Alla inlägg av Igrene

Vätgas från Siljansringen ska möjliggöra omställning

Vätgas är minst sagt i ropet just nu. Experter lyfter fram vätgas som en möjliggörare för grön omställning inom industrin och transportsektorn. AB Igrene har gjort flera fynd av naturgas inom Siljansringen, Europas största meteoritkrater. Denna gas skulle kunna omvandlas till klimatneutral vätgas – Igrene sitter på en patenterad metod för att realisera detta. 

Men då krävs tillstånd. Medlen från nyemissionen som genomförs under december månad kommer bland annat att användas till att få detta på plats. Vid fulltecknad nyemission handlar det om 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Kapitalet ska också användas till att anpassa den patenterade produktionsmetoden till gällande förhållanden och arbeta fram den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas, berättar Mats Budh, vd och grundare av Igrene.

Mer energieffektiv metod
Den patenterade metod som Igrene har tillgång till går ut på att konvertera naturgas till vätgas i borrhålen. Metoden är klimatneutral, eftersom koldioxiden stannar kvar i marken. Enligt Mats Budh är Igrenes metod dessutom flera gånger mer energieffektiv än den metod som finns tillgänglig i dag. För att kunna försörja järn- och stålindustrin med vätgas med befintlig metod krävs 80 terawattimmar elektricitet per år.

– För att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod krävs cirka 10 terawattimmar. Som en jämförelse producerar svensk vattenkraft 70 terawattimmar årligen, och kärnkraften 50 terawattimmar, säger Mats Budh.

Alternativet till import av naturgas
Igrene har mött politiska hinder. Senast i maj 2022, när dåvarande regering förbjöd utvinning av naturgas i Sverige. Enligt Mats Budh är den svenska lagen inte förenlig med EU-parlamentets beslut om att betrakta naturgas som ett hållbart energislag, grön energi, som behövs under utfasningen av kol och olja.

– Förbudet innebär i praktiken att Sverige måste fortsätta sin årliga import av cirka tolv terawattimmar naturgas från Ryssland och Nordsjön. Vi avser att utvinna vätgas, men kommer även att uttömma möjligheterna att ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Det finns undantag från förbudet som gör detta möjligt, säger Mats Budh.

Bättre ur beredskapssynpunkt
Med tillstånd på plats kan Igrene även förse svensk industri med inhemsk naturgas så länge behov finns – och därmed minska sektorns beroende av rysk naturgas.

– Vi såg konsekvenserna av sprängningen av gasledningen Nord Stream, och kan konstatera att det både ur beredskapssynpunkt och miljöperspektiv är bättre att ha en inhemsk produktion, säger Mats Budh.

Om nyemissionen
Teckningstid: ​​2–16 december
Teckningskurs: ​0,43 kronor per aktie
Antal nyemitterade aktier​: 34 783 352
Sista dag för handel med ​teckningsrätter: 28 november

Läs mer om nyemissionen

Detta är en annons från Igrene och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.