentals miljoner kronor. Flexiwaggons revolutionerande lösning finns tillgänglig redan i dag och till en mycket lägre kostnad.

– Med Flexiwaggon kan lastbilar ta sig fram hundratals mil i en hastighet om 140 kilometer i timmen, utan att skapa några utsläpp överhuvudtaget, säger Jan Eriksson. 

Genomför nyemission

Nu genomför bolaget en nyemission för att kunna lansera den nya vagnen och positionera sig ytterligare på marknaden. För handel av Flexiwaggons aktier används portalen Invono där köp och sälj kan ske via en onoterad plattform.

Siktar på börsen

Framtiden ser ljus ut för bolaget, och med en produkt som Flexiwaggon-vagnen är det inte alls förvånande. Världens ekonomi är och kommer alltid att vara beroende av transporter. Branschen växer kraftigt och satsningar på hållbara transportmedel är starkt prioriterat. Därför siktar Flexiwaggon på en börsnotering år 2024.

– Vi ligger helt rätt i tiden. Jag ser optimistiskt på framtiden och är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, avslutar Jan Eriksson.

Hämta teckningssedel och memorandum på bolagets hemsida.

Fakta:

Flexiwaggon är ett innovations- och säljdrivet bolag vars huvudsakliga produkt är en järnvägsvagn för transport av lastbilar och andra fordon. Nu genomför bolaget en nyemission från 1 december till 31 december för att kunna för att kunna lansera den nya vagnen och positionera sig ytterligare på marknaden.

 • Emissionsbelopp: 5 760 000 SEK.
 • Teckningskurs: 80 SEK per aktie i poster om 60 aktier.
 • Teckningssedel: skickas in separat via post eller e-post. Finns att hämta på hemsidan.

Läs mer om Flexiwaggon och dess fördelar här.

Av: Flexiwaggon

Detta är en annons från Flexiwaggon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Var med och revolutionera transportbranschen

Flexiwaggon grundades i Östersund med en kristallklar vision – de ska revolutionera godstransporter världen över. Med ett oöverträffat produktkoncept baserat på transporter av lastbilar via järnväg, är bolaget väl positionerade för att ta nästa steg.

– Vi ligger helt rätt i tiden. Marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt och allt fler så kallade ”rolling highways” kör nu reguljärt. Vår innovation är unik, både när det kommer till effektivitet och flexibilitet, säger Jan Eriksson, vd på Flexiwaggon.

Se en animerad demonstration av Flexiwaggon här

Som en mobil laddstolpe

Flexiwaggons järnvägsvagn möjliggör smidig av- och påkörning av flera lastbilar (eller hela tågsett) samtidigt genom att vagnen vrids ut åt vänster eller höger i en av ändarna och proceduren tar totalt mindre än tio minuter. Vagnen kräver inga särskilda terminaler utan det enda kravet på infrastruktur är att av- och påkörning utförs på en hårdgjord yta som till exempel grus.

–  Genom att flytta tunga transporter från väg till järnväg gynnas logistikbolag, fraktbolag, åkerier och inte minst samhället. Det är ett snabbare, billigare, säkrare, energieffektivare och miljövänligare alternativ, säger Jan Eriksson och tillägger:

– Man kan se Flexiwaggon som en rullande, mobil laddstolpe. Det finns eluttag på varje vagn för motorvärmare, kyl- och frysaggregat på fordonet och en laddstolpe för att ladda batteripacken på eldrivna lastbilar, bussar och bilar. Här ligger vi verkligen i framkant inom den här typen av laddinfrastruktur eftersom den finns integrerad i vagnen.

Läs mer om Flexiwaggon och vagnens fördelar

I slutförandet av hopsättningen av vagnen

Nu närmar sig bolaget, efter ett gediget utvecklingsarbete, en kommersialisering av andra generationens Flexiwaggon. Dock har osäkerheten på världsmarknaden förorsakat förseningar i tillverkningen av vagnen, då deras tidigare leverantör drabbats hårt av coronapandemin.

– Till följd av detta har vi valt att flytta vår tillverkning till en annan stabil tillverkare som även de återfinns i Sverige. Jag känner stor tillförsikt inför vårt nya samarbete och nu är vi faktiskt mitt i slutförandet av hopsättningen av vagnen, säger Jan Eriksson och tillägger:

– Om nyemissionen faller väl ut förväntas vagnen vara färdig under början av sommaren och därefter går vi ut med den på marknaden för försäljning. Samtidigt kommer vi även att se över möjligheterna för en börsnotering av bolaget. Här ser vi ett ökat behov av att komma ut på en handelsplattform så snart som möjligt och undersöker därför olika attraktiva lösningar.

Hoppa på tåget mot en hållbar framtid

Flexiwaggons ledning ser mycket goda möjligheter till en lyckad lansering av den nya vagnen på den internationella marknaden. För att kunna färdigställa den och parallellt intensifiera försäljningen genomförs därför en nyemission, från 15 februari till 31 mars.

– Vi lämnar också dörren öppen för nya partners och samarbeten för att kunna driva vår verksamhet storskaligt. Jag är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, och ser fram emot att välkomna nya investerare på vår resa mot en hållbar och innovativ framtid, avslutar Jan Eriksson. 

Fakta om Flexiwaggons nyemission

 • Teckningstid: 15 februari – 31 mars 2021
 • Emissionsbelopp: 10 000 000 SEK
 • Teckningskurs: 100 SEK per aktie i poster om 200 aktier
 • Antal aktier före Erbjudandet: 1 175 498
 • Antal aktier vid fullteckning: 1 275 498
 • Handelsplats: Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats.
 • Teckningssedel:​ ​Skickas​ in separat via post eller e-post.​ ​ Teckningssedel finns att hämta på Bolagets hemsida.
 • Övrigt: 20 procent av emissionen är redan tecknad i och med ett kvittningsförfarande på 2 000 000 SEK.