Alla inlägg av Fuelmatics

Automatiserad tankning av bilar: Svenskt bolag förnyar konservativ bransch

– Att tanka en bil är smutsigt, ohälsosamt och tråkigt. I samhället i övrigt utvecklas ny teknik och nya processer i ständigt ökande takt, men bensinhandlare har släpat efter rejält, konstaterar Sten Corfitsen, VD och grundare av Fuelmatics – som har tagit fram en patenterad lösning för automatisk tankning.

För bilisten räcker det med att köra fram bilen till tankstationen, starta mobilappen, välja bränsle och kvantitet – vilket är både effektivt och tidsbesparande.

– Tankningen går i genomsnitt en minut snabbare. Du behöver inte ens lämna bilen, vilket är bekvämt för många, och ännu mer värdefullt för de som har svårt att röra på sig. Dessutom slipper bilisten andas in skadliga ångor eller orsaka spill, säger Sten Corfitsen.

Han är noga med att påpeka att systemet är helt oberoende av vilken typ av drivmedel som tankas.

– Det fungerar för alla drivmedel som kan pumpas, i flytande form eller gasform. Vi pratar om allt från bensin och diesel till biogas, vätgas, naturgas och etanol. Vi är övertygade om att Fuelmatics-systemet kommer att öka tillgängligheten för förnybara bränslen, och därmed underlätta övergången till en mindre fossilberoende transportsektor. På så vis bidrar Fuelmatics till att främja den hållbara utvecklingen. 

Eldrift är på frammarsch, men idag finns det bara cirka två procent rena elbilar i Sverige.

– Dessutom vet ingen om det blir batterier som energilager eller om det är vätgastankning, som sedan omvandlas till elektricitet, som blir den långsiktiga vinnaren. Fuelmatics förbereder sig nu för det mest sannolika utfallet; att framtiden kommer att erbjuda många energialternativ sida vid sida. Vi kompletterar därför det automatiska tankningssystemet med munstycken för vätgas och biogas, säger Sten Corfitsen. 

Därutöver förhandlar Fuelmatics med Powerswap AB, som har ett system för automatiskt batteribyte för elbilar, om en fusion. Planen är att genomföra fusionen innan en notering görs på First North i början av nästa år.

– Efter en fusion kommer vi vara det enda bolaget i världen som kan erbjuda automatisk energiöverföring till alla slags bilar. Båda bolagen vänder sig till de som driver stationsnät för drivmedel, och då är det såklart mycket positivt om vi kan ha alla lösningar i vår produktportfölj.

– Vi har redan installerat 30 system i ett antal olika länder. Nu är vi mitt i lanseringen av den senaste generationen, Fuelmatics 5000, som vi tror tror har potentialen att bli en riktigt stor produkt, som kommer att användas över hela världen.

 Bolaget får massor av förfrågningar – från bland annat USA, Sydamerika, Afrika, Indien och Japan.

 – Just nu är det så stor efterfrågan att vi inte riktigt kan hantera allt. Så till att börja med prioriterar vi Europa och Mellanöstern. Men det finns ett stort intresse i länder som till exempel Indien, där en snabb tillväxt gör att allt fler har råd att köra bil. Det finns ett enormt behov av nya tankstationer och att dessa ska vara så effektiva som möjligt.

 Många bolag har försökt utvecklat liknande system, men i dagsläget är Fuelmatics det enda som har ett faktiskt fungerande system.

 – Och eftersom vi sitter på ett antal viktiga patent anser vi att vi befinner oss i en väldigt bra situation på en marknad som håller på att öppnas upp på allvar, avslutar Sten Corfitsen.

Läs mer om emissionen här