Alla inlägg av Pila Pharma

”Man måste förstå hur stort diabetes är”

Dorte X. Gram går till börsen med ett forskningsprojekt kring en tablett mot typ 2-diabetes. Tabletten ska hjälpa kroppen att producera eget insulin, så att insulinsprutor kan undvikas. De tester som hittills gjorts har visat upp mycket lovande resultat. Tabletten har testats på diabetessjuka patienter med små eller inga biverkningar och med påvisad effekt. Enligt läkemedelsbranschens utvecklingsmetod i fas 1, 2 och 3 ska nu fortsatta studier göras i vad som kallas fas 2b med hundratals diabetessjuka försökspersoner.

Pila Pharma reser nu kapital och noteras på First North i syfte att finansiera dessa studier. Teckningsperioden pågår (se mer information nedan) och första handelsdag är planerad till den 12 juli.

– Det har slagit mig att investerare behöver informeras mer om hur stor diabetesmarknaden är. Se bara på Novo Nordisk som är Danmarks i särklass största börsbolag med ett börsvärde på nästan 2 500 miljarder kronor. Även för små uppstickare som Pila Pharma finns en jättemarknad, säger Dorte X. Gram.

Diabetes är en global folksjukdom med cirka 463 miljoner diagnosticerade människor. Diabetesmarknaden globalt omsätter mer än 400 miljarder kronor per år och beräknas växa med cirka 10 procent per år. Bara inom segmentet tabletter är marknaden värd mer än 100 miljarder kronor.

Pila Pharmas biljett till denna miljardmarknad är ett piller som har små eller inga biverkningar, är effektivt mot sjukdomen, är praktiskt för patienten samt billig att tillverka. Det sistnämnda är viktigt, eftersom det innebär att Pila Pharmas medicin har potential att nå diabetiker som i dag inte har råd med behandlingar som i bara ett fåtal länder i världen är subventionerade. Tabletten har dessutom visat upp lång hållbarhet i rumstemperatur, vilket är idealiskt för marknader utanför den industrialiserade världen, vilket kan utveckla sig till en nischmarknad för Pila Pharma.

– Vi har goda förutsättningar för att gå till marknaden med en effektiv, tillgänglig och prisvärd diabetesmedicin som kommer att ha stor efterfrågan i hela världen, säger Dorte X. Gram.

Hon har en bakgrund som forskare på just den danska diabetesjätten Novo Nordisk. Där upptäckte hon ett nytt sätt att angripa sjukdomen. I forskarvärlden inom smärta hade en receptor i kroppen fått uppmärksamhet som heter TRPV1 och som hon kallar ”chilireceptorn” eftersom den reagerar på den aktiva substansen i chilipeppar. TRPV1 utför olika saker i kroppen beroende på vad den utsätts för. Flera olika läkemedelsföretag tittade på receptorns roll vid symptom som hosta, smärta och inflammation. Dorte X. Gram upptäckte att chilireceptorn även kunde spela en roll vid diabetes.

Hon skrev även en patentansökan för Novo Nordisks räkning. Tesen är att TRPV1 gör minskar kroppens egen insulinproduktion vid typ 2-diabetes. Genom att hämma receptorns skadliga aktivitet går det att återställa kroppens naturliga insulinproduktion.

– Resultaten fortsatte att förbluffa mig samtidigt som Novo Nordisk vid den tiden tog ett strategiskt beslut att inte satsa på tabletter som behandlingsform. Då bestämde jag mig för att köpa ut den patentansökan som jag själv skrivit, säger Dorte X. Gram.

Det blev grunden till Pila Pharma. En patentansökan har blivit flera viktiga patent som ger global ensamrätt till att behandla diabetes med TRPV1-hämmare. Molekylen som Pila Pharma valt att satsa på i läkemedelsklassen kallas XEN-D0501 och inlicensierades från tyska Bayer 2016.

Efter avslutade fas 2b-studier väntar licensiering för fas 3-studier till ett globalt läkemedelsföretag. Ett sådant avtal innebär att Pila Pharma börjar tjäna pengar i form av avtalspenning, milstolpsersättningar samt till sist royaltyintäkter när preparatet börjas säljas på marknaden. Bolagets bedömning är att det kan handla om 8 miljarder kronor årligen.

Teckningsperioden inleddes den 16 juni och pågår till den 29 juni.

Pila Pharma säljer en så kallad unit som innehåller aktie för 9 kronor styck samt en teckningsoption som ger rätt att om ett år köpa en ny aktie för 10 kronor.

Aktier kan tecknas på:

Avanza

Nordnet

Läs mer om Pila Pharma här.

Erbjudandet i sammandrag

Antal units: 3 888 888. (En unit består av en aktie och en teckningsoption.)

Emissionsvolym: 35 MSEK

Teckningskurs: 9 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Teckningsoption (TO 1): Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 23 maj – 3 juni 2022 teckna en (1) ny aktie till kursen 10 SEK.

Bolagsvärde innan Erbjudandet: Cirka 110 MSEK

Anmälningsperiod: 18 juni – 29 juni 2021

Första dag för handel: Omkring 12 juni

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbndelser om cirka 20,2 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Erbjudandet

Lock-up: Cirka 63 procent av Bolagets aktier före erbjudandet

Minsta teckningspost: 600 units, motsvarande 5 400 SEK

Av: Pila Pharma

Detta är en annons från Pila Pharma och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.