Alla inlägg av iZafe

iZafe skalar upp med företrädesemission

– Det finns en stor problematik kring att människor inte har koll på vilka mediciner de tar. Samtidigt blir människor allt äldre och antalet multimedicinerade personer ökar. För att göra det så enkelt som möjligt att säkerställa att man tar rätt medicin vid rätt tillfälle behövs digitala hjälpmedel, berättar Anders Segerström, vd på medicinteknikbolaget iZafe.

Dosell för konsumentmarknaden

Därför uppfann iZafes grundare Göran Sjönell en digital läkemedelsdispensering. Första versionen blev klar 2018 och därefter har Dosellen genomfört flertalet piloter och tester med kunder och partners för att utveckla produkten som marknaden efterfrågar. Resultatet blev Dosell 2.0 som iZafe nu ska skala upp produktionen för och lansera på konsumentmarknaden.

– Vi är först på den europeiska marknaden med att erbjuda en konsumentanpassad digital läkemedelsdispensering. Tekniken bygger på medicinering via dospåse och har en funktion som larmar anhöriga om medicinen inte tas, vilket innebär att användarna enklare kan sköta sin medicinering i hemmet och försäkra sig om att man tar rätt dos i rätt tid, förklarar Anders Segerström.

Läs mer om iZafe här.

Internationell potential

Potentialen för iZafe och deras läkemedelsrobot är enorm. Den åldrande befolkningen är ett internationellt fenomen och målet för företaget är därför att bli globalt.

– Vi går från att vara ett start-up till att bli ett scale-up. Efter Sverigelanseringen förflyttar vi oss till Italien, men det finns stora marknadsandelar i världen att ta och inom några år ska vi finnas på fler kontinenter än i Europa, säger Anders Segerström.

Genomför företrädesemission

För att ha de finansiella musklerna att kunna expandera med konsumentvariationen på både hemmaplan och internationellt genomför iZafe en företrädesemission. Emissionens teckningsperiod pågår från den 4 till den 18 oktober med en likvid om 53,2 miljoner kronor.

Läs mer om emissionen och erbjudandet här.

Erbjudandet omfattar 35 435 674 units, varav en unit innehåller en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO10 B. För varje innehavd aktie i iZafe per den 30 september fick befintliga aktieägare en uniträtt, och en uniträtt berättigar till teckning av en unit med företräde. Detta innebär att befintliga aktieägare har förtur till att få tilldelning gentemot andra som tecknar i emissionen.

– Det är en intressant investering på en marknad som äntligen är mogen. Digitala hjälpmedel som vår Dosell är ett måste på världsmarknaden framåt, förklarar Anders Segerström.

Om iZafe:

iZafe Group är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför medicinska och digitala säkerhetslösningar för att skapa tryggare läkemedelshantering i hemmet. Deras produkter utgör ett helhetskoncept som underlättar patientmedicinering och ger den som behandlas i hemmet bättre förutsättningar för ett fullvärdigt och tryggt liv.

www.izafe.se

Av: iZafe

Detta är en annons från iZafe och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.