Alla inlägg av Spiltan Småbolagsfond

Fonden som låter dig ta del av småbolagens tillväxtpotential

Historiskt sett har småbolag gett bättre avkastning än stora bolag, men det är givetvis en utmaning att hitta bolagen med störst potential. För privatpersoner kan det därför vara ett bra alternativ att investera i en aktivt förvaltat småbolagsfond, som väljer ut de mest intressanta tillväxtbolagen på marknaden. 

– För mig som förvaltare är det intressant och spännande att investera i mindre bolag som till en början ofta är okända, men som med tiden kan utvecklas till välkända bolag, säger Pär Andersson, ansvarig förvaltare för Spiltan Småbolagsfond, som funnits sedan 2002 och placerade sig i toppskiktet av svenska småbolagsfonder 2020.

Totalt har fonden möjlighet att investera i cirka 350 svenska bolag och av dessa väljer man ut mellan 30 och 35 bolag till portföljen. Branschexponeringen är bred med bolag från tekniksektorn, industri och dagligvaruhandel. 

– Fonden är ett enkelt och effektivt sätt att ta del av många mindre bolags tillväxtpotential. Förutom innehaven på Stockholmsbörsen har vi flera innehav i fonden som är noterade på de mindre listorna – som Spotlight, Nordic SME och First North – där jag tycker att vi kan hitta riktigt intressanta bolag. I linje med vår investeringsfilosofi letar vi efter bolag med strukturell tillväxt, starka kassaflöden, stabila affärsmodeller och pålitliga ägarstrukturer med extra plus för en stark huvudägare.

Bland bolagen i fondens portfölj finns till exempel it-företaget Addnode, som levererar it-system för konstruktion design och simulering.

Kunderna finns både inom privat och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för relativt stabila marginaler. Affärsmodellen är till stor del förvärvsdriven samt innehåller en stor del repetitiva intäkter, vilket ger stabilitet i försäljningen samt goda kassaflöden, säger Pär Andersson. 

Andra exempel på intressanta bolag i portföljen är snabbväxande BHG Group och Storytel.

– Storytel har funnits i portföljen sedan 2017 och aktien har gått fantastiskt sedan dess. Den digitala strukturella transformationen från fysiska böcker till ljud- och e-böcker kommer, enligt min bedömning, att fortsätta.

– Jag vill även lyfta fram ett av våra favoritbolag, Fortnox, som funnits länge i portföljen. Fortnox är ledande i Sverige inom webbaserad bokföring och fakturering. Jag gillar verkligen bolaget på grund av deras affärsmodell, med en hög andel repetitiva intäkter, alltså abonnemang, vilket skapar en strukturell stabil intjäning.

Framöver ser Pär Andersson två starka, strukturella trender, som han tror kommer bli avgörande för hur bolag kommer att klara sig.

– Den första är digitaliseringen, som förändrar människors beteenden och hur vi producerar varor och tjänster. Den andra är hållbarhet. De företag som har hållbarhet integrerat i sin affärsstrategi har större förutsättning och är bättre rustade för långsiktigt värdeskapande i framtiden.

Här kan du läsa mer om Spiltan Småbolagsfond

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.