Alla inlägg av Gee

Ett komplett finansiellt ekosystem för nya tidens arbetskraft

Genom att kombinera sina egna frilanserfarenheter med kunskap inom teknik och finans löser Gee stora som små problem. Med gedigen insikt på marknaden har företaget sedan starten 2019 utvecklat plattformen för att erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft. Lanseringen väntas ske under de närmsta månaderna.

Bli delägare

En arbetsmarknad i ständig förändring

Det senaste decenniet har arbetsmarknaden minst sagt förändrats. Frilansare, entreprenörer och timarbetare är attraktivare än någonsin bland arbetsgivare – 2025 förväntas modern arbetskraft stå för mer än 25 procent av hela den arbetande befolkningen.

Trots det är bankerna ständigt eftersläpande. Oförståendet inför den föränderliga arbetskraften gör att frilansare lätt ställs inför ekonomiska svårigheter, som oförutsägbar lön, brist på jobb och avslag på lån. Gee erbjuder en unik lösning till sina kunder med ett komplett ekosystem av finansiella tjänster till alla som jobbar under mer flexibla arbetsformer.

Gee tar ansvar för ekonomin och tillhandahåller moderna finansiella tjänster som tillgodoser behoven hos alla parter. Med tillgång till unik data, som lönehistorik, faktureringsunderlag, utgifter, besparing och lån kan Gee ge en träffsäker överblick över användarna. Gee kan även skalas upp och kopplas samman med andra frilans- och gig-plattformar.  

Microsoft Word - Gee Native 231122 final.docx

Med gedigen insikt på marknaden har företaget sedan starten 2019 utvecklat plattformen för att erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft.

Den primära “banken” för frilansare och egenanställda

Gee är ett fintech-bolag med visionen att vara gig-ekonomins “one-stop-shop” när det kommer till frilansarnas ekonomi. Som servicelösning ser de över hela det finansiella ekosystemet för frilansare och gig-arbetare inom ett antal utvalda branscher, både professionellt och privat. Tjänsterna kommer innefatta allt från att kunna skaffa försäkringar, betala ut löner och hantera sin pension till att kunna betala, spara och låna pengar.

Video om Gee

Gee vänder sig till en målgrupp som inom närmsta åren beräknas innefatta 25% av den arbetande befolkningen. Flertalet av dessa är i dag exkluderade från tillgången till finansiella tjänster hos traditionella banker. Gees ambition är att inkludera målgruppen genom att erbjuda ett ekonomiskt trygghetspaket. Företaget arbetar utefter en unik bransch- och kundförståelse och blir den naturliga partnern som anpassar tjänsteportföljen efter varje branschcommunities specifika behov. Detta höjer värdet i leveransen och således även lönsamheten. Gee har en unik kundanskaffningsmodell som sker genom partnerskap och som kommer resultera i låga kundansaffningskostnader (CAC) och hög customer lifetime value (CLV). De har även en tydlig väg till lönsamhet och beräknas vara kassaflödespositiva under senare delen av 2023.

Allmänheten erbjuds nu att bli delägare till en förmånlig värdering och sammantaget finns goda möjligheter till stor värdetillväxt på investerat kapital.

5 anledningar att investera i Gee

  •  Gee vänder sig till en målgrupp som inom närmsta åren beräknas innefatta 25% av den arbetsföra befolkningen i världen. Gee’s ambition är att inkludera målgruppen genom att erbjuda ett ekonomiskt trygghetspaket.
  •  Gee arbetar utefter en unik bransch- och kundförståelse och blir den naturliga partnern som anpassar tjänsteportföljen efter varje branschcommunities specifika behov.
  • Gee har en unik kundanskaffningsmodell som sker genom partnerskap och som kommer resultera i låga kundansaffningskostnader (CAC) och hög customer lifetime value (CLV).
  • Gee har en tydlig väg till lönsamhet och beräknas vara kassaflödespositiva under senare delen av 2023.
  • Allmänheten erbjuds nu att bli delägare till en förmånlig värdering och sammantaget finns goda möjligheter till stor värdetillväxt på investerat kapital.

Av: Gee

Detta är en annons från Gee och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.