Alla inlägg av Pharmacolog

”Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé”

Medtech-bolaget Pharmacolog utvecklar system och lösningar som syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med injicerbara läkemedel. I företagets produktportfölj finns DrugLog, WasteLog och PrepLog som erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient.

Bolagets tre första månader har varit en kioskvältare. Omsättningen för koncernen under första kvartalet landade på 2 464 000 kronor. Försäljningen motsvarar nästan en tiodubbling jämfört med motsvarande kvartal 2020 och är 30 procent högre än den totala försäljningen under förra året.

– Jag vågar påstå att vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik. Det här året har startat väldigt lovande för oss med flera nya affärer. Även med ett partnersamarbete med det amerikanska bolaget Condonics som snabbt genererade en avropsorder på åtta WasteLog-system, säger Mats Högberg, vd på Pharmacolog.

Läs mer om Pharmacologs produktportfölj här.

Ökad efterfrågan

Den ökade försäljningen har sin utgångspunkt i en kraftigt ökad efterfrågan på Pharmacologs lösningar. Genom lansering på den nordamerikanska marknaden finns det stor potential för expansionsmöjligheter och Mats Högberg konstaterar att allt fler affärer är på väg in. 

– Vi ser också att intresset för både DrugLog och PrepLog ökar i USA och vi planerar en lansering av de produkterna senare i år. I Europa ser vi dessutom utökade aktiviteter i takt med att restriktionerna avtar. Vi har mycket spännande på gång, säger han.

”Ett ljus i tunneln”. Läs Mats Högbergs senaste blogginlägg här. 

Antibiotikaprojekt ska minska resistenta bakterier

Utöver försäljningssuccén och uppsvinget för företagets frontprodukter är Pharmacolog aktuella med ett spännande utvecklingsprojekt gällande antibiotikakontroll. Projektet görs tillsammans med Akademiska sjukhuset och drog igång för tre år sedan. Under året har de båda parterna sett stora tekniska framsteg i arbetet.

– Vi har ingått ett lovande samarbete med Lundabolaget AcouSort som har utvecklat en ny blodseparationsmetod. Det här projektet syftar till att utveckla ett verktyg som visar läkaren att patienten får rätt mängd antibiotika vid behandling. Rätt mängd antibiotika optimerar effekten hos patienten och minskar risken att utveckla resistenta bakterier, säger Mats Högberg och avslutar:

– Vi har som mål att ytterligare intensifiera våra ansträngningar inom detta viktiga projekt och planerar att hitta ytterligare kliniska samarbetspartners under året.

Fakta:
Pharmacolog grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsala. Företaget specialiserar sig på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för administrering av intravenös medicin. Bolaget erbjuder tre olika lösningar där DrugLog och PrepLog erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. Läs mer om Pharmacolog här. 

Av: Pharmacolog

Detta är en annons från Pharmacolog och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

”Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé”

Medtech-bolaget Pharmacolog utvecklar system och lösningar som syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med injicerbara läkemedel. I företagets produktportfölj finns DrugLog, WasteLog och PrepLog som erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient.

Bolagets tre första månader har varit en kioskvältare. Omsättningen för koncernen under första kvartalet landade på 2 464 000 kronor. Försäljningen motsvarar nästan en tiodubbling jämfört med motsvarande kvartal 2020 och är 30 procent högre än den totala försäljningen under förra året.

– Jag vågar påstå att vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik. Det här året har startat väldigt lovande för oss med flera nya affärer. Även med ett partnersamarbete med det amerikanska bolaget Condonics som snabbt genererade en avropsorder på åtta WasteLog-system, säger Mats Högberg, vd på Pharmacolog.

Läs mer om Pharmacologs produktportfölj här. 

Ökad efterfrågan
Den ökade försäljningen har sin utgångspunkt i en kraftigt ökad efterfrågan på Pharmacologs lösningar. Genom lansering på den nordamerikanska marknaden finns det stor potential för expansionsmöjligheter och Mats Högberg konstaterar att allt fler affärer är på väg in. 

– Vi ser också att intresset för både DrugLog och PrepLog ökar i USA och vi planerar en lansering av de produkterna senare i år. I Europa ser vi dessutom utökade aktiviteter i takt med att restriktionerna avtar. Vi har mycket spännande på gång, säger han.

”Ett ljus i tunneln”. Läs Mats Högbergs senaste blogginlägg här.

Antibiotikaprojekt ska minska resistenta bakterier
Utöver försäljningssuccén och uppsvinget för företagets frontprodukter är Pharmacolog aktuella med ett spännande utvecklingsprojekt gällande antibiotikakontroll. Projektet görs tillsammans med Akademiska sjukhuset och drog igång för tre år sedan. Under året har de båda parterna sett stora tekniska framsteg i arbetet.

– Vi har ingått ett lovande samarbete med Lundabolaget AcouSort som har utvecklat en ny blodseparationsmetod. Det här projektet syftar till att utveckla ett verktyg som visar läkaren att patienten får rätt mängd antibiotika vid behandling. Rätt mängd antibiotika optimerar effekten hos patienten och minskar risken att utveckla resistenta bakterier, säger Mats Högberg och avslutar:

– Vi har som mål att ytterligare intensifiera våra ansträngningar inom detta viktiga projekt och planerar att hitta ytterligare kliniska samarbetspartners under året.

Fakta:
Pharmacolog grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsala. Företaget specialiserar sig på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för administrering av intravenös medicin. Bolaget erbjuder tre olika lösningar där DrugLog och PrepLog erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. Läs mer om Pharmacolog här. 

Av: Pharmacolog

Detta är en annons från Pharmacolog och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.