Alla inlägg av Spiltan

”Det ska vara enkelt att fondspara”

Många söker ett enkelt sparande, och då faller ofta valet på ett fondsparande. Men även med vanliga fonder kan man behöva justera fördelningen mellan de olika fonderna för att över tid kunna upprätthålla den riskprofil man från början valde. Det är just den hjälpen du får med en fond som Spiltan Enkel, då den regelbundet ser till att hjälpa dig att upprätthålla rätt risknivå. I Spiltan Enkel är fördelningen cirka 70 procent aktiefonder och cirka 30 procent räntefonder, vilket gör att den passar för ett sparande på minst fem års sikt.

Hur fungerar Spiltan Enkel?

I Spiltan Enkel har vi på Spiltan Fonder satt ihop en mix av våra andra fonder, vilket inkluderar både aktie- och räntefonder med tyngdpunkt på Sverige men även med en globalfond i portföljen. Dessutom får du en mix av såväl passivt förvaltade aktiefonder med låg avgift som aktivt förvaltade fonder inklusive våra fonder som investerar i småbolag, berättar Jörgen Wärmlöv, förvaltare på Spiltan Fonder.

Vilka fonder investerar Spiltan Enkel i?

– Alla fonder som Spiltan Enkel investerar i har en lång historik och merparten av dem har genom åren fått ett flertal utmärkelser av oberoende fondutvärderare. Ett av fondens största innehav är Spiltan Aktiefond Stabil som nyligen utsågs till Bästa Sverigefond i Morningstar Awards 2022. Det är fjärde gången fonden får utmärkelsen. Andra större innehav är våra båda investmentbolagsfonder; dels den populära svenska Spiltan Aktiefond Investmentbolag, dels den globala Spiltan Globalfond Investmentbolag. Som komplement till dessa tre fonder, som alla investerar i relativt stora bolag, får du som sparare även exponering mot små och medelstora bolag genom Spiltan Småbolagsfond och Spiltan Aktiefond Småland, säger Jörgen Wärmlöv.

På räntesidan, som sammanlagt utgör 30 procent av fonden, ingår två företagsobligationsfonder – Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.

Vad kostar Spiltan Enkel?

– Fonden kostar 0,77 procent i förvaltningsavgift, vilket är exakt den kostnad du skulle betala om du själv satte ihop den här portföljen av fonder. Till skillnad från en del andra fond-i-fonder tar vi inget extra betalt för att förvalta Spiltan Enkel och vi ser till att rätt fördelning mellan fonderna upprätthålls, säger Nicklas Segerdahl, förvaltare på Spiltan Fonder.

För vem passar fonden?

– Eftersom fonden har cirka 70 procent aktiefonder bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem års sikt. Det gör att den passar bra för ett långsiktigt månadssparande eller för ett pensionssparande som till exempel i en tjänstepension. Eller helt enkelt ett smidigt och enkelt långsiktigt sparande där vi ser till att du har samma risknivå över tid, säger Nicklas Segerdahl.

Varför ska du spara i Spiltan Enkel?

  • Du behöver inte välja fonder och vi ser till att du behåller din risknivå över tid, genom att fonden alltid är investerad till ca 70 procent i våra aktiefonder.
  • Du får en portfölj med en unik kombination av såväl aktivt som passivt förvaltade fonder.
  • Det innebär ingen extra avgift; fondens avgift är exakt samma som om du själv hade köpt kombinationen av underliggande fonder, med andra ord 0,77 procent.

Se filmen om Spiltan Enkel:

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

Av: Spiltan

Detta är en annons från Spiltan och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.