Alla inlägg av ISR Immune System Regulation

ISR i nytt internationellt samarbete

När bolaget i mitten på november inleder handeln med den andra serien av teckningsoptioner är det en intensiv och spännande period de befinner sig. Vaccinstudien, som redan i december 2020 fick finansiering av Vinnova, har rönt stort intresse internationellt.

Bara sedan augusti har ISR ingått kontrakt med ett CRO-företag och två erfarna prövare i Bangladesh och bildat ett nytt dotterbolag för vaccinproduktion med investeringar från ett singaporianskt bolag. Dessutom har de skrivit avtal med ett litauiskt CMO-bolag för vaccinproduktion.

I början av november meddelade ISR även att de ingått en avsiktsförklaring med Bumivac Ventures SDN BHD i Malaysia. Avtalet gäller utveckling, klinisk prövning i fas III, tillverkning och distribution av vaccinet. Redan nu planerar ISR för en marknadsintroduktion.

– Nu tittar vi på hur vi ska kunna producera storskaligt och kommer sannolikt behöva flera produktionsställen för att kunna tillhandahålla det behov som finns. Vi pratar om hundratals miljoner doser per år. Det kommer att bli en logistisk utmaning och att öka de här aktiviteterna är vår högsta prioritet, vilket vi gör redan nu innan de kliniska studierna är avslutade, säger Ola Winqvist, vd och grundare av ISR.

Läs mer om ISR och teckningsoptionerna här.

Vaccin som verkar där det behövs

Till skillnad från de covidvaccin som nu används världen över kommer ISR:s vaccin, som är ett pulver, att inhaleras istället för att injiceras.

– Det finns flera fördelar med pulvervaccin. Logistiken underlättas eftersom det inte behöver hållas nedkylt och det är enklare att till exempel vaccinera barn med en inhalator än en spruta, säger Ola Winqvist, och utvecklar:

– När man injicerar vaccinet går den aktiva substansen ut i lymfan och ger kroppen ett allmänt skydd. Med det inhalerade vaccinet får vi ett mycket mer specifikt skydd i lungorna där sjukdomen attackerar kroppen.

Potentiellt skydd mot alla varianter

ISR är inte ensamma om att utveckla ett inhalerat vaccin, men deras metod för att skydda kroppen är unik.

– De andra inhalerade vaccinen som utvecklas nu utgår, liksom de vaccin som redan finns på marknaden, från mRNA-tekniken. Det betyder att de också kommer få samma problem som de injicerade vaccinen när det till exempel gäller skydd mot nya varianter, säger Ola Winqvist.

Läs mer om ISR:s arbete här.

mRNA-vaccinen kan liknas vid en ritning för coronavaccinets spike-protein, ytproteinet som fäster viruset vid våra celler. Utifrån ritningen tillverkar kroppen egna spike-protein som den sedan lär sig att känna igen och kan bekämpa när kroppen blir infekterad. ISR har istället konstruerat ett artificiellt coronavirus-protein.

– Fördelen för oss är att vi inte behöver uppdatera vaccinet för nya varianter. Ett coronavirus är bara del av corona-familjen om det har spike-proteinet. Genom att attackera spike-proteinet på det här sättet når vi därför alla kända varianter. Vi kan alltså ha ett 90–100 procentigt skydd, oavsett vilken variant man smittats av, säger Ola Winqvist.

Faktaruta:

ISR Immune System Regulation Holding AB är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet, med bas på Campus Solna i Stockholm. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet. Just nu genomför ISR flera viktiga studier utöver coronavaccinet som kan få stor betydelse för framtidens behandlingar av både hiv och cancer.

Av: ISR Immune System Regulation

Detta är en annons från ISR Immune System Regulation och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.