Alla inlägg av Meltron

Nyemission ger Meltron klart ljus för att växa

Lägre energiförluster, längre livslängd och certifierade tekniklösningar är en del av det finsk-svenska teknikbolaget Meltrons erbjudande inom avancerade belysningslösningar för industri och infrastruktur.

– Vårt flaggskepp är certifierad, gasexplosionssäkrad belysning för läkemedelsföretag och kemisk industri som har extremt höga säkerhetskrav för att förhindra gasexplosioner. En stor affär genomfördes nu med en av de globalt ledande läkemedelsindustrierna som figurerat i media under det senaste året, säger Göran Lundgren, styrelseordförande för Meltron.

Kontrollerat ljus, bättre energieffektivitet

Meltron utvecklar även kraftfulla lampor avsedda för större industrihallar – high bay – samt pylon-lampor för utomhusbruk i till exempel master, hamnar och på större ytor inom industriområden. En fjärde produktgrupp är gatubelysning där Meltrons lösning kapar kostnader genom att färre stolpar och lampor behövs. Belysningen – med utseende likt en måsvinge – kan regleras för en jämn ljusspridning.  

– Tricket här att vi har linser med rastermönster i nanoskala som gör att vi kan blända av dem och vinkla ner ljuset. Därför krävs det inte lika många stolpar.

Göran Lundgren fortsätter:

– Vi har utvecklat lösningar med ett mer kontrollerat ljus med jämnare ljusflöde, längre livslängd och bättre energieffektivitet. En jämn och bra belysning skapar säkerhet och vi menar att vi löser det bättre än andra.

Partnerskap med Huawei

Nyligen har Meltron ingått partnerskap med teknologibolaget Huawei, som har ett av sina utvecklingscentra i Finland. Inriktning mot uppkopplade städer – smart cities – passar Meltron som hand i handske i företagets ambition att vara med i att effektivisera stadens infrastruktur och energianvändning genom bland annat belysning.

– Belysningen är en allt viktigare faktor och Huawei såg detta. Därför vände de sig till oss och det som avgjorde var att våra lampor gick att integrera i deras system. Detta är förstås strategiskt ett stort och viktigt steg för Meltrons fortsatta resa.

Nyemission

Nu genomför Meltron en företrädesemission på cirka 26 miljoner kronor. Det nya kapitalet kommer bland annat att användas till investeringar i marknadsföring och försäljning samt viss fortsatt teknikutveckling. Dessutom utvecklas ytterligare partnerskap, bland annat med ett större globalt bolag med egen systemförsäljning där Meltron blir en del av deras erbjudande.

– Det första steget är taget och vi för även diskussioner med andra bolag. Vi hoppas kunna komma ut med ny information under hösten.

Göran Lundgrens framtidsspaning är att Meltron kommer ha en betydande roll för framtidens smarta städer:

– Vi ser belysning och integrerade belysningssystem som en av flera megatrender, där partnerskapet med Huawei har en avgörande betydelse, avslutar Göran Lundgren.

Här kan du läsa mer om emissionen.

Nyemission Meltron  (MLTR)

Meltron utvecklar patenterad belysningsteknik och lampor för de mest utsatta miljöerna runt om i världen. Företrädesemissionen genomförs 6–20 okt 2021 om 26 miljoner kronor. Teckningskursen är 0,09 kr. Den som på avstämningsdagen äger aktier får 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie. En teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Läs mer om Meltron här.

Av: Meltron

Detta är en annons från Meltron och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.