Alla inlägg av Miris

Företaget förbättrar vården av de minsta – och slår säljrekord

Uppsalabaserade Miris har gjort sig ett globalt namn genom att utveckla, tillverka och erbjuda produkter för analys av bröstmjölk. Med hjälp av deras unika verktyg har de möjliggjort individuell nutrition till prematura barn och bidragit till en ökad neonatal hälsa.

Rekordförsäljning

Nu har medicinteknikföretaget slagit sifferrekord – trots den pågående pandemin. I deras senaste halvårsrapport kunde de redovisa att jämfört med samma period förra året hade nettoomsättningen ökat med 33 procent och försäljningen av instrument med 46 procent.

– Eftersom våra kunder är sjukhus upplever vi som många andra att deras möjligheter för nyinvesteringar nästan helt bromsats in av covid-19. Vi har ändå lyckats hålla oss kvar på marknaden och dessutom presterat bättre än någonsin, säger Camilla Myhre Sandberg, vd på företaget.

Ta del av Miris halvårsrapport 2021 här.

Hon beskriver hur den ökade försäljningen är ett tecken på att kunskapen om hur viktig individuell berikning är för prematura barns hälsa och utveckling växer och att sjukhusen prioriterar frågan i allt större utsträckning.

Etablering i Tjeckien

Bolaget har och fortsätter jobba intensivt med att informera marknaden om vikten av nutrition för prematura barn och börjar nu se resultatet av detta arbete. Många av Miris kunder kontaktar numera företaget på egen hand – utan att de själva behöver etablera någon kontakt. Ett sådant exempel är läkaren Jiří Dušek. Efter tio år på universitetssjukhuset i Umeå såg han resultaten av metoden och tog med sig analysverktygen för att implementera dem på Ceské Budejouice Hospital i Tjeckien.

– Han fick inget motstånd på sjukhuset när han startade implementeringen eftersom alla såg vilken skillnad metoden hade på de prematura barnen. Även han själv blev överraskad av exakt hur stor effekt de såg efter implementeringen. Han är nu övertygad om att individuell berikning måste bli en global standard inom vården, säger Camilla Myhre Sandberg.

02_Miris_VDCamilla Myhre Sandberg, vd Miris.

Läkares erfarenheter av metoden

Att läkare emellan pratar om analysverktyget berättar hon leder till att fler sjukhus får upp ögonen för metoden.

– Att kliniker själva berättar om sina erfarenheter av metoden är den effektivaste marknadsföringen vi kan få och är ett högt betyg för oss. Det är därför vi började publicera Miris Interviews – en intervjuserie där våra kunder själva berättar om de positiva effekterna de ser av metoden, säger Camilla Myhre Sandberg.

Läs intervjuer med läkare som använder sig av Miris verktyg.

Förbättrade verktyg

Med hjälp av omsättningsmarginalen och vårens övertecknade nyemission fokuserar Miris nu även på att utveckla och förbättra deras produktportfölj. Det handlar om att både se efter kundens olika behov samt öka företagets försäljning.

– Vi har redan påbörjat utvecklingen av nästa generations analysverktyg och det är en jätteviktig resa för Miris. För kundernas del ska instrumenten bli effektivare och för vår del ska varje affär bli mer lönsam, säger Camilla Myhre Sandberg.

Fakta: Miris Holding AB

Uppsalabaserade Miris har utvecklat ett verktyg för att mäta näringsinnehållet i bröstmjölk i vården av prematura barn. Målet med analysen är att ge användaren möjlighet att individuellt berika mjölken med den näring som behövs.Produkten är marknadsgodkänd på flertalet marknader med cirka 400 instrument installerade runtom i Europa, USA och Asien. Kunderna finns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölkbanker för att analysera donerad mjölk, samt inom forskning. Läs mer om Miris Holding AB.

Av: Miris Holding AB

Detta är en annons från Miris Holding AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Företaget räddar nyföddas liv – och slår själrekord

Uppsalabaserade Miris har gjort sig ett globalt namn genom att utveckla, tillverka och erbjuda produkter för analys av bröstmjölk. Med hjälp av deras unika verktyg har de möjliggjort individuell nutrition till prematura barn och bidragit till en ökad neonatal hälsa.

Rekordförsäljning

Nu har medicinteknikföretaget slagit sifferrekord – trots den pågående pandemin. I deras senaste halvårsrapport kunde de redovisa att jämfört med samma period förra året hade nettoomsättningen ökat med 33 procent och försäljningen av instrument med 46 procent.

– Eftersom våra kunder är sjukhus upplever vi som många andra att deras möjligheter för nyinvesteringar nästan helt bromsats in av covid-19. Vi har ändå lyckats hålla oss kvar på marknaden och dessutom presterat bättre än någonsin, säger Camilla Myhre Sandberg, vd på företaget.

Ta del av Miris halvårsrapport 2021 här.

Hon beskriver hur den ökade försäljningen är ett tecken på att kunskapen om hur viktig individuell berikning är för prematura barns hälsa och utveckling växer och att sjukhusen prioriterar frågan i allt större utsträckning.

Etablering i Tjeckien

Bolaget har och fortsätter jobba intensivt med att informera marknaden om vikten av nutrition för prematura barn och börjar nu se resultatet av detta arbete. Många av Miris kunder kontaktar numera företaget på egen hand – utan att de själva behöver etablera någon kontakt. Ett sådant exempel är läkaren Jiří Dušek. Efter tio år på universitetssjukhuset i Umeå såg han resultaten av metoden och tog med sig analysverktygen för att implementera dem på Ceské Budejouice Hospital i Tjeckien.

– Han fick inget motstånd på sjukhuset när han startade implementeringen eftersom alla såg vilken skillnad metoden hade på de prematura barnen. Även han själv blev överraskad av exakt hur stor effekt de såg efter implementeringen. Han är nu övertygad om att individuell berikning måste bli en global standard inom vården, säger Camilla Myhre Sandberg.

02_Miris_VD

Foto: Anders Sandelin

Camilla Myhre Sandberg, vd Miris.

Läkares erfarenheter av metoden

Att läkare emellan pratar om analysverktyget berättar hon leder till att fler sjukhus får upp ögonen för metoden.

– Att kliniker själva berättar om sina erfarenheter av metoden är den effektivaste marknadsföringen vi kan få och är ett högt betyg för oss. Det är därför vi började publicera Miris Interviews – en intervjuserie där våra kunder själva berättar om de positiva effekterna de ser av metoden, säger Camilla Myhre Sandberg.

Läs intervjuer med läkare som använder sig av Miris verktyg.

Förbättrade verktyg

Med hjälp av omsättningsmarginalen och vårens övertecknade nyemission fokuserar Miris nu även på att utveckla och förbättra deras produktportfölj. Det handlar om att både se efter kundens olika behov samt öka företagets försäljning.

– Vi har redan påbörjat utvecklingen av nästa generations analysverktyg och det är en jätteviktig resa för Miris. För kundernas del ska instrumenten bli effektivare och för vår del ska varje affär bli mer lönsam, säger Camilla Myhre Sandberg.

Fakta: Miris Holding AB

Uppsalabaserade Miris har utvecklat ett verktyg för att mäta näringsinnehållet i bröstmjölk i vården av prematura barn. Målet med analysen är att ge användaren möjlighet att individuellt berika mjölken med den näring som behövs.Produkten är marknadsgodkänd på flertalet marknader med cirka 400 instrument installerade runtom i Europa, USA och Asien. Kunderna finns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölkbanker för att analysera donerad mjölk, samt inom forskning. Läs mer om Miris Holding AB.

Av: Miris Holding AB

Detta är en annons från Miris Holding AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

De storsatsar på nästa generations verktyg för bröstmjölksanalys

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning för analys av bröstmjölk. Bolagets analysinstrument, Miris HMA, är den enda medicintekniskt registrerade produkten för bröstmjölksanalys i Europa och USA. Analysen används för att optimera näringsintaget för prematura barn. Försäljning sker till neonatalvårdsavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner över hela värden.

– Vår HMA är den enda som är godkänd för kliniskt bruk. De senaste åren har vi tagit ett jättekliv som bolag där stort fokus har legat på kunden och den kliniska användningen av våra produkter. Idag besitter vi en unik kunskap om marknaden vilket ger oss möjlighet att utveckla precis det som kunden behöver – och vill ha. Nu gäller det att fortsätta leda utvecklingen av marknaden, säger Camilla Sandberg, vd.

Här är allt du behöver veta om Miris företrädesemission

Nu genomför Miris en företrädesemission om 33,4 miljoner kronor för att utveckla nästa generations verktyg för bröstmjölksanalys. De planerar dessutom att introducera ett nytt beräkningsverktyg för att förenkla kundernas arbete.

– Det nya instrumentet kommer samtidigt möjliggöra implementering av en ny affärsmodell där en större del av intäkten kommer från förbrukningsartiklar. Vår nya strategi kommer att ge oss möjlighet att öka lönsamheten i våra affärer, något jag ser som ytterst viktigt, säger

Med hjälp av nästa generations analysinstrument kombinerat med en ny affärsmodell bedömer Miris att bolagets globala marknadspotential kommer att växa från tre till fyra miljarder kronor till cirka tio till elva miljarder kronor under de kommande fem åren.

– Vi har en unik position på marknaden. Eftersom vi vet vad kunden vill ha är vi även redo att hantera framtida konkurrenter, avslutar Camilla Sandberg.

Här är allt du behöver veta om Miris erbjudande

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 33,4 mkr

Teckningstid: 28 april – 12 maj 2021

Emissionskurs: 5,10 kr per unit motsvarande 5,10 kr per aktie (och vederlagsfri teckningsoption)

Minsta teckningspost: 1 unit

Av: Miris

Detta är en annons från Miris och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.