Alla inlägg av SeaTwirl

SeaTwirl satsar mot kommersiella vindkraftsparker

Med sina möjligheter för storskalig utbyggnad och enorma potentialen för energiproduktion har den havsbaserade vindkraften länge pekats ut som en stor del av svaret på framtidens energibehov. Elektrifieringen av samhället förutsätter en snabb ökning av den fossilfria energiproduktionen. Energikrisen i Europa och stora statliga satsningar som Inflation Reduction Act i USA har skyndat på utvecklingen.

– Utvecklingen har gått snabbare än vad någon hade kunnat förutse, säger vd Peter Laurits som är i färd att göra en företrädesemission och fortsätter:

– Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa men idag är 90 procent av den installerade kapaciteten på land. Till havs är vindarna jämnare och starkare, vilket gör att havsbaserad vindkraft har en helt annan profil än landbaserad vind. IEA (International Energy Agency) har till och med placerat det i en egen kategori som de kallar variabel baskraft.

Vertikalaxlade turbiner på roterande flytelement
Bottenbaserad vindkraft är möjligt på djup upp till cirka 60 meter. Då byggs samma teknik som på land fast i större skala. Det mesta av europeiska havsbaserade vindpotentialen finns dock på djupare vatten.

Läs mer om SeaTwirls framtidsvision här

– 60–80 procent av potentialen för havsbaserad vindkraft i Europa finns på djupt vatten. De flesta av våra konkurrenter har tagit teknik från land och satt den på en flytkropp. Vi har en stor fördel i att vi från början har utvecklat vår teknik för havet, säger Peter Laurits.

SeaTwirls turbiner är vertikalaxlade och placeras på ett roterande flytelement. Det är en robust design med färre rörliga delar än andra lösningar på marknaden. Allt som kräver underhåll är placerat nära vattenytan, lätt åtkomligt med mindre fartyg som kan utgå från små lokala hamnar.

– Robustheten och åtkomligheten sänker kostnaderna för underhåll. Och eftersom vi äger hela lösningen, både över- och underdel, har vi kunnat optimera designen även för tillverkningskostnad, säger Peter Laurits.

Nu genomför de en företrädesemission
SeaTwirl vill nu accelerera utvecklingen av nästa generations fullskaliga turbin, SX, för att möta efterfrågan i kommande upphandlingar. I samband med detta genomför bolaget nu en företrädesemission.

Läs mer om företrädesemissionen här

– Vi tar in pengar för att främst kunna accelerera utvecklingen av SX. För att sedan kommersialisera tekniken arbetar vi med partners för klassificering och framtida tillverkningen. Det minskar vårt kapitalbehov samtidigt som vi kan skapa lokala arbetstillfällen där vindkraftsparkerna byggs. Den aspekten är viktig i politikens ögon, säger Peter Laurits och avslutar:

– Det som är verkligt spännande är dock hur vertikalaxlade turbiner fungerar i vindkraftsparker att vi ser potentialen att kunna leverera energi till ett lägre pris än andra tekniska lösningar. Studier visar att de förstärker varandras effekt när de placeras tillsammans och att de dessutom kan placeras mycket tätare. Det ger ett väldigt stort utslag på kalkylen för parken, säger Peter Laurits.

Om SeaTwirl:
SeaTwirls vision är att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. Bolagets unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar.

Om emissionen:
Emissionsbelopp: Cirka 64,5 MSEK
Teckningskurs: 40 SEK per unit
Teckningsperiod: 5 januari 2023 – 19 januari 2023
Avstämningsdag: 3 januari 2023

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen fyra uniträtter. Innehav av nio uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO3.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Detta är en annons från SaveLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.