Alla inlägg av Skandia

Framtidsinvesteringarna som gör skillnad

Skandia har omkring 800 miljarder kronor under förvaltning. Det är smått svindlande siffror och med stort kapital kommer också ett stort ansvar.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har ett långsiktigt förvaltningsuppdrag och här kan pensionskapitalet verkligen bidra till positiv förändring. Det behövs och spelar roll för att lösa de stora samhällsutmaningar vår planet står inför, säger Helena Hagberg.

Nya vinnare

För bara tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens högst värderade bolag. Idag har de ersatts av bolag inom teknik och innovation. 

– Den globala ekonomin står inför en stor omställning. För att klara de mål som finns uppsatta behöver investeringarna vara en kraft i själva omställningen, där det verkligen behövs. Det gör att vi som pensionsbolag kan ge möjlighet till god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg.

Finansmarknaden är på väg att bli en viktig nyckel till omställningen mot en mer hållbar framtid. Bland Skandias framtidsinvesteringar märks en lång rad spännande satsningar inom exempelvis höghastighetsfiber i Europa, digitaliserade tjänster, smarta elnät samt infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi har, tack vare vår storlek på marknaden, lång erfarenhet av både investeringar i infrastruktur och i nystartade onoterade bolag, så kallat venture capital. Att bygga för framtiden innebär allt oftare investeringar med tydligt hållbarhetsfokus, säger Helena Hagberg.

Läs mer om hur ditt sparande kan bidra till en hållbar framtid

Offensiva mål

För att möta och bidra till klimatomställning har Skandia sjösatt offensiva mål. Redan 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen ha minskat med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Dessutom har Skandia förbundit sig att investera minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

– Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, berättar Helena Hagberg och fortsätter:

– Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Men vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen, säger Helena Hagberg.

Läs mer om hur ditt sparande kan bidra till en hållbar framtid

Risktext:

Tänk på att En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare. Med hållbarhetsfokus menas investeringar som övervägande arbetar för miljö och samhälle. Fonderna väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis.

Av: Skandia

Detta är en annons från Skandia och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så blir du en magnet – för de bästa medarbetarna

Kampen om talangerna är stenhård och många företag lockar med hybridkontor, pingisbord och frukost.

Men det gäller att inte missa det kanske viktigaste av allt för att vara en attraktiv arbetsgivare, nämligen tjänstepensionen.

Maktbalansen har förskjutits – nu är det i allt högre grad arbetstagarna som väljer arbetsgivare och inte tvärtom.

– En modern arbetsgivare med hållbar tillväxt i fokus behöver ta hand om sin viktigaste resurs – medarbetarna, säger Jonathan Unander-Scharin företagsrådgivare på Skandia.

Smart hälsoarbete

När medarbetare mår bra ökar förutsättningarna att göra bra ifrån sig. Att sätta hälsan i fokus på företaget är helt enkelt en lönsam investering. Många sjukskrivningar är helt onödiga och kan förhindras med förebyggande och smart hälsoarbete, menar Jonathan Unander-Scharin.

– Att vara utan nyckelmedarbetare en längre tid i väntan på vård kan vara förödande för både stora och små företag. De företag som har helheten med tjänstepension, hälsoförsäkring och sjukförsäkring är också friskare företag generellt sett. Och friskare företag är mer lönsamma företag, säger han.

Friskare företag är mer lönsamma

Tillgång till hälsoexperter

Skandia har i många år arbetat med hälsa för att kunderna ska må bra. Skandia Tjänstepension med Hälsa är ensam i sitt slag, då den både skapar ekonomisk trygghet, förebygger sjukskrivning och hjälper till om någon på jobbet trots allt skulle bli sjuk. Med den kostnadsfria hälsoförsäkringen har företagets medarbetare även tillgång till Skandias Hälsosluss, dit alla kan ringa för att tidigt få stöd för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Här jobbar psykologer, ergonomer, fysioterapeuter och hälso- och rehabvägledare med att ge hjälp och råd.

– Vi vet att förebyggande arbete lönar sig för alla. Därför har vi byggt in låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias Hälsosluss gör det i förebyggande syfte, innan det gått för långt. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar, säger Jonathan Unander-Scharin.

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa

Om Skandia:

Skandia har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle. Drivkraften är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Skandia har en bred förankring med långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle. 

Läs mer på Skandias hemsida

Av: Skandia

Detta är en annons från Skandia och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Experten: Avvik inte från långsiktig sparstrategi

Skandia har nyligen släppt ett nytt nummer av analysen Placeringsutsikter där det konstateras att börsoptimismen spirar och att mycket tyder på att vi befinner oss i början av en ny konjunkturcykel, där aktier tenderar att utvecklas starkt.

– Optimismen beror i grunden på att vi ser en rejäl förbättring av konjunkturen framför oss nu, under 2021 kommer tillväxten tangera de högsta nivåerna vi sett på flera decennier. Sedan kan man inte komma ifrån den roll som massiva stimulanser från centralbanker och regeringar har spelat, vilket också eldar på riskaptiten bland investerare, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Höga värderingar dämpar entusiasmen

Som sparare behöver man ställa ljusa ekonomiska utsikter mot höga värderingar av aktier. I och med de kraftiga börsuppgångarna under 2020 finns mycket av de förbättrade utsikterna för i år redan inbakade i börskurserna. Prislappen kommer alltså vara hög för den som vill investera i aktier nu. Även risken för stigande räntor behöver vägas in. 

Johan Lundqvists främsta tips är att inte avvika allt för mycket från den sparstrategi man satte upp innan världsläget började bli turbulent. För den som sparar långsiktigt och kan acceptera större svängningar är aktier oftast ett bra val. Skandia lyfter i rapporten att det är särskilt viktigt att fördela sitt innehav mellan olika branscher och regioner för att sprida riskerna i rådande läge, och samtidigt inte låta det upplevda marknadsläget sätta agendan för de egna investeringarna.

– Under pandemin har vi sett att riskaptiten har ökat. Många sparare vill haka på det som går bra för stunden. Det kan vara gynnsamt på kort sikt, men man måste vara beredd på att det kan komma en tvärnit, säger Johan Lundqvist.

Mycket hänger på vaccinen

Mycket kokar ner till att utvecklingen framöver kommer påverkas av hur vaccineringen fortlöper. När en tillfredställande del av befolkningen fått sina doser är en ökad rörlighet i samhället att vänta, vilket i sin tur sätter fart på de ekonomiska hjulen, skriver Skandia i sin rapport. De ljusa utsikterna som målas upp bygger dock på att läkemedelsföretagen lyckas parera för mutationer av coronaviruset.

– Vår bedömning är att det finns goda skäl att känna optimism, men det gäller att ha rimliga förväntningar på börsen. Huvudscenariot är att det finns beredskap att modifiera vaccinen så att mutationer inte behöver lamslå samhället på nytt, och då borde vi ha flera år framför oss där ekonomin succesivt stärks, säger Johan Lundqvist.

Läs Skandias senaste Placeringsutsikter här.

Om Skandia

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Hos Skandia finns också en bank för bolån och sparande. Läs mer på skandia.se.

Disclaimer
Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Av: Skandia

Detta är en annons från Skandia och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.