Alla inlägg av ObsteCare

Säkrare förlossningar med svenska ObsteCare

Varje år föds 9 miljoner barn i Europa och USA. Många av dem efter en värksvag förlossning. 

Det svenska bolaget ObsteCare har utvecklat en patenterad beprövad metod för säkrare hantering av värksvaghet. Ett test av fostervatten ger ett tillförlitligt beslutsstöd inom 20 sekunder. Patientsäkerheten ökar markant och att antalet akuta kejsarsnitt kan minskas med cirka 30 procent. Samtidigt reduceras antalet förlossningsskador, som t ex bäckenbottenskador och postpartumblödningar, och vårdtiden förkortas. Vinsterna för mamma och barn går inte att mäta i pengar, berättar ObsteCares VD Carina Lindqvist. 

Läs mer om AFL-metoden här.

40 procent drabbas

En förlossning liknas ofta vid en idrottsprestation. Det är ingen överdrift att säga att livmodern, som är en av kvinnokroppens mest kraftfulla muskler, arbetar för livet under en födsel. Idag drabbas cirka 40 procent av alla förstföderskor av värksvaghet, något som ökar risken för både mamma och barn. Värkarna är ”ineffektiva”, de kanske kommer allt mer sällan och resultatet blir att förlossningen kan avstanna. Det kan bero på olika saker. 

En utdragen förlossning är förenad med en ökad risk för komplikationer hos den födande kvinnan och hennes barn. Det är därför angeläget att undvika alltför långsamma förlossningar, samtidigt eftersträvar vården naturligtvis att inte i onödan ingripa i förlossningens förlopp och då fungerar AFL-metoden som ett utmärkt beslutsstöd, berättar Carina Lindqvist.

Svensk forskning

Hur värksvaghet ska behandlas beror på de bakomliggande orsakerna. Ibland behöver värkarbetet stimuleras, men minst lika ofta behöver livmodern vila. Fram till nu har det saknats pålitliga beslutsstöd för vården. Baserat på kontinuerlig forskning vid Karolinska Institutet har ObsteCare utvecklat AFL-metoden (Amniotic Fluid Lactate) som är en väl-dokumenterad och icke-invasiv metod som signifikant höjer säkerheten för både mamma och barn under en värksvag förlossning. 

Stark affärsmodell 

AFL-metoden är en lättanvänd metod för mätning av laktat (mjölksyra) i fostervatten. På så sätt får man en ögonblicksbild av livmoderns status och kan sätta in relevant behandling. Det består av ett CE-märkt och användarvänligt mätinstrument samt mätprober för engångsbruk. Dessa ligger förpackade en och en för enkel hantering. 

Vi har en stark affärsmodell. Vårt mätinstrument är kostnadseffektivt i relation till de besparingar den genererar för vården och engångsproberna som används vid mätningarna innebär återkommande intäkter för ObsteCare, avslutar Carina Lindqvist. 

Läs mer om ObsteCares nyemission här 

Om ObsteCare

ObsteCare är ett life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Produkterna säljs via ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer om ObsteCare här.

Av: ObsteCare

Detta är en annons från ObsteCare och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.