Alla inlägg av Soltech Energy

Ljusa utsikter för Soltech – nu växlar bolaget upp

Soltech är en starkt växande helhetsleverantör av solenergi. Bolaget utvecklar, säljer, installerar och optimerar både solceller och helhetslösningar till såväl privata fastigheter som stora kommersiella fastigheter och solenergiparker.

Företaget noterades på Nasdaq First North 2015 och har i dag hela 67 000 aktieägare. För två år sedan inledde Soltech en förvärvssatsning och har sedan dess vuxit från 50 miljoner i intäkter 2018 till 500 miljoner 2020.

– Och 2021 siktar vi på att nå miljarden – alltså en fördubbling på bara ett år. Det är en tillväxt som skett både organiskt och genom förvärv. Efterfrågan på solceller är enorm, samtidigt som vi har gjort en rad lyckade förvärv. Hösten 2020 ägde vi sju bolag och under året har vi köpt ytterligare nio, säger Stefan Ölander, vd på Soltech.

Det här är Soltech 

Kan leverera ett komplett erbjudande

Flera av de förvärvade bolagen är som väntat entreprenörer inom solenergi. Men Soltech tänker ett steg längre och förvärvar även företag inom tak-, elteknik- och fasadbranscherna.

– Det stora intresset för solenergilösningar gör att många takföretag och elteknikbolag idag får frågan om de även kan leverera solenergilösningar. Det ger oss möjligheten att stärka vår kompetens inom både tak, fasad och elteknik för att kunna göra våra leveranser än mer lönsamma och effektiva.  Det är med andra ord en “perfect match” som innebär att vi kan leverera ett komplett erbjudande, säger Stefan Ölander.

En smart och effektiv helhetslösning

I dag växer efterfrågan på solenergi till fasader, till exempelvis stora logistikanläggningar. Därför kompletterar Soltech även sitt utbud med företag inom fasad, vilka har en kompetens som blir allt viktigare för koncernen.

– Det här innebär att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning där vi garanterar att alla delar fungerar tillsammans under garantitider och produkternas livslängd. Skarvarna mellan olika leverantörer försvinner och kvaliteten ökar. Soltech skapar med andra ord ett nytt sätt att arbeta på för att leverera solenergilösningar, säger Stefan Ölander och vidareutvecklar:

– För att helheten ska fungera är vi noga med att alla bolag vi förvärvar har kvar sin självständighet, samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna inom koncernen. Det är viktigt för att bevara kreativiteten och drivet hos våra entreprenörer.

Soltech-koncernens dotterbolag 

Ny företrädesemission
Under hösten genomför Soltech en företrädesemission som riktar sig till de befintliga aktieägarna. Målet är att utveckla koncernen och växa ytterligare mot målet med en omsättning på 4,7 miljarder i intäkter 2024.

– Förra årets emission gav 144 miljoner kronor, men intresset var betydligt större. Nu är målet 247 miljoner kronor och om intresset är stort finns även möjlighet till en övertilldelning om 150 miljoner kronor, säger Stefan Ölander.

Stefan Ölander vd Soltech Energy
Solenergi kan spela en större roll

Nu, senast i IPCC:s rapport, är det tydligt hur klimatkrisen kräver ökade investeringar i vår gröna omställning.

– I dag kommer inte ens 1 procent av den svenska elen från solenergi, samtidigt som Sveriges totala elbehov bedöms bli minst det dubbla inom ett antal år. Då behövs all fossilfri el vi kan producera, där solenergin kan spela en mycket större roll än den gjort hittills, säger Anna Kinberg Batra, Soltechs styrelseordförande och tillägger:

– I dag har Sverige sämre villkor än jämförbara länder för solenergi, med mer av både skatter och krångel. Soltechs kunder och aktieägare visar hur privata investeringar driver den gröna omställningen, men fler hinder behöver rivas även med politiska beslut. Svensk solenergi står inför sitt stora genombrott.

Fakta Soltech

  • Emissionskurs: 20 SEK per aktie
  • Teckningstid: 24 augusti 2021 till 7 september 2021
  • Handel med teckningsrätter: 24 augusti 2021 till 2 september 2021
  • Läs mer om Soltechs företrädesemission 

    Av: Soltech Energy

    Detta är en annons från Soltech Energy och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Koncernen som är småspararnas hållbara favorit

I snart ett decennium har Soltech arbetat för att optimera solens naturliga kraft. Affärsidén går ut på att förvärva bolag specialiserade inom sol, energi, elteknik, tak eller fasader för att sen transformera dem till moderna bolag anpassade till solteknologin. Nu är Soltech den ledande solkraftskoncern i Sverige med 16 dotterbolag som utvecklar, säljer och installerar solcellslösningar och förvandlar både privata villor och stora logistikfastigheter till fullskaliga energiproducenter.

soltech-200

Foto: Keep The Pace Produktion

Stefan Ölander, vd på Soltech.

– Vi är ett av de mest snabbväxande bolagen på börsen just nu. 2018 låg intäkterna på 50 miljoner kronor och 2020 på 500 miljoner. Målet inför 2024 är att ha en omsättning på 4,7 miljarder, berättar Stefan Ölander, vd på Soltech.

Över 65 000 aktieägare

Målsättningen ska uppnås genom att fortsätta utveckla de befintliga dotterbolagen och samtidigt förvärva ännu fler entreprenörsdrivna företag. 

Sedan 2015 är koncernen noterad på Nasdaq och i dag har de över 65 000 aktieägare varav majoritet är småsparare. Varför så många väljer att investera i just Soltech beror enligt Stefan Ölander på framför allt två anledningar – viljan att tjäna pengar och önskan att på så sätt vara delaktig i den gröna omställningen.

Ta del av Soltechs solcellslösningar här. 

– Vetskapen att man genom sin investering gör en god gärning för sina barn eller barnbarn får allt fler att investera i klimatsmarta lösningar. Samtidigt är våra aktier ett flexibelt val för småsparare. Oavsett vilken summa du går in med kan du enkelt sälja dina aktier om du väl behöver pengarna tack vare att handel med vår aktie är stor, säger Stefan Ölander.

Solenergins stora möjligheter

Han berättar att solcellsmarknaden i Sverige fortfarande är nästintill orörd och att potentialen är stor. Uppbackningen för branschen är dessutom utbredd – både inom politiken och inom näringslivet. Det gör hållbara investeringar till en bra långsiktig placering enligt Stefan Ölander.

– Det häftigaste med att vara verksam i solenergibranschen är att ju fler anläggningar och lösningar vi säljer desto bättre blir det för miljön. Kombinationen av lönsamhet och goda miljögärningar är väldigt attraktivt och anledningen till att vi har så pass många och engagerade aktieägare som vi har, säger han.

Fakta om Soltech:

Soltech-koncernen är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar. Med kontroll över hela värdekedjan kan Soltech förvandla alla former av fastigheter till mer hållbara och självförsörjande energiproducenter.

Läs mer om Soltech Energy här.

Av: Soltech Energy

Detta är en annons från Soltech Energy och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.