Alla inlägg av Skagen Focus

Renodlad värdeförvaltning – en udda gren

– Vi är prisdrivna och konträra investerare som gillar att tänka fritt och vandra på stigarna som andra inte tar. Där hittar vi felprissatta bolag vars värde vi tror kan öka med minst 50 procent inom 2–3 år på en normaliserad intjäningsförmåga. Den bästa konträra investeringen är inte fallande knivar utan ignorerade och bortglömda guldkorn. Vi uppskattar såklart även lönsam tillväxt i en investering, men vi vill inte betala dyrt för den, säger Jonas Edholm, värdeförvaltare på Skagen Focus.

Tillsammans med förvaltaren David Harris och analytikern Jakob Rikwide förvaltar Jonas Edholm fonden med 42 olika innehav. Gemensamt för alla innehaven är att det är värdebolag, i första hand små till medelstora bolag. 

– Vi letar efter bolag som är kraftigt undervärderade och gärna har missförståtts av marknaden, men som har en reell potential att förbättras. Bolag som kanske har haft det tungt en längre tid och glömts bort, men som nu har ny ledning och förbättrad marknadsposition när cykeln efter pandemin nu vänder. Därtill lägger vi stort fokus på ESG och utvärderar bolag utifrån kriterier kopplade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning, säger Jonas Edholm.

Bättre urval globalt

Genom att söka värdebolag globalt ges förvaltarna ett bättre urval av potentiella investeringar. En ny investering är Londonnoterade Stagecoach Group, som administrerar lokal- och regionalbussar i London och delar av Storbritannien. Aktien värderas till en kraftig rabatt efter att pandemin skapat ett svagt klimat för bolaget, och väljer att inte prisa in en normaliserad intjäning de kommande tre åren.

Fonden har även betydande globala innehav i högt rabatterade traditionella banker och försäkringsbolag. Utdelning som hållits tillbaka i pandemin kommer att skapa en mycket attraktiv direktavkastning för banker generellt, och inte minst för DGB Financial, en regional sydkoreansk bank.

Läs mer om Skagen Focus här.

Koppar viktigt i klimatomställningen

Råvaror har också varit ett stort tema i fonden och fortfarande finns ett större innehav i Ivanhoe Mines, som nyligen börjat leverera koppar från en av världens största kopparfyndigheter. Bolaget värderas till en substantiell rabatt till andra kopparproducenter, även i absoluta termer.

– Koppar är den ”grönaste” metallen som är oumbärlig i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det finns viss risk att det uppstår en brist på koppar framöver, och högre priser gynnar Ivanhoe Mines men det är ingenting vi behöver för att kunna räkna vår uppsida, säger David Harris och utvecklar:

– För oss är det viktiga prislappen, att vi köper till rabatt. Ytor med felprissättningar förflyttar sig ständigt på den globala aktiemarknaden och det är vårt jobb att undersöka dessa områden och finna de mest attraktiva investeringarna.

Över index

Arbetet med fonden som förvaltarna gör har gett utdelning. Sedan börsen först föll i samband med pandemin i mars 2020 har Skagen Focus avkastat cirka 90 procent, mot 43 procent för jämförelseindex MSCI All Country World Index.

– Renodlad värdeförvaltning är nästintill en utdöd gren i dagens finansmarknad, men vi har blivit vid vår läst. För oss är det lika naturligt att köpa aktier till substantiell rabatt som att handla kläder på rea, avslutar Jonas Edholm.

Handla Skagen Focus här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskprofil 6–7 innebär att fondkursen har högre svängningar. Det innebär möjlighet för högre avkastning, men även större risk för att investeringens värde reduceras. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida på www.skagenfonder.se. Denna annons ska inte anses som investeringsrådgivning.

Fakta om SKAGEN Focus:

En aktivt förvaltad globalfond med inriktning på små och medelstora bolag. Innehaven kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Avkastning senaste 12 månaderna 51,27 procent mot jämförelseindex 26,86 procent, och senaste 5 åren 13 procent mot index på 15 procent. Läs mer på www.skagenfonder.se.

Av: Skagen Focus

Detta är en annons från Skagen Focus och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.