Alla inlägg av Frisq

Nyemission: Nästa steg inom vårdens digitalisering

Covid 19-pandemin har tvingat svensk vård att koncentrera sig på akut krishantering, och som en konsekvens av det har flera regioner avbrutit sina påbörjade upphandlingar av nya it-system. Samtidigt har det blivit allt mer uppenbart att vården behöver digitaliseras, och under pandemin blev digitala möten och användningen av e-tjänster ett måste för att hindra smittspridningen.

Healthtechbolaget FRISQ har utvecklat en plattform, FRISQ Care, som möjliggör framtagande av digitala individanpassade vårdplaner, som kan delas av vårdteam och patient – och ligga till grund för ett effektivt samarbete i realtid.

i FRISQ Care kan vårdteam lägga upp digitala vårdplaner, där alla aktiviteter läggs in och påminns om, vilket främjar och säkerställer ett kunskapsbaserat arbetssätt. När man arbetar i det digitala verktyget, som kan integreras med journalsystemet, finns informationen tillgänglig för alla inblandade, vilket leder till bättre samarbete och mindre dubbelarbete i vårdteamet.

Läs mer om FRISQ Care här

Inom Capio har två affärsområden, Capio Ortopedi och Capio Äldre och Mobil vård redan implementerat systemet på bredden. I det senare affärsområdet ingår alla avdelningar för geriatrik och slutenvårdsrehab.

– Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och systemet gör det lättare att ha rutiner och digitala checklistor, berättar Arjeta Buqinca, sjuksköterska och enhetschef på Capio Geriatrik i Vårberg.

Hon menar att FRISQ Care för det lättare för alla anställda att göra rätt saker för patienterna, samtidigt som det underlättar dokumentation och minskar dubbelarbetet.

– Arbetssättet känns också mer personcentrerat eftersom man gör så mycket av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre, säger hon.

frisq-2

– Det känns bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt arbetssätt, konstaterar Thorleif Nilsen, affärsområdeschef för Capio Geriatrik.

Läs om hur digitaliserade vårdplaner kan förbättra mödravården

Patienten blir en aktiv medproducent i sin vård

Genom att till exempel svara på frågor digitalt inför ett möte, och själva genomföra och dokumentera delar av patientresan, ökar vårdnadstagarnas delaktighet och engagemang i sin egen vård – vilket forskning visar leder till ett bättre hälsoutfall. Samtidigt som det ger en bättre användning av vårdens värdefulla resurser.

Som ett exempel rapporterar Capio Ortopedi att andelen sent inställda operationer gått från 9 procent till 1 procent efter att FRISQ Care implementerats, vilket medför besparingar i tid och pengar.

– Med FRISQ Care upplever vi ett bättre resursnyttjande och ett förbättrat samarbete utifrån kvalitetssäkrade processer. Dessutom möjliggörs ett helt nytt sätt att involvera patienten och många aktiviteter som tidigare krävde vårdpersonal kan nu enkelt utföras av patienten själv, berättar Tobias Wirén, affärsområdeschef för Capio Ortopedi.

FRISQ Care möjliggör även automatisk insamling av data i alla steg av vårdplanen, som kan ligga till grund för värdefulla insikter, både direkt inom verksamheten och som underlag för forskning. 

Tre vårdgivare som använt FRISQ Care

Av: FRISQ

Detta är en annons från FRISQ och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.