Alla inlägg av Kavaljer

Succéförvaltarna: så bygger du en tillväxtportfölj med investmentbolag

Att investera i investmentbolag har varit en framgångsrik strategi för den långsiktiga placeraren. Över tid har investmentbolag slagit börsen med god marginal. Och dessutom till lägre risk. Men det är lätt att bli hemmablind och fokusera innehaven till ett fåtal namn. Genom en aktiv global förvaltning och några enkla förhållningsregler skapas goda förutsättningar att generera en konkurrenskraftig avkastning, menar Peter Lindvall och Håkan Telander som förvaltar Kavaljer Investmentbolagsfond.

Investera globalt

Genom att blicka ut globalt får man större möjligheter att hitta bolag som från tid till annan avviker i värdering i förhållande till sina underliggande innehav. Det är dessutom ett sätt att sprida riskerna geografiskt och hitta sektorspecifika investmentbolag. Bra exempel är Prosus som är största ägare av kinesiska Tencent och HBM Healthcare som fokuserar på hälsosektorn, enligt Peter Lindvall.

  • Prosus är ett av världens största investmentbolag med fokus på bolag inom teknik och digitalisering. Bolagets största innehav är kinesiska Tencent. Aktiekursen har gynnats av teknologisektorns kraftiga uppgångar under de senaste åren. Prosus ger en bred exponering mot framtidens stora tekniktrender, en resa som jag tror bara har börjat, säger Peter och fortsätter:
  • HBM Healthcare är ett investmentbolag med exklusivt fokus på hälsosektorn – en sektor som också varit het och där digitaliseringen skapar många intressanta möjligheter. HBM fokuserar primärt på noterade bolag inom bioteknologi och medicinteknik, men har cirka 15 procent i onoterade bolag.

Leta bolag med rabatt

Att investera i investmentbolag med substansrabatt, det vill säga där priset på aktien understiger värdet på investmentbolagets innehav, är ett effektivt sätt att hitta undervärderade bolag. Det är dock viktigt att förstå varför bolaget handlas med rabatt och vad som kan få situationen att förändras. 

  • ­Substansrabatt kan tyda på att marknaden inte har förtroende vad gäller bolagets förmåga att skapa värde eller att innehaven är svåra att värdera. Det gäller att hitta omotiverade rabatter, resonerar Håkan Telander. 

Investera i kvalitet och leta serieförvärvare

Leta alltid kvalitetsbolag där ledningen har en historik av att leverera aktieägarvärde. Så kallade serieförvärvare, det vill säga bolag som växer genom strategiska förvärv, har ofta möjlighet att växa snabbare än marknaden och skapa värde över tid.

  • Vi gillar investmentbolag som konsekvent lyckas hitta förvärvsobjekt som bidrar till aktieägarvärde. De som lyckats med detta historiskt kommer sannolikt även framåt göra det. Ett bolag som vi tror kan bli en stark serieförvärvare framöver är svenska Bolaget har nettokassa, låg värdering i förhållande till andra mer kända ”serieförvärvare” som Lifco och Indutrade och har börjat en förvärvsresa med ny ledning på plats, säger Peter Lindvall.

Håll en diversifierad portfölj

En väldiversifierad portfölj är ett bra sätt att reducera risken och gör dig mindre beroende av utvecklingen i enskilda bolag. Förvaltarduon understryker att den bolagspecifika risken reduceras genom att investmentbolagen själva sprider investeringarna över flera innehav, men därutöver kan man själv skapa diversifiering på toppen.

  • Placera i bolag med exponering mot olika branscher och sektorer. Exempelvis kan man kombinera investmentbolag med innehav inom mer cykliska industrier med sådana som har innehav i branscher som bättre klarar en konjunkturnedgång”, resonerar Håkan Telander.

Om Kavaljer Investmentbolagsfond

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20 till 35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fonden kan investera i hela världen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade.

För mer information om fonden se: 

https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/852914/sef—kavaljer-investmentbolagsfond-a