Alla inlägg av Gigger Group

Gigger bryter ny mark – lanseras på den brittiska marknaden

Gigger, under namnändring till Syncro Group AB, har sedan starten haft i sin strategi att internationalisera sin verksamhet. Tidigare, i både informationsmemorandum och bokslutskommunikéer, har företaget meddelat marknaden om sina ambitioner att expandera internationellt. Storbritannien har tidigt pekats ut som en av de snabbast växande gig-ekonomierna i världen för Gigger att kunna expandera sin verksamhet till och nu tar de steget och fullföljer sin strategi.

– Vi är verkligen stolta och glada över Giggers uppstart i Storbritannien, och Sharing Economy Global Summit är det perfekta stället för oss att börja äventyret på. Pandemin har visserligen hindrat oss ifrån att sätta ned fötterna här ännu tidigare, men nu är vi äntligen här och jag ser fram emot att få visa Storbritannien vad Gigger kan göra för gig- och delningsekonomin här, säger Claes Persson, tillförordnad vd på Gigger Group AB.

Håll koll på det senaste från Gigger Group här.

Storslaget evenemang
Claes Persson inleder lanseringsdagen med att representera Gigger UK-teamet tillsammans med Sharing Economy UK (SEUK) på Sharing Economy Global Summit. Toppmötet, som äger rum i den historiska Lloyd’s of London-byggnaden i hjärtat av London, samlar grundare inom delnings- och gig-ekonomi, operatörer och experter från hela världen för att nätverka och dela information om bästa praxis för att lansera och växa sina plattformar. Det är det optimala evenemanget för att starta igång Giggers närvaro i Storbritannien, menar Claes Persson.

– Vi flyttar in i våra nya lokaler i Mayfair på Dover Street och har inlett intervjuer med flera potentiella medarbetare för Gigger UK. Intresset är stort och tills dess att vi har full styrka på plats är den sedan tidigare anlitade PR & Kommunikationsexperten inom Gig-ekonomin – tillika styrelsemedlemmen i Sharing Economy UK – Ellie Tucker, en av de nyckelpersoner som representerar Gigger UK i Storbritannien, säger han och fortsätter:

– Jag kommer själv att dela en del av min tid mellan Gigger Group och Gigger UK för att bearbeta den brittiska marknaden. Jag förhandlar med ett antal väldigt fina affärsmöjligheter som jag vill få på plats så att det nya teamet här kan få en flygande start. Det är verkligen spännande tider framöver.

Läs mer om Gigger här. 

Fler väljer att gigga

Den brittiska Gig-marknaden är cirka 14 gånger större än den svenska med ungefär 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat. I en nyligen publicerad studie från University of Hertfordshire framgår att antalet gig-jobbare i Storbritannien nära på tredubblats sedan år 2016 då 5,8 procent av de tillfrågade svarade att de giggar. År 2019 hade den siffran ökat till 11,8 procent. När studien nyligen genomfördes år 2021 hade antalet giggare stigit till 14,8 procent, vilket är nästan tre gånger fler än år 2016

Fakta: Om Gigger Group AB
Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen.

Av: Gigger Group AB

Detta är en annons från Gigger Group AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Giggers vd: ”Vi flyger fram i takt med lagd plan”

Gigger Groups affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta SaaS-plattformar (Software as a Service). Kort och gott investerar de i plattformsekonomin. Målet är att ständigt ligga i framkant och navigera företag i omställningen mot nya, totalt förändrade sätt att arbeta på. I fokus ligger skalbarhet och omarbetning av digitala processer för att optimera ”gamla” sätt att göra affärer på. 

– Vi har en unik affärsidé. SaaS-plattformar i sig är så kallade förväntansbolag och äger man ett sådant innefattar det en ganska hög risk eftersom de sällan är lönsamma just när man kliver in. Men, äger man två bolag halverar man risken och så vidare. Vår plan är därför att äga minst fem SaaS-plattformar, säger Claes Persson.

Gigger Groups affärsstrategi grundar sig i Claes Perssons bakgrund som affärsängel. När han investerar i startups har det alltid varit med målet att de ska vara minst fem till antalet. Enligt honom brukar åtminstone en investering gå i konkurs medan ett bolag blir en succé som lyfter de andra bolagen i innehavet.

– Och här snackar vi inte i klass med industribolagens avkastning på tre procent per år – flyger ett SaaS-bolag så har de ett P/E på på 80–90 procent. Man skulle kunna likna det med att vi har en diversifierad portfölj som ger investeraren en trygghet med god riskspridning, säger Claes Persson.

Gigekonomi, influencers och rekrytering
I dag är bolagets primära investeringar Gigger AB och Collabs AB. Med Gigger kan frilansare och gig-arbetare använda plattformen för att skicka fakturor, hitta nya arbetsmöjligheter och gå med i personalpooler. Collabs AB är en influencerplattform med 130 miljoner konton som hjälper företag att effektivt hantera sina mikroinfluencer-kampanjer internationellt. I augusti tillför Gigger Group ytterligare en SaaS-plattform till sitt innehav – det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr.

Happyr är en välutvecklad, AI-baserad SaaS-plattform som matchar rätt person med rätt arbetsgivare. De har redan upparbetade avtal med till exempel Burger King, KFC och Waynes Coffee och en databas om 300 000 arbetssökande människor, säger Claes Persson.  

Läs mer om Gigger Group och bolagets innehav

Möjlighet att nyttja goda synergieffekter
Med Happyrs plattform kommer Gigger att kunna matcha sina uppdragssökande giggare mot uppdragsgivande företag, där alla som blir matchade har genomgått en utförlig validering.   

– Våra förvärv ska kunna leva var och ett för sig och samtidigt kunna korsbefruktas med övriga företag som ingår i Gigger Group. På så sätt kan vi nyttja de goda synergieffekterna som uppstår mellan bolagen. Hela 70 procent av alla influensers har inte egna företag. Det innebär att man kan gå via Gigger om man redan finns registrerad på Collabs och vice versa, säger Claes Persson. 

Mål att bygga miljardbolag inom några år
Gigger Group har valt att tidigarelägga sin kvartalsrapport för Q2 som visar en tillväxt för hela koncernen om cirka 149 procent, i jämförelse med Q2 2020.

– Några branschkollegor firar en ökning på cirka 50 procent i Q2, några andra har vuxit avsevärt mindre. Collabs levererar också fina siffror och nästan tiodubblar omsättningen från Q1 2021, säger Claes Persson.

När holdingbolaget listades på Spotlight Stock Market 2017 värderades de till 55 miljoner. I augusti i år kommer de förmodligen att landa på 400 miljoner, enligt Claes Persson. Han konstaterar att kvartalsrapporten bara bekräftar det Gigger Group redan visste, nämligen att bolagen i portföljen är högintressanta för investerare.

– Vi flyger fram i takt med den plan som är lagd och marknaden har stor aptit för vår typ av ”nya” affärsmodeller. Fortsätter vi i den här tillväxttakten så är målsättningen att vi ska bygga ett miljardbolag inom några år – sammantaget ser vi inga hinder framåt. Vi etablerar oss i Storbritannien i höst och kommer att fortsätta arbeta med nya spännande förvärv som passar i vår portfölj, med målsättningen att uppnå lönsamhet i alla våra bolag. Vi går minst sagt en spännande höst till mötes! 

Investera i Gigger Group

Fakta
Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen.