Alla inlägg av Länsförsäkringar fondförvaltning AB

Sparande med hållbar inriktning

Sverige Aktiv heter fonden som Länsförsäkringar har valt att Svanenmärka. Det innebär bland annat att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka företagen att utvecklas i en mer hållbar riktning.

– Kunderna blir allt mer miljömedvetna och ställer högre krav på vad de investerar i. Många kanske inte tänker på det, men att spara i fonder innebär ett ägande av företag. Visserligen ett litet ägande, men tillsammans med andra sparare kan de göra skillnad och positivt påverka sin omvärld, säger Sofia Aulin, som arbetar som hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringars fondbolag.

Läs mer om Länsförsäkringars Svanenmärkta fond. 

Påtalar brister

Det är fondförvaltarna som i det här fallet fungerar som kundernas förlängda arm mot marknaden. Förvaltarna undersöker och analyserar företagens hållbarhetsarbete och påtalar de brister som upptäcks.

– Förutom att våra förvaltare väljer bort och väljer in bolag jobbar de aktivt med påverkan. Hållbarhetsfrågor är numera obligatoriska på alla möten med de företag som fonden investerar i. Vi betygsätter företagens hållbarhetsarbete och går under mötena igenom de punkter som ligger till grund för bedömningen, berättar Sofia Aulin.

Länsförsäkringar har haft stort fokus på att rekrytera förvaltare med ett stort kunnande inom hållbarhetsområdet.

– Vi nöjer oss inte med att enbart vissa fonder har en hållbarhetsinriktning.  Vår ambition är att hela utbudet ska hålla en hög lägstanivå vad gäller ansvarsfulla investeringar, säger Sofia Aulin och fortsätter:

– Vi har haft förmånen att kunna bygga en förvaltarorganisation med medarbetare som verkligen brinner för de här frågorna. Vi har aldrig behövt övertyga någon om hur viktigt hållbarhetsarbetet är.

Analysera och påverka

Länsförsäkringar har i dagsläget fyra fonder med hållbarhetsinriktning i sitt utbud – Global Hållbar, Global Klimatindex, Hållbar Företagsobligation och Sverige Aktiv. Sverige Aktiv är den första som är Svanenmärkt.

Det innebär bland annat att fonden helt måste avstå från investeringar i branscher och företag som är särskilt problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv, samt göra en ordentlig analys av tänkbara placeringar för att prioritera de bättre företagen. Fonden måste även årligen rapportera vad som gjorts inom hållbarhetsområdet.

Lär dig allt om Svanenmärkta fonder här. 

– Det är lätt att glömma bort hur effektivt det är att påverka bolagen med sina investeringar. Det är lika viktigt som vilken mat du äter och vilka kläder du har på dig, säger Sofia Aulin.

Om Länsförsäkringar Sverige Aktiv

Med Länsförsäkringars Svanenmärkta Fond Sverige Aktiv kan man investera miljömedvetet på sin hemmamarknad och samtidigt påverka företagen att utvecklas i en mer hållbar riktning. Sverige Aktiv är en koncentrerad fond med 35–40 stora och medelstora bolag noterade i Sverige.

Risker förknippat med fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på www.länsförsäkringar.se. 

Av: Länsförsäkringar fondförvaltning AB

Detta är en annons från Länsförsäkringar fondförvaltning AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.