Alla inlägg av SolidX

SolidX – snabbast växande konsultföretaget just nu

År 2001 grundades konsultbolaget SolidX. Idag jobbar bolaget med enbart långsiktiga avtal med aktörer som välkända företagsjättar och svenska myndigheter. Deras affärsidé beskrivs som enkel – att erbjuda deras konsulter höga löner, stor flexibilitet och många förmåner.

– Vår hemlighet är att vi har mycket låg personalomsättning. Våra konsulter trivs så pass bra hos oss att de både stannar kvar och agerar ambassadörer för vår verksamhet. På så vis slipper vi lägga pengar på personalskifte. Under det senaste året har vi anställt över 60 nya personer och enbart tappat två. Om personalen lyckas förvärva en ny medarbetare får de en bonus, säger Filip Alexanderson, grundare och vd på SolidX.

Framgångsrik börsnotering

En annan faktor som har haft stor inverkan på den senaste tidens tillväxt är SolidX börsnotering som genomfördes i oktober förra året. Bolaget blev då övertecknat med nästan 300 procent. Drivkraften till noteringen var dock inte att ta in mer kapital, utan anledningen var snarare att bli mer transparenta och få en tydligare kvalitetsstämpel.

Nyfiken på SolidX? Läs mer om företaget på deras hemsida.

– Vi fick mycket uppmärksamhet i samband med noteringen, vilket har breddat kännedomen kring oss. Det har genererat i nya kontakter, möjliga affärer samt fler jobbansökningar, säger Filip Alexanderson och fortsätter:

– Noteringen har gjort oss legitima som bolag och fört oss in i en mer regulatorisk struktur. I förlängningen innebär noteringen också att det blir smidigare för oss att göra förvärv, vilket vi har stora planer på.

Applicerbar affärsstrategi

Han berättar att deras affärsstrategi – att se efter sina anställda och erbjuda höga löner – enkelt kan tillämpas i fler branscher där konkurrensen om kompetens är hög.

– En arbetsgivare som är uppskattad av sina medarbetare har större chans att bli en arbetsgivare med glada medarbetare. Med nöjda konsulter sänker man personalomsättningen. Det leder i sin tur till fler uppdrag och högre ekonomisk omsättning i bolaget. Det här är en applicerbar affärsstrategi på vilket typ av konsultfirma man än driver, vare sig det rör sig om ekonomer, sjukhuspersonal eller servicepersonal, säger Filip Alexanderson.

Om SolidX AB

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas.

Läs mer om SolidX här

Av: SolidX

Detta är en annons från SolidX och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Efterlängtad direktnotering för framtidens konsultbolag

Bolaget erbjuder konsulter inom allt ifrån IT, ingenjörer, ekonomer, projektledare och sjukvårdspersonal och riktar ständigt in sig på nya branscher. Det är möjligt tack vare deras nytänkande affärsidé – att låta sina konsulter jobba var de vill i världen utan att behöva rapportera till någon. Friheten är attraktiv, och bolaget växer snabbt i både antalet anställda och i omsättning, som på bara två år har ökat med fem hundra procent.

– Genom att se till att vår affärsidé är applicerbar på betydligt fler branscher är vi inte sårbara vid förändringar, som exempelvis pandemin. Det är vår styrka och den har resulterat i att vi är eftertraktade från många håll och att de segment vi har växer kraftigt. Därför blir vi också hela tiden fler i företaget och kan fortsätta ta stora marknadsandelar, säger Filip Alexanderson, vd och grundare av SolidX, och fortsätter:

– Vår hemlighet är att våra konsulter trivs så bra att de både stannar kvar hos oss och agerar säljare. På nio år har endast två personer slutat på företaget. Nu har vi sjuttio medarbetare och anställer fem till sju nya konsulter per månad.

Ta reda på mer om erbjudandet att teckna SolidX aktier här

Motiverade medarbetare ökar vinsten

En stor drivkraft för konsulterna är den betydligt högre lönen som SolidX erbjuder jämfört med konkurrenterna, nästan 30 000 kronor mer per månad. De får också en generös bonus om de lyckas värva en person som blir anställd. Tillsammans med friheten och en del andra förmåner, gör det konsulterna till stora förespråkare för bolaget.

– Konsulterna har en tydlig motivation för att bygga upp SolidX. Istället för att anställa säljare kan vi investera i nya affärer och ännu högre löner för våra medarbetare, vilket driver motivationen ytterligare. Det blir en snöbollseffekt och vår vinstmarginal är därav väldigt hög, berättar Filip Alexanderson.

Efterlängtad kvalitetsstämpel

Nu ska SolidX börsnoteras – men inte för att ta in kapital. Företaget har tillräckligt med eget kapital för att genomföra alla planerade investeringar. De ska göra en direktnotering och sälja befintliga aktier. Anledningen är att bli mer synliga och transparenta och få en tydligare kvalitetsstämpel.

– Skriver man inte avtal med oss eller söker anställning hos oss så är det för att man inte har hört talas om oss. Den här direktnoteringen kommer att stärka vår position och samtidigt vara en form av marknadsföring som möjliggör fler affärer, säger Filip Alexanderson och avslutar:

– I förlängningen kommer det här även innebära att vi via aktier och emissionsförvärv har möjlighet att köpa andra bolag. Vi ser ljust på framtiden och den här börsnoteringen går helt i linje med SolidX framtidsvision.

Gör en teckningsanmälan till SolidX eftertraktade aktier genom att klicka här

Om SolidX

Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. SolidX kommer inte att tillföras något kapital i samband med erbjudandet.

Anmälningsperiod: 11–25 oktober 2021

Pris per aktie: 5,00 SEK

Minsta teckningspost: 1 000 aktier

Planerad första dag för handel på Spotlight stock Market: 3 november 2021

Läs mer på: https://ir.solidx.se/ipo/

Av: SolidX

Detta är en annons från SolidX och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.