Alla inlägg av Idogen

Idogen genomför nyemission inför viktig studie

Idogen har utvecklat en plattform för tolerogen cellterapi, som möjliggör ”omprogrammering” av immunförsvaret med bolagets unika teknologi, som är baserad på den enskilde patientens egna celler. Syftet är att motverka oönskade immunreaktioner, där kroppens immunsystem har blivit en fiende.

Området där bolagets utveckling har kommit längst är vid behandling av svår blödarsjuka. Idogens cellterapi IDO 8 har för avsikt att skapa tolerans när kroppens immunförsvar inte accepterar den livsviktiga behandlingen med koagulationsfaktor VIII (FVIII) som gör att blodet koagulerar.

– För cirka 30 procent av patienterna med blödarsjuka gör den egna kroppen behandlingen med FVIII overksam. Vi hoppas kunna omprogrammera patienternas immunsystem så att de kan fortsätta med sin livsviktiga FVIII-behandling, förklarar Anders Karlsson, vd på Idogen.

Nyfiken på Idogens teknologi? Ta reda på mer här.  

Tre tillämpningsområden för unika plattformen

Samma koncept, att ”omprogrammera” immunförsvaret, kan även användas vid transplantation. Vid transplantationer ges en immunförsvarsdämpande behandling för att motverka avstötning. Den gör patienten mer känslig för infektioner och ökar risken för cancersjukdomar. Här är avsikten att använda Idogens cellterapi IDO T för att kunna minska dosen av det immunförsvarsdämpande läkemedlet, och därmed minska biverkningarna.

– Ett tredje tillämpningsområde är autoimmuna sjukdomar, där immunsystemet angriper kroppens egna celler och vävnader. Här är tanken att skräddarsy vår cellterapi och skapa tolerans mot det antigen som immunförsvaret uppfattar som skadligt, säger Anders Karlsson.

Idogen_1024x683

Öppnar dörren för vidareutveckling

Den första kliniska studien på patienter kommer att fungera som proof of concept för hela teknologiplattformen. Kan Idogen visa på att terapin är säker och har effekt öppnar det dörren för att använda den även vid transplantation och autoimmun sjukdom. Kapitalet från den nyemission som nu pågår ska dels finansiera den kliniska studien, dels förberedelser inför kliniska studier för IDO T.

Vid företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 50,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt nyttjade av de tillhörande teckningsoptionerna kan ytterligare 42 miljoner kronor adderas till emissionbeloppet.

– Med kapitaltillskott från emissionen kan Idogen ta signifikanta steg framåt, och vi har stora förhoppningar om att vi kan skapa en uppvärdering av bolaget när nya data kan adderas till våra prioriterade nyckelprojekt IDO 8 och IDO T, avslutar Anders Karlsson.

Läs mer om företrädesemissionen här.

Om Idogen

Idogen är ett svenskt biotechbolag som utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Av: Idogen

Detta är en annons från Idogen och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.