Alla inlägg av IsoTimber

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

Med en unik konstruktion tillverkar IsoTimber husstommar av trä. Väggarna är både  bärande och isolerande, så ingen extra isolering eller plastfolie behövs. Dessutom är husstommen diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. IsoTimbers mest sålda väggdimensionen består till 99 procent av trä – en helt fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och fönsteruttag används i planelementen. Tack vare att byggblocken är robusta kan de återbrukas och därefter återvinnas till träfiberskivor.

Senaste tidens erövringar

Under det senaste året har bolaget nått fina framgångar. Ett viktigt forskningsprojekt startades tillsammans med Stora Enso och Moelven, med Rise som projektledare, där målet är att utveckla ett biobaserat lim för att nå 100 procent fossilfria byggskivor och byggelement (IsoTimbers). Dessutom har ett äldreboende med 48 lägenheter levererats, med ett Peab-ägt bolag som mycket nöjd kund. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att dessutom visas upp på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige bör ses som framgång. Någon som har stark tilltro till det rådande marknadsläget är IsoTimbers styrelseordförande Janina Östling:

– Intresset för hållbart byggande är enormt stort just nu och styrelsen vill att bolaget ska få möjlighet att tillvarata det intresset fullt ut, säger hon. 

Teckna nya aktier här.

Hon beskriver några områden som ger ökad säljkraft. Förstärkning av säljorganisationen och ökad kundnärvaro, samt framtagandet av nya husmodeller som underlättar det passiva säljarbetet. Även certifiering och tester som ska tydliggöra produkternas hållbara egenskaper.

Dags för nyemission

Utöver det behöver bolaget rörelsekapital för att kunna hantera både fler och större projekt. Verksamheten är redo att ta rejäla kliv upp i volym och ett kapitaltillskott skulle göra det möjligt för dem att arbeta mer fokuserat och långsiktigt.

– Vi tror att IsoTimbers aktier passar för handel på en marknadsplats, produkten och dess hållbarhet är lätt att förstå och enkel att kommunicera, vilket ger bolaget goda ambassadörer. Förutsatt att emissionen blir framgångsrik så planerar vi under hösten att börja förbereda bolaget, med sikte på en notering under 2022, avslutar grundaren Mikael Östling. 

IsoTimber Holding AB (publ) genomför företrädesemission

  • Teckningsperiod: 9-30 juni 2021
  • Teckningskurs: 72 kr/aktie
  • Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB
  • Fullständig information: Isotimber Emission