Alla inlägg av Imsys

Nytta med nöjet av hållbara tekniska lösningar

Imsys är ett high-tech bolag som utvecklar och säljer egenutvecklade mikroprocessorer. Från att initialt mest ha använts inom högspecialiserade lösningar återfinns Imsys produkter och teknologi i dag i allt större utsträckning inom artificiell intelligens (AI) och internet of things (IoT). Deras stora konkurrensfördel inom dessa områden är att bolagets mikroprocessorer kan genomföra parallellt beräkningsarbete genom att kombinera flera mikroprocessorkärnor till en större och kraftfullare mikroprocessor. Detta är en viktig egenskap inom framför allt AI.

– Vi har en väldigt flexibel teknik som gör att det vi erbjuder kan anpassas till många olika lösningar i flera branscher. Att vår teknik fungerar till mer än bara ett förutbestämt användningsområde gör den till ett hållbart alternativ, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Magnus Stuart, CEO på Imsys. 

Imsys teknik vänder sig till kunder bland annat inom bildigenkänning, säkerhetslösningar som lås- och datorhallar, mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av beräkningsapplikationer.

Det hållbara gränssnittet

För att kunna leverera en hållbar teknik som tjänar slutkunden länge utvecklar Imsys inte bara lösningar som passar dagens system. Med hjälp av företagets innovativa teknologi ska dagens system också kunna öppna upp för integration med framtidens programvaror. 

– Vår flexibilitet sträcker sig även in i framtiden, där vi är av uppfattningen att framtidens AI-lösningar kommer att byggas upp av andra typer av programvaror än de vi känner till idag. I det ingår även en framtidssäkring, som gör våra innovativa lösningar mer hållbara för kund, där vi arbetar med flexibla gränssnitt och ser till att vår teknik har en god förmåga att fungera även i framtidens programvaror, säger Magnus Stuart.

– Att den digitala världen befinner sig i en ständig förändring gör att framtiden alltid finns med i tanken när vi utvecklar ny teknik, det gäller särskilt i arbetet med gränssnitt. Numera är processorerna mindre och kraftfullare, vilket också bidrar till hållbarhet i form av mindre resurser för både tillverkning och drift, tillägger Magnus Stuart.

Stark global tillväxtmarknad 

Sedan bolaget grundades 1981 har Imsys mikroprocessorer använts inom ett stort antal högspecialiserade tillämpningar. I dag återfinns de i allt större omfattning inom de tekniska områdena AI och IoT

AI är en stark tillväxtmarknad vad gäller mikroprocessorer. Den globala chipmarknaden för AI uppskattades till cirka 10,3 miljarder USD 2021 och förväntas öka med en årlig tillväxttakt om cirka 46 procent fram till 2030. 

– Jag kan lugnt säga att vi är en pålitlig partner när det gäller utvecklingen av framtidens AI-lösningar inom dessa områden. Detta eftersom vi har en unik egenskap i att kunna kombinera många processorkärnor till en större och kraftfullare processorenhet i samma krets. Det är denna viktiga egenskap som gör oss mer konkurrenskraftiga än många av branschens stora företag, säger Magnus Stuart.

När det gäller IoT så uppskattades den globala chipmarknaden till cirka 13,1 miljarder USD 2021 och förväntas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 15 procent fram till 2030.

Magnus Stuart framhåller att företagets konkurrenskraft också gäller på den globala marknaden för IoT som även den förväntas öka kraftigt kommande år. Detta framför allt på grund av lägre kostnader för tillverkningen av sensorer, ökad användning av molntjänster samt den globala tillgången på höghastighetsinternet.

– Vår teknik löser behov av massiv beräkningskraft i olika mobila applikationer. Vi har strömsnåla specialiserade lösningar för både AI och IoT med hög flexibilitet. Imsys har lämnat fasen som utvecklingsbolag och börjar den spännande kommersiella resan, säger Magnus Stuart

En investering i framtiden

På frågan vad det är som gör att Imsys är så konkurrenskraftiga när det gäller att lösa sina kunders avancerade behov i en snabbt föränderlig teknisk värld svarar Magnus Stuart;

– Man ska vända sig till oss för att vi har en framtidssäkrad lösning och vi har en väldigt vass egen teknik för att göra det här. Vi har stora kunder som håller på att utveckla sina industriprodukter så att det kan fungera med det som redan finns etablerat. Vi agerar oberoende och har inga problem med att IT- och designmässigt skapa de kretsar som slutkunden önskar. 

Så är Imsys, med sina flexibla lösningar, redan med och utvecklar nytänkande ”smart sensor” teknik inom bland annat bilindustrin. 

För att ytterligare befästa sin plats i branschen är Imsys också numera börsnoterade hos NGM Nordic SME. I juni 2022 fattade Imsys dessutom beslut om en nyemission på cirka 43 miljoner kronor med företräde för befintliga aktieägare. 

Läs mer om nyemissionen här

Av: Imsys

Detta är en annons från Imsys och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.