Alla inlägg av SENS

SENS en del av lösningen när klimatmålen ska nås

Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Men sol går i moln och vinden lägger sig … Lagring av energi kommer därför att vara en central pusselbit för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden. Det menar SENS vd Calle Wellenius. Han fortsätter:

– Storskalig energilagring i olika former är vitalt för att vi ska lyckas nå våra klimatmål. Detta faktum har tvingat fram nya, växande marknader där beprövad teknik som vår kommer att ha en nyckelroll. 

SENS och PHS går samman

Under våren förvärvar SENS bolaget Pumped Hydro Storage. I samband med förvärvet kommer SENS att transformera sin verksamhet och ompositionera sig från utförare till en stark utvecklare av energilagringslösningar i stor skala. Nya SENS kommer på så sätt bli det enda renodlade lagringsbolaget på svenska börsen – inom värme och el.  

– Sammanslagningen gör att vi får synergieffekter och ett bredare erbjudande inom lagring och distribution av energi. SENS lagrar energi i berg och PHS i vattenreservoarer. De är båda beprövade tekniker, men vi gör det i ny tappning och tillsammans skapar vi ett attraktivt och heltäckande erbjudande, säger Calle Wellenius.

”Det vi ser nu är bara början”

PHS är selektiva och strategiska, menar Otto Werneskog, vd på bolaget och han vill bygga en bred portfölj med olika projekt för att sprida riskerna. 

– Vi har utvecklat lyckosamma vindkraftsprojekt för 10 miljarder och sålt till stora jättar som Ikea, Google med flera över hela världen. Med det sagt – där vindkraften var för tio år sedan, är vi idag. Nu vill vi göra samma resa och har definitivt power att genomföra det, säger Otto Werneskog.

– Ja, vi ökar innovationstakten i bolaget och tar in ny expertis och starka kompetenser i styrelsen. Förflyttningen i värdekedjan kommer att betyda avsevärda förändringar i bolaget vilket är mycket spännande, säger Calle Wellenius.

Beprövad teknik möter it-teknologi

Precis som utvecklingen med elbilen har bolagens teknologier funnits i över 100 år, berättar Calle Wellenius. Men med alltmer avancerad it-teknologi för att tygla den åtråvärda sol- och vindkraften kan man idag ge lönsamheten en skjuts och väcka upp marknaden för den fulla potentialen.

– Vi sitter på ett antal lösningar för morgondagens energisystem. Vi menar att vi kommer att kunna göra stor skillnad för hela fastighetsmarknaden. Det är en lavinartad utveckling i större skala och fram till år 2030 tror vi att marknaden kommer att öka med 50 procent, säger Otto Werneskog. 

Calle Wellenius avslutar:

– Vägen till målet är aldrig spikrakt, men det är kul att skapa förändringar och värde. Det vi gör nu är att bidra till att skapa ett fossilfritt samhälle. Det gör mig stolt. Inte bara för kunderna, utan för omvärlden och i förlängningen för hela mänskligheten. 

Fakta: SENS
SENS med 25 anställda, designar och levererar helhetslösningar inom termisk energilagring och omsätter ca 80 mkr. PHS är utvecklare inom storskaliga, hållbara infrastrukturprojekt. Genom sammanslagningen bildas nu ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring på en marknad som beräknas öka med 50 % (240 GW) fram till år 2030.

Nya föreslagna kompetenser i styrelsen: 
Göran Hult, Vice President Nuclear & Development på Fortum Generation

Saira Alladin, Director Asset Operation & Maintenance på Vattenfall

Läs mer om marknaden för energilagring fram till år 2030 >> 

Läs mer om varför energilagring är en nyckel för att klara klimatmålen >>

Av: SENS

Detta är en annons från SENS och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.