Alla inlägg av Fondmarknaden.se

Bästa fonderna 2020 nu utsedda

Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått för fullt under slutet av 2020. Det har varit en hård konkurrens bland de cirka 1 700 fonder som finns tillgängliga på plattformen och det har i vissa kategorier inte varit helt lätt att vaska fram en vinnare. De parametrar man tittat på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot. Fonden måste även vara tillgänglig för daglig handel och med låga insättningskrav.

Teknik, småbolag och tillväxt – årets hetaste teman

Vinnarna är av blandad karaktär och består av allt från små svenska aktörer till stora amerikanska jättar. Det de har gemensamt är att de alla lyckats navigera det tuffa året 2020 på ett föredömligt sätt och skapat god riskjusterad avkastning till sina andelsägare. Återkommande bland vinnarna är att man i många fall haft fokus på teknik, kommunikation och sjukvård, alltså tre av de sektorer som gått starkast under året. 

– Under ett år som 2020, med stor osäkerhet och turbulens på marknaderna, sätts verkligen förvaltarna på prov. Gemensamt för alla vinnare är att de är aktivt förvaltade fonder som på bästa sätt försöker hitta bolag, sektorer eller regioner som har bättre förutsättningar än snittet. Och bland våra vinnarfonder har man verkligen lyckats väl med detta, både i år och på längre sikt, säger Mikael Tjäder, vd på Fondmarknaden.se.

Hållbarhet viktigt för spararna

Fondens hållbarhet är sedan några år tillbaka ett av kriterierna i analysen för att ta fram vinnarfonderna och det är tydligt att spararna ser det som en viktig parameter vid valet av fonder. Det blir än viktigare i framtiden för fondbolagen att tydligt redovisa sina innehav, inte minst i och med de nya krav och riktlinjer som kommer. Flera av årets vinnare har länge legat i framkant med sitt hållbarhetsarbete vilket är ett starkt bevis på att man inte behöver göra avkall på avkastning för att investera hållbart.

Årets Fonder 2020 på Fondmarknaden.se   

 • • Årets Räntefond – Captor Iris Bond
 • • Årets Hedgefond – Nordic Cross Stable Return
 • • Årets Branschfond – Swedbank Robur Ny Teknik 
 • • Årets Sverigefond – Enter Småbolagsfond 
 • • Årets Nordenfond – Consensus Småbolag 
 • • Årets Europafond – Morgan Stanley Europe Opportunity 
 • • Årets Nordamerikafond – Morgan Stanley US Advantage 
 • • Årets Japanfond – JP Morgan Japan Equity 
 • • Årets Tillväxtmarknadsfond – Morgan Stanley Asia Opportunity 
 • • Årets Globalfond – Swedbank Robur Globalfond 
 • • Årets Nykomling – Odin Small Cap
 • • Årets fond – Swedbank Robur Ny Teknik 
 • • Årets fondbolag – Swedbank Robur

Läs motiveringar och ta del av intervjuer med vinnarna

Fakta om Fondmarknaden.se

Fondmarknaden.se är Sveriges största fondhandelsplats. De erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna samt aktivt förvaltade fondportföljer. Fondab, som äger Fondmarknaden.se, erbjuder digitala lösningar som fondhandel, depå- och slutkundshantering. 

Läs mer och börja fondspara här!

Disclaimer
Årets fonder är ingen köprekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Av: Fondmarknaden.se

Detta är en annons från Fondmarknaden.se och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.