Alla inlägg av JonDeTech

JonDeTech rustar för framtida innovationer

En av det moderna samhällets största utmaningar som teknikutvecklingen måste adressera är omställningen till förnyelsebara energikällor; det behövs mer energieffektiva lösningar, eftersom vår energikonsumtion stadigt ökar.                                                                                                                         
JonDeTech har utvecklat en teknologiplattform som möjliggör utvecklingen av flera typer av sensorelement, men som i nuläget används i applikationer för att detektera mänsklig närvaro och mäta mänsklig temperatur. Det hjälper samhället att spara energi, och på sikt även att generera energi ur spillvärme. Karin Thurberg, produktchef på JonDeTech förklarar:

Läs mer om färdigställandet av nanosensorelementet JIRS30

– En väldigt stor del av energin vi förbrukar är kopplad till fastigheter. Om vi använder sensorer som kan sätta energislukande uppkopplade system i sparläge automatiskt när vi inte använder dem, eller tvärt om, sätta på dem endast när vi behöver dem eller när det finns människor i lokalen, kan vi spara en hel del energi. Det kan handla om allt från smarta passersystem till ventilationssystem eller våra skärmar.

Även när det kommer till att mäta mänsklig temperatur finns det stora möjligheter.

– Genom att mäta kroppstemperatur kan vi få en tydlig bild av vår hälsostatus och upptäcka sjukdomar redan innan de givit några symptom. Utöver det har vi pågående utveckling i syfte att också kunna ta vara på värmen från kroppen för att kraftförsörja den omgivande elektroniken som krävs för att distribuera begränsade datamängder via till exempel lågenergi-Bluetooth-sändare. Målet är att kunna implementera vårt sensorelement i exempelvis ett flexibelt plåster som regelbundet kan registrera temperatur tillsammans med andra biometriska data som blodtryck och blodsockernivå, i stället för att göra det på traditionellt vis, för att sedan skicka vidare till molnet för analys. Det är en banbrytande utveckling som kommer att revolutionera framtidens hälso- och sjukvård, och som vi bara sett början av, säger Karin Thurberg.

Läs mer om sensorns uppbyggnad och vertikala struktur

Designflexibilitet som skapar innovationsfrihet
Det som har möjliggjort applikationerna är en tunn sensor gjord i plast med en vertikal metallstruktur. Fördelen med materialvalet är att det är flexibelt och ger en tunn sensor med låg höjd. Dessutom ger plasten tillsammans med en ytterst liten mängd metall en låg materialkostnad vilket gör den innovativa sensorn prisvärd.

– I smarta elektroniska enheter finns det begränsat med utrymme, men tack vare vår sensors litenhet och följsamhet fungerar det ändå. Men vi kan också, till skillnad från kiselindustrin, göra större sensorelement, vi anpassar storlek efter behov, säger Leif Borg, operativ chef och ansvarig för JonDeTechs produktion.

Nu gör JonDeTech en företrädesemission om cirka 42,4 MEK och ingår avtal avseende refinansiering av lån. I samband med det har tech-bolaget även uppnått en milstolpe som alla intressenter väntat: JonDeTech har nu färdigställt de första exemplaren av nanotrådselementet JIRS30 i industriell miljö.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag

– Vi är mycket stolta över våra framsteg med sensorelementet som vi nu bevisat kan produceras industriellt. Nästa steg blir att säkerställa repeterbarhet och ta fram en initial volym för kunddialoger.  Vi accelererar försäljningsinsatserna och fokuserar på leverans till våra kunder för utvärdering. Vår resa, där målet är att bygga upp ett framtidsbolag inom svensk elektronikindustri, har bara börjat, avslutar Dean Tosic, vd på JonDeTech.

Om företrädesemissionen:

Emissionsbelopp: Cirka 42,4 MSEK
Teckningskurs: 0,5 kronor per unit
Teckningsperiod: 21 november 2022 – 5 december 2022
Avstämningsdag: 17 november 2022

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen åtta uniträtter. Innehav av tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption.

Om JonDeTech:
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar här. 

Text längst ner på PA: Detta är en annons från JonDeTech och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.