Alla inlägg av Strand Kapitalförvaltning

Strand går sin egen väg: En gepard bland elefanter

I en omvärld där fler och fler av konkurrenterna blir uppköpta för att ingå i större koncerner ser Strand Kapitalförvaltning tydliga fördelar med att gå sin egen väg. 

– Det ger oss möjlighet att kunna erbjuda våra kunder en unik, skräddarsydd kapitalförvaltning, säger Carl Johan Lagercrantz, förvaltare på Strand. 

Strand har sedan starten fått erkännande för sin specialitet och spetskompetens inom småbolagsförvaltning och har även bedrivit en framgångsrik ränteförvaltning under lång tid. En av styrkorna är förmågan att kunna analysera bolag i sin helhet, både ur ett aktie- och ett kreditperspektiv. 

– Vi samarbetar tätt ihop med våra analytiker på aktiesidan vilket är unikt i branschen och en styrka i förvaltningen av fonden, berättar Mari Fors Rhenman, som förvaltar Strand Företagsobligationsfond tillsammans med Carl Johan Lagercrantz.

Fram till för ett år sedan erbjöd Strand endast diskretionär förvaltning på räntesidan, men då handelsposterna på kreditmarknaden kan variera från en upp till två miljoner kronor fick det konsekvenser för riskspridningen. 

– Detta upplevde vi som ett problem. Genom att komplettera den diskretionära förvaltningen med en fond – Strand Företagsobligationsfond, kan nu även kunder med ett mindre kapital ta del av vår ränteförvaltning, säger Mari Fors Rhenman. 

Har ett brett mandat
En stor möjlighet med fonden är att den har ett brett mandat, och inte enbart behöver investera i bolag med ett högt kreditbetyg, eller det omvända – enbart investera i högrisksegmentet. 

 Carl Johan Lagercrantz och Mari Fors Rhenman, som förvaltar Strand Företagsobligationsfond, framför kollegorna på Strand. Foto: Stefan Tell

Carl Johan Lagercrantz och Mari Fors Rhenman, som förvaltar Strand Företagsobligationsfond, framför kollegorna på Strand. Foto: Stefan Tell

Carl Johan Lagercrantz och Mari Fors Rhenman, som förvaltar Strand Företagsobligationsfond, framför kollegorna på Strand. Foto: Stefan Tell

– Vi vill investera där vi ser möjlighet till bäst riskjusterad avkastning i den miljön vi befinner oss i, vilket gör att vi i en stark marknad kan investera i högre risk och i ett tuffare klimat investera mer defensivt. Vi har under hela året befunnit oss i en stark återhämtning på kreditmarknaden vilket vi har dragit nytta av, säger Carl Johan Lagercrantz. 

Vi följer inte index, vi tänker själva.

Flexibiliteten är viktig
Företagsobligationsfonder är ett intressant alternativ när en sparare vill ta ner risk från börsen. Därför är det extra viktigt att fonden har en god likviditet och riskspridning.  

– Vi vill aldrig riskera att ha för stora innehav som inte går att avyttra när vi anser att det är dags. Därför har vi satt ett tak som ger oss rätt att stänga fonden för ytterligare inflöden den dagen den passerar tre miljarder kronor i volym. Flexibiliteten är en viktig del för att inte bli för lik resten av marknaden, förklarar Carl Johan Lagercrantz.

– Mixen är vår styrka som förvaltare. Vi har båda en bakgrund inom bankvärlden, där vi i olika roller har varit involverade i allt från att strukturera och hjälpa bolag ut i företagsobligationsmarknaden till handel av företagsobligationer. Våra bakgrunder har även givit oss ett bra nätverk av duktiga kollegor i branschen, vilket vi har nytta av på daglig basis, avslutar Mari Fors Rhenman.

Strand Företagsobligationsfond hos Avanza

Strand Företagsobligationsfond hos Nordnet

* 2021 ligger Strand Företagsobligationsfonds olika andelsklasser på första och andra plats i analyshuset Morningstars kategori ”Ränte-SEK obligationer, företag”.
Per den 24/11 2021 avkastade Andelsklass A 3,82 %, och Andelsklass B 4,10 %

strandkapital.se

Strand logo tif

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Av: Strand Kapitalförvaltning

Detta är en annons från Strand Kapitalförvaltning och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.