Alla inlägg av IKC

IKC berättar om strategin bakom årets starka avkastning

Under det händelserika börsåret 2021 är inflation, stigande råvarupriser och halvledarbrist några av de stora teman som genomsyrat världsekonomin. På avkastningsfronten har den svenska aktiemarknaden utvecklats starkt under året och bland vinnarna finns fastighetssektorn med IKC Fastighetsfond som toppar de svenska listorna. Med en avkastning på 78,04% för IKC Fastighetsfond respektive 69,74% för IKC Sverige Flexibel de senaste 12 månaderna per 2021-11-29, så är förvaltaren Niklas Hultqvist en av dem som presterat bäst med fastigheter och svenska bolag generellt under perioden.

Båda fonderna är placerade på Avanzas topp 10-lista över högst avkastning 12 månader per 2021-11-29 och IKC är därmed ett av få värdepappersbolag som tagit sig in på listan med två fonder. Niklas Hultqvist förklarar vad som varit nyckeln till den framgångsrika förvaltningen. 

– IKC Fastighetsfond har gynnats av en hög exponering mot kommersiella fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter medan sektorn som helhet har fått medvind av fortsatt låga räntor och starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen. I fonden IKC Sverige Flexibel var vi snabba på att rotera ur många av fjolårets corona-vinnare till fördel för bolag som gynnas av att ekonomin öppnades upp igen, vilket har bidragit positivt till värdeutvecklingen.

Vikten av aktiv förvaltning 

Båda fonderna är aktivt förvaltade och trots att det finns skillnader i investeringsmandaten så finns det även gemensamma nämnare som bidrar till den goda utvecklingen.

– Oavsett marknad, land eller sektor så försöker vi hitta värdeskapande i de enskilda bolagen. Detta är givetvis en samlad bedömning av flera parametrar, men aspekter som bolag med starka marknadspositioner och duktig företagsledning i sektorer med strukturell tillväxt är för oss positivt i samtliga lägen, säger Niklas Hultqvist.

Att vara selektiv i valet av bolag kommer fortsatt vara viktigt framöver och aktiv förvaltning ger goda förutsättningar för att lyckas väl, något som IKC:s förvaltare har gedigen kunskap om. Med ökade utmaningar på en svårnavigerad marknad behövs rätt kunskap för att kunna välja in bolag vars affärsmodeller ligger rätt positionerade och samtidigt välja bort de bolag som missgynnas av rådande förutsättningar. 

Eftersom IKC Sverige Flexibels aktieexponering är flexibel utifrån rådande marknadsläge passar fonden dig som önskar placera långsiktigt i den svenska aktie- och räntemarknaden men inte själv kan eller vill vara aktiv. Fonden har under året framgångsrikt navigerat mellan och inom olika sektorer utifrån förändringarna i marknaden och identifierat bolag till en attraktiv värdering, vilket varit gynnsamt under ett år då många faktorer gjort läget osäkert på börsen.

Avkastningen de senaste fem åren är 236,96% per 2021-11-29.

Köp fonden här. 

IKC Fastighetsfond A inriktar sina investeringar på bygg- och fastighetsbolag som är verksamma på den svenska marknaden. Fonden är lämplig som en del av en långsiktig portfölj till den som önskar exponering mot fastighetssektorn. De senaste fem åren har fonden utvecklats 206,18% per 2021-11-29.

Köp fonden här. 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Av: IKC

Detta är en annons från IKC och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.