Alla inlägg av SPP

Förnybar energi i rampljuset igen – “solklar vinnare på sikt”

Investeringar innebär en risk

“På lång sikt är bolag inom förnybart solklara vinnare. Det är förvånansvärt att vårt beroende av fossila bränslen och Ryssland som leverantör av olja och gas inte ifrågasatts mer tidigare. Invasionen av Ukraina blev en tydlig trigger, men förstärker bara en långsiktig trend mot förnybara energikällor som vi investerat i länge”, säger Philip Ripman som förvaltar fonden Storebrand Renewable Energy.

Fonden, som investerar i tre stora teman; solenergi, vindkraft och elnät och infrastruktur, letar bolag som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar och har haft en mycket stark utveckling under 2022. Vid utgången av augusti månad summerade uppgången för året till cirka 22 procent, samtidigt som globala aktier uttryckt som MSCI All Countries World Index, net return, hade backat med cirka 3,4 procent i lokal valuta*.

Enligt Philip har uppgången varit relativt jämnt fördelad över fondens underliggande investeringsteman, men han lyfter fram några av fondens innehav som tydliga bidragsgivare.

“Enphase Energy är fondens största innehav. De levererar så kallade mikroinverteringssystem baserat på solenergi för bostäder och kommersiella lokaler. Bolagets tekniska plattform gör det möjligt att generera, lagra och kontrollera solenergi, bland annat för att undvika att elförsörjningen ligger nere under dagar med mindre bra väderförhållanden. Bolaget har en snillrik produkt för hållbar energiförsörjning och växer så det knakar.”

“Ett annat lite mindre bolag som vi tycker ser väldigt intressant ut för framtiden är det danskregistrerade Cadelere. Bolaget är verksamt inom tillverkning av vindkraftverk off-shore. De tillhandahåller bland annat båtar för transport och installation av vindturbiner och bistår i att bygga upp de fundament som dessa står på ute till havs. Cadelere tycker vi är ett bra exempel på hur bolag kan skapa lönsamhet i olika delar av den förnybara värdekedjan.”   

Framåt menar Philip att det finns goda skäl att fortsätta att investera i bolag inom förnybart, och han ser inte att värderingarna i de bolag som driver sektorn framåt är särskilt utmanande, givet de starka strukturella trender som driver efterfrågan på bolagens produkter och tjänster. Men han understryker att de finns vissa risker och att utvecklingen inte kommer vara spikrak i sektorn.

“Som investerare inom förnybar energi måste man tåla kortsiktiga svängningar. Utvecklingen kommer inte ske i en rak linje. Det finns dessutom en ganska tydlig risk i att bolag inom fossil energi tar affärer i sektorn, då även de vill profilera sig mot hållbara lösningar. Dessa bolag har stora resurser, vilket man måste ha respekt för.”

“Vår strategi är att investera långsiktigt i bolag som vi menar sitter på de lösningar som ska möjliggöra omställningen mot hållbara energikällor. Och jag tycker det ser fortsatt oerhört intressant ut. Visst har värderingarna kommit upp bara i år, men givet den underliggande tillväxten och efterfrågan finns det otroligt stor potential”, säger Philip. 

Läs mer här. 

Storebrand Renewable Energy har sedan start (2021-09-29—2022-08-31) avkastat 22,6% och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 5,6%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn tagen till inflation. Fondens Jämförelseindex är MSCI All Countries World index (net return). Årlig avgift: 1,05%, Risk: 6.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagens förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrand.se hittar du faktablad och prospekt, samt information om investerares rättigheter på svenska eller norska. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet.Fondbolaget kan komma att avsluta marknadsföringsåtgärder enligt processen för notifiering som följer av EU-direktivet för gränsöverskridande distribution av fonder.

Detta är en annons från SPP och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så mycket behöver du spara till pensionen varje månad

Ta reda på om du kan förbättra förutsättningarna för din pension

Hur mycket av din slutlön vill du ha i pension? Ett vanligt svar på frågan är att omkring 80 procent skulle kännas bra. Men för att nå upp i den nivån skulle alltså hälften av alla svenskar behöva dryga ut pensionen med ett privat sparande.

– Det kan låta överdrivet att så många behöver spara privat för att få en pension som man är nöjd med, men så ser verkligheten ut. Samtidigt finns det knep som får din tjänstepension att växa, vilket kan minska summan du behöver spara privat, säger Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Pensionen består av tre delar

I det svenska pensionssystemet så kan pensionen bestå av tre delar – den allmänna pensionen, som kommer från staten, tjänstepensionen, som kommer från din arbetsgivare, och det privata sparandet som man själv kan skjuta till. Många fokuserar på den sistnämnda delen som primärt verktyg för att öka sin totala pension, men då menar Shoka Åhrman att man missar en viktig pusselbit.

– Tjänstepensionen står för omkring 20-25 procent av din totala pension, och betydligt mer för dem med högre löner. Det är en viktig del av din totala pension och möjligheten att påverka är faktiskt stor, säger hon.

Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Enligt Shoka Åhrman finns flera sätt att få tjänstepensionen att växa. En bra startpunkt är att logga in på minpension.se för att få koll på hur mycket du tjänat in till din tjänstepension, och få en prognos för hur det kan se ut dagen du går i pension.

– Det tar bara någon minut, och ger dig en bra överblick över ditt pensionssparande. På minpension.se kan du också se var din tjänstepension ligger placerad. Eftersom olika arbetsgivare har olika pensionsavtal ligger tjänstepensionen ofta utspridd hos flera pensionsbolag. För många kan det vara en oväntad konsekvens av att man byter arbetsgivare under yrkeslivet, berättar hon.

Se över möjligheterna

När du väl har koll på nuläget kan du se över dina möjligheter att optimera tjänstepensionen. Här betonar Shoka Åhrman vikten av att utgå ifrån sina personliga förutsättningar.

– Forskning visar att vi människor inte är så rationella som vi gärna utger oss för att vara. Istället styrs en stor del av vårt beteende av våra känslor och invanda mönster. Därför är det extra viktigt att utgå ifrån den du är – och inte den du vill vara, för att optimera ditt pensionssparande.

En vanlig fälla är enligt Shoka Åhrman att man vill se sig själv som något av en börshaj, som kommer att sitta och köpa och sälja fonder dagarna i ända, och därför väljer att placera sin tjänstepension i en mer komplicerad lösning. Samtidigt som man egentligen är en person som vill ha trygghet och låta sparandet sköta sig självt, där det snarare kan vara gynnsamt att välja en traditionell försäkring med en garanti i botten.

– Därför har vi på SPP tagit fram ett snabbtest, där du kan ta reda på vilken spartyp just du är. Där får du också en guide med tips på hur du kan optimera ditt pensionssparande utifrån din specifika spartyp, berättar Shoka Åhrman.

Gör SPPs test för att se om du kan förbättra villkoren för din pension

Av: SPP

Detta är en annons från SPP och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.