Alla inlägg av Option One

Option One: ”Vi vill öppna dörren åt småspararna”

Investmentbolaget Option One startade sin verksamhet 2019 med strategin att gå in i bolag med fokus på starka trender och globala marknader. Hittills har de investerat cirka 14 miljoner kronor och fått med sig över 240 aktieägare. Visionen är att bjuda in till lönsamma investeringar i främst onoterade bolag som står inför stark tillväxt, något som tidigare varit förbehållet VC-bolag, stora riskkapitalbolag och andra större private equity-aktörer.

– Vi vill fungera som en brygga mellan innovation och kapital och samtidigt vara med och demokratisera venturekapitalmarknaden, säger Vidar Brudvik, bolagets vd, och beskriver hur de ständigt får in förfrågningar om att gå in i nya bolag och utvärderar nya investeringsmöjligheter.

Första publika emission

Vidar Brudvik har varit aktiv i Option One i drygt ett år och är vd sedan november 2021. Han berättar att Option One befinner sig på en tillväxtresa och ska nu skala upp sin investeringsverksamhet. Därför genomför bolaget sin första publika emission och erbjuder allmänheten att bli delägare.

– Emissionen är en exklusiv möjlighet för privata investerare att få ta del av de investeringar som vi erbjuds genom vårt nätverk av inkubatorer, institutionella investerare och andra aktörer som verkar inom riskkapitalbranschen. Många småsparare har varken tiden eller nätverket som krävs för att gallra fram de mest spännande investeringarna, säger han.

Läs mer om emissionen på Option Ones hemsida.  

Breddar portföljen

Kapitalet från emissionen ska användas för att successivt utöka Option Ones portfölj med nya bolag i varierande faser och med olika nischer för att skapa en god riskspridning.

– Vi begränsar oss inte till någon specifik bransch, geografiska plats eller storlek. Istället fokuserar vi på att hitta bolag som verkar på en global marknad och som besitter stor tillväxtpotential. Så länge vi förstår oss på utmaningarna som entreprenörerna står inför och tror på teamet bakom bolaget så är vi nyfikna, säger han och tillägger att tidigare investeringar gjorts inom sektorerna SaaS, fintech, e-sport och e-commerce. 

Notering i sikte

En framtida notering ser Vidar Brudvik inte enbart som en finansieringsform, det skulle även öka bolagets synlighet mot investerare och nya portföljbolag och ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i bolagets aktie:

– I samband med denna emission breddar vi vår ägarstruktur och tar stora, viktiga kliv mot att bli ett fullfjädrat investmentbolag och en framtida notering. Tillsammans med styrelsen vill jag välkomna alla blivande aktieägare till denna fantastiska resa som vi bara påbörjat, avslutar han.

 Om emissionen:

  • Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 10 811 075 av Serie B
  • Antal aktier i erbjudandet: 2 500 000 av Serie B
  • Emissionsvolym: 5 miljoner kronor
  • Pris per aktie: 2 kronor
  • Värdering Pre-Money: Cirka 25,4 miljoner kronor
  • Teckningsperiod: 1–22 februari 2022
  • Marknadsnotering: Planeras till 2023
  • Styrelsen har en option att godkänna överteckning och emittera upp till 500 000 aktier utöver det befintliga erbjudandet. Således kan den maximala emissionsvolymen uppgå till 6 miljoner kronor. 

Om Option One:

Option One AB är ett svenskt publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. Gemensamt för bolagen Option One väljer att investera i är att det finns potential för kraftig tillväxt i kombination med tydlig intjäningsförmåga.

Läs mer om emissionen på Option Ones hemsida.

Av: Option One

Detta är en annons från Option One och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.