Alla inlägg av SpectrumOne AB

Välkommen att delta i Företrädesemission SpectrumOne AB 31/3-14/4

SpectrumOne hjälper sina kunder att bearbeta, visualisera och analysera sin data genom innovativa och intuitiva mjukvarulösningar. Techbolaget hjälper företag att digitalisera och utveckla sin verksamhet på̊ deras resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande. Visionen är att tillhandahålla en nyckelfärdig, molnbaserad och funktionell lösning som stöder kundens verksamhet med ett intuitivt gränssnitt genom PRISM. PRISM riktar sig mot större företag som önskar en heltäckande plattform för insikt, analys och kommunikation. Koncernens skall nu skala upp verksamheten globalt. Detta ska göras kostnadseffektivt och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden.

Kring år 2012 började SpectrumOne att analysera försäljningsprocesser kopplade till vilka strategiska och operativa insikter man kan få fram genom den data som ackumulerats, och började utveckla PRISM. Många bolag sitter i dag fortfarande med Excel för att visualisera och analysera stora mängder data. Det SpectrumOne lyckats med är att förflytta processen till en plattform som gör det möjligt att enkelt genomföra analyser och dra slutsatser genom att använda sig av relevanta KPI:er. Det ligger framför Bolaget att ta detta ett steg längre genom AI och Machine Learning, innebärande att de slutsatser bolagen i dag försöker få fram manuellt ska kunna genereras av plattformen själv. Detta genom all information Bolaget ackumulerat tillsammans med andra databaser genom Data Analytics och Business Intelligence.

Framåt ser SpectrumOne framför allt två̊ försäljningsgrenar, där den första är försäljning genom partners och den andra är inom affärsdatabranschen. I dag kan kunder köpa PRISMs licens för att få tillgång till plattformen och därigenom externa data. Målet på̊ lång sikt är att majoriteten av försäljningen sker genom partners. Detta för att skapa så stor och effektiv exponering på marknaden som möjligt. SpectrumOne vill att plattformen övergår till en self service-tjänst vilket inte finns på marknaden idag. SpectrumOne skiljer sig också genom att vara en produkt som har låg inlärningskurva och ett så pass attraktivt och intuitivt interface att den kan användas av många olika funktioner hos kunderna.

Om SpectrumOne

Företrädesemission SpectrumOne 31/3-14/4 2021
Syfte: Finansiera förvärvet av Eniro

SpectrumOne AB

Antal anställda: Ca 50 stycken

Dotterbolag; Cloud Explorers, Trigger Co, Ådata, Qbim, BizWell, Cemron + 28% av Eniro

Läs mer om SpectrumOne här.

Av: SpectrumOne AB

Detta är en annons från SpectrumOne AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.