Alla inlägg av Fundler

Fondroboten med högst avkastning ”Vi säger nej till provisioner”

Fundler lanserades i juni 2016 som en av de första fondrobotarna på den svenska marknaden. De senaste tre åren har Fundler kunnat redovisa högst riskjusterad avkastning bland de svenska fondrobotarna* och intresset har stadigt ökat för deras sparerbjudande.

– Antalet användare ökade med ungefär det dubbla förra året, och närmar sig 60 000, berättar Ulf Ahrner, förvaltningschef och grundare.

*Källa Morningstar tidsperiod [2019-01-01 – 2021-02-28]

Tar inte emot provisioner

En framgångsfaktor är att Fundler erbjuder professionell förvaltning helt utan provisioner, menar Ulf Ahrner.

– Det betyder att vi inte tjänar extra på att sälja en dyrare fond till dig eller locka dig att ta mer risk än du borde. Vi har inga incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är optimala för just dina sparmål, säger han och fortsätter:

– Vi tar endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode. De provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare investerar vi tillbaka direkt till kunderna.

”Bra att systemet granskas”

Provisioner – som också kallas ”kickbacks” – inom fondindustrin har debatterats på sistone, eftersom Finansinspektionen nu utreder det svenska systemet. I korthet går provisionerna ut på att en fondförmedlare som säljer en banks eller ett fondbolags aktiefond får tillbaka en del av avgiften från fondbolaget. Finansinspektionen har velat förbjuda dessa provisioner.

– Det är bra att de utreds. Kickbacks är förbjudna i bland annat Schweiz, Storbritannien och Nederländerna. Framför allt blir det otydligt för kunden vems intressen fondförmedlaren egentligen företräder, säger Ulf Ahrner.

”Betala bara för den professionella hjälpen”

Ulf Ahrner var tidigare aktiehandlare och affärsutvecklare på en av storbankerna – men hade en vision om ett enklare och mer effektivt sätt för gemene man att investera.

– Det som en sparare behöver professionell hjälp med är själva förvaltningen. Och den i sig är inte dyr. Det som påverkar avgiften för traditionell förvaltning är distribution, licenser och administration vilket över tid påverkar möjligheten till avkastning.

Grundidén med Fundler är att på ett schysst sätt utmana en traditionell bransch:

– Vi vill ge dig som sparare den professionella hjälp du behöver utan några extra eller dolda kostnader. Vi sätter ihop ett antal fonder till en portfölj som passar risknivån för dina specifika sparmål. Eftersom vi inte tar emot fondprovisioner och inte har några egna fonder, väljer vi bara ut de bäst lämpade fonderna för våra portföljer.

Högst avkastning i tre år

Tack vare den automatiserade rådgivningen betalar Fundlers kunder enbart en avgift för expertisen. Fundler har åtta olika portföljer med en total avgift mellan 0,35 – 0,64 procent.

Av Fundlers åtta portföljer finns två renodlade aktieportföljer, Global Framtid och Smart Index Potential, som de senaste två åren haft en avkastning på hela 61,7 respektive 46,7 procent** .

– Det mest relevanta för dig som sparare är att titta på avkastning i förhållande till risknivå. Det innebär att man jämför portföljer eller fonder i samma riskklass, förklarar Ulf Ahrner.

För att göra det används den så kallade Sharpekvoten (efter forskaren William Sharpe som fick Nobelpriset i ekonomi 1990). Sharpekvoten talar om hur mycket avkastning du har fått i förhållande till den risk du har utsatt dina sparpengar för. Ju högre Sharpekvot, desto bättre.

– Vi på Fundler är stolta över att vi kunnat ge våra kunder högst riskjusterad avkastning totalt sett de senaste tre åren. Du vill förstås ha högsta möjliga avkastning utifrån den risknivå som du valt och känner dig bekväm med.

**Källa Morningstar tidsperiod [2019-01-01 – 2021-02-28]

Varför kan Fundler prestera så bra?

– En anledning är hur vi byggt upp Fundler tekniskt, till exempel optimerar vi varje risknivå för sig. Oavsett nivå innehåller alltid våra portföljer en optimerad andel aktiefonder vilket ger högre avkastning över tid. En annan anledning är att vår fondrobot ombalanserar din portfölj regelbundet på individuell nivå – en avancerad teknik vi är ensamma om. Det innebär att din portfölj ombalanseras när tillfället är gynnsamt för just din portfölj.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Av: Fundler

Detta är en annons från Fundler och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.