Alla inlägg av Siemens

Så blir din verksamhet mer hållbar – på bara några månader

Idag handlar det inte längre om att ha välskrivna strategier kring hållbarhet. Hårdare krav på transparens och resultat gör att företag, kommuner och andra verksamheter faktiskt måste kunna redovisa vad de avser göra för att närma sig FN:s globala hållbarhetsmål.

– Vi kan inte längre vänta. Det har vi inte råd med, varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Hela samhället måste vara med i förändringsarbetet, och företagen har en viktig roll för att accelerera utvecklingen, säger Medina Sundström, Head of Vertical Sales på Siemens, ett bolag som länge har hjälpt sina kunder att bli både effektivare och mer hållbara. 

Hon får medhåll från kollegan Maria Grahm, chef för Process Automation inom Digital Industries på Siemens. 

– Hållbarhet har under åratal varit en prioritering för Siemens och återspeglas i vår strategi, teknologi, portfolio och produktion. Med andra ord en stor del av vårt DNA. Vi var bland de första med att sätta upp mål för 2030 gällande koldioxidavtryck. Siemens har gjort stora framsteg gällande det som den egna verksamheten genererar exempelvis i produktionen men också kontorsfastigheterna vi jobbar i. Nu vill vi hjälpa våra kunder att göra samma resa.

En direkt affärsrisk

Den senaste tidens omvärldshändelser har verkligen ställt allt på sin spets. För många företag innebär till exempel höjda energipriser en direkt affärsrisk – vilket gör att det blir ännu mer akut att fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

– Hållbarhetsfrågan har diskuterats länge, men vi upplever att allt fler vill gå från ord till handling i sina verksamheter, säger Maria Grahm. Digitaliseringen är en möjliggörare där det finns stora möjligheter för resursbesparingar.

Men hur får man till en verklig förändring inom sin verksamhet? För att inspirera och engagera bjuder Siemens in till en gratis webbinarieserie under parollen ”Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?”, där företag som på allvar har inlett hållbarhetsresan lyfts fram i tre olika webbinarier.

– I serien presenterar vi åtgärder som kan göra stor skillnad på kort tid. Genom att arbeta datadrivet kan beslut fattas baserat på data som i sin tur kan hjälpa till att spara jordens resurser och nå hållbarhetsmålen, säger Medina Sundström.

AI för att förhindra översvämningar

Som exempel nämner hon hur man i Storbritannien använder AI för att förhindra översvämningar.

– När det regnar mycket finns det risk för läckage av avloppsvatten. Detta går att förhindra genom att använda smart teknik. Genom att analysera väderdata, kan man med hjälp av AI fatta beslut om åtgärder långt tidigare än när man står inför risk för översvämning. Det är ett jättespännande område, där digitaliseringen verkligen kommer till nytta.

Andra områden där digitaliseringen har en avgörande betydelse för att arbeta mer hållbart är vid optimering av drivlinor i produktionen och att använda sig av ett smart energy management-system. Även detta tas upp i webbinarieserien – så missa den inte!

Vad tror du: Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader? Läs mer och anmäl dig till de gratis webbinarierna här.

Detta är en annons från Siemens och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: Siemens