Alla inlägg av Smoltek

Emission: Smoltek redo för två miljardmarknader

I somras tecknade Smoltek ett gemensamt utvecklingsavtal med den amerikansk-taiwanesiska Yageo-koncernen, som är en av världens största tillverkare av bland annat kondensatorer. Tillsammans ska de båda bolagen nu utveckla en extremt tunn avkopplingskondensator för applikationsprocessorer i mobiltelefoner. Den globala jätten är här ute efter att kunna industrialisera Smolteks unikt tunna kondensatorteknik, för att kunna få ett försprång gentemot andra halvledarjättar när det gäller utveckling av snabbare och mer effektiva processorer. För det är tack vare komponentens extrema tunnhet som Smolteks kondensator kan placeras närmare applikationsprocessorn i mobiltelefoner jämfört med konkurrerande teknologier.

– Parallellt med teknikutvecklingen av våra ultratunna kondensatorer industrialiseras även tillverkningsprocessen för vår kondensatorteknik. Här utgör samarbetet med Yageo en milstolpe för oss, och det innebär bland annat att Smoltek får tillgång till deras globala säljkanaler, säger Håkan Persson, vd och koncernchef för Smoltek.

håkan-200
Läs mer om Smolteks emission här.

Smoltek och Yageo har även kommit överens om att bilda ett samriskbolag för storskalig produktion och global försäljning av kondensatorer på miljardmarknaden för applikationsprocessorer. Det produceras omkring 1,5 miljarder applikationsprocessorer per år och den årliga tillväxten är beräknad till ca 3,6 procent. Allt enligt internationell marknadsdata*. Och för att varje applikationsprocessor ska fungera behövs även 5-10 avkopplingskondensatorer vara kopplade i nära anslutning till den, vilket innebär att det behöver tillverkas omkring 7,5-15 miljarder kondensatorer per år. Det är den här marknaden Yageo vill åt – och det är Smolteks teknik som kan möjliggöra detta. 

Smoltek har som målsättning att bolagets första generiska produkt, avkopplingskondensatorerna, ska vara redo för storskalig tillverkning hösten 2024, för att snart därefter kunna ta emot beställningar i betydande volym för dessa redan i slutet av 2024. 

Smoltek kan radikalt minska kostnaderna för fossilfri vätgasproduktion

Smolteks andra affärsområde där bolagets teknikplattform kan skapa nya revolutionerande materialtekniska egenskaper är inom den nya expanderande vätgasekonomin. Här har Smoltek snabbt utvecklat ett helt nytt cellmaterial för elektrolys, som kan halvera investeringskostnaderna av anläggningarna (elektrolysörer) som producerar fossilfri vätgas – en nyckel för att klara av elektrifieringen i den pågående energiomställningen. 

Smolteks cellmaterial kan, enkelt förklarat, minska storleken på de elektrolysörer (systemet som spjälkar vatten till syrgas respektive vätgas) med en tredjedel, eller mer. Smoltek har tecknat ett samarbetsavtal med en global tillverkare av just elektrolysörer för att initialt tillverka demonstratorer av elektrolysörceller i syfte att verifiera prestandan i bolagets nyutvecklade cellmaterial. 

Smolteks unika teknik skapar en tredimensionell struktur i cellmaterialet, som möjliggör att man kan packa iridiumpartiklar (extremt dyra och nödvändiga vid elektrolys) mycket tätare; till den grad att man kan minska mängden idirium i en elektrolysör med mer än 80 procent. En annan effekt av det nyutvecklade cellmaterialet är att även strömtätheten i systemet (elektolysören) ökar. Och detta möjliggör att man kan minska elektrolysörens storlek med, minst, en tredjedel. Kombinationen av detta möjliggör en minskning av investeringskostnaderna för produktion av vätgas (och syrgas) radikalt.

Investeringar i industrialisering och kommersialisering av teknik för två miljardmarknader 

Smoltek genomför nu en företrädesemission om ca 67 miljoner kronor. Bolaget befinner sig i ett tempostarkt utvecklingsskede och arbetar intensivt med utvecklingen av den innovativa kolnanofiberbaserade teknologin, där ultratunna avkopplingskondensatorer är den första produkten att industrialiseras för produktion i höga volymer. Parallellt arbetar bolaget med utveckling och verifiering av prestanda för det högpresterande cellmaterialet till elektrolysörer. 

Under 2022 har bolagets styrelse och ledningsgrupp kontinuerligt utvärderat behovet av resurser och kostnader som krävs för att nå de utsatta mål som upprättats av bolagskoncernen och enats om att det krävs tillförsel av kapital för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen inom bolagets två affärsområden. 

Likviden från företrädesemissionen ska främst användas för fortsatt utveckling av ultratunna kondensatorer samt förberedelsearbete för kommersialisering och produktion i höga volymer, samt fortsatt utveckling av demonstratorer och produktionskoncept för högeffektiva cellmaterial till elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas. 

– Smolteks ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom föreliggande företrädesemission och utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 som emitteras i samband med emissionen vi nu genomför, avslutar vd Håkan Persson.

Läs mer om Smolteks emission här.

Av: Smoltek

Detta är en annons från Smoltek och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.