Alla inlägg av Syncro Group

Starka synergier mellan Syncro Groups tillväxtbolag

Syncro Groups affärsidé är att förvärva innovativa SaaS-bolag som är verksamma på tillväxtmarknader, vidareutveckla dessa och tillföra synergier mellan dem för att maximera möjligheterna för hög lönsamhet. För området arbetsmarknad har Syncro Group nu valt att rekrytera Per Hedelin som tillträdande vd för två av koncernens bolag, Gigger och Happyr. Valet av Per kändes självklart.

–  Vi är mycket glada och stolta över att Per Hedelin ansluter till oss. Hans kompetens inom arbetsmarknaden och med stor kunskap inom rekrytering och gig-ekonomi kommer till nytta för båda bolagen samt bidrar till att skapa synergier med våra andra bolag i gruppen. Per är välkänd inom arbetsmarknad och har tidigare genomfört en framgångsrik förändringsprocess och bland annat digitaliserat chefsorganisationen Ledarna, där han också var vd, säger Magnus Winterman, vd på Syncro Group.

Synergierna mellan Syncro Groups tillväxtföretag börjar visa sig allt mer. Även om den långsiktiga planen är att förvärva fler bolag inom andra branscher, satsar de i dagsläget på att utveckla de bolag de har. Magnus Winterman förklarar:

– Läget på börsen ser ut som det gör, och även om vi kan förvärva idag, ser vi gärna att kursen står högre än den gör idag vid nästa förvärv. Mycket handlar om tajming. Under tiden är vi trygga med de förvärv vi redan har och att driva utvecklingen av dem.

För visst finns det saker att utveckla – i Syncro Groups portfölj hittar vi flera spännande bolag. Ett av dem är Collabs, som är med och driver utvecklingen inom influencer marketing.

– Vi ser likheter med hur företag behandlade sin webbplats när det begav sig. Förr skulle alla anlita en webbyrå, sedan gick man över till att anställa egen personal att driva sin webbplattform in-house. Man förstod att webben behövde vara ett eget affärsområde. Det är ungefär där vi är idag med influencer marketing, allt fler företag börjar anställa personer med den kompetensen. Där kommer Collabs in i bilden, som har skapat en unik plattform deras kunder använder för att kunna hitta rätt influencers själva, effektivare och mer pricksäkert, säger Magnus Winterman och fortsätter:

– De influencers som sedan gör samarbeten via Collabs, kan fakturera direkt via plattformen där Gigger ligger i bakkant för den funktionaliteten. Det är ett tydligt exempel på hur våra företag samverkar.

Framåt siktar Syncro Group på att bli ledande inom både influencer marketing, gig-ekonomin och onlinerekrytering, med hjälp av sitt plattformstänk och nyrekryteringar, som den senaste med Per Hedelin till Gigger och Happyr.

Om Syncro Group:

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Läs mer om Syncro Group

Syncro Group skördar frukterna av lyckade förvärv

Genom att förvärva framåtlutade bolag som befinner sig på tillväxtmarknader bygger Syncro Group ett ekosystem av aktörer vars innovativa affärsmodeller kan korsbefrukta varandra. Bolaget förvärvar i dag inom divisionerna Influcencer Marketing, Gig Economy och Online Recruitment.

– Vår strategi är att förvärva bolag med SaaS-plattformar som tillför Syncro Group den senaste teknologin. Vi kompletterar portföljen med företag inom dessa nischer som kanske inte har egna plattformar, men som kan skapa mervärden om de kopplas ihop med en, förklarar Magnus Winterman, vd och koncernchef på Syncro Group.

Ny vd fokuserar på nyförvärven

Han klev upp på den positionen i januari, och kom då närmast från rollen som Head of Investor Relations. Under sina första månader som vd och koncernchef har Magnus Winterman fokuserat på att säkerställa att de förvärv som gjordes under 2021 – Collabs och WeAreCube som verkar inom influencerbranschen och Happyr som nischat in sig på rekrytering – får rätt förutsättningar för att växa och generera merförsäljning för hela gruppen.

– Här känner jag att vi har lyckats väldigt bra. Då vi sitter tillsammans sker mycket av affärsutvecklingen redan vid kaffeautomaten, och sedan har vi såklart också möten där jag upplever att bolagen ger väldigt mycket av sig själva. Det skapas synergier och affärer som vi inte hade räknat med bara genom att bolagen finns på samma kontor, konstaterar Magnus Winterman.

Läs bokslutskommunikén från Syncro Group här.

Höga värderingar inom influencer marketing

Han lyfter att bolag som verkar inom samma segment som bolagen inom Syncro Group, exempelvis influencer marketing, i dag har höga värderingar på närmare 600 miljoner kronor. Samtidigt är Syncro Group jämförelsevis lågt värderat, till 200 miljoner.

– Här hävdar jag att kunskapen inte är tillräckligt stor för att värdera ett företag som Syncro Group, som samlar bolag inom tre olika divisioner. Gör man som investerare sin läxa och tittar på helheten och potentialen för våra bolag tror jag att man snabbt inser att det finns goda chanser till uppvärdering, säger Magnus Winterman.

Rekordåret 2021 präglades av kraftig organisk tillväxt och lyckade förvärv. Nu laddar Syncro Group för en stark uppföljare. Och det finns få som kan utmana, menar Magnus Winterman.

– Det som utmärker oss är att vi når och slår målen som vi sätter upp, och det har vi gjort från dag ett som börsnoterade. Det finns egentligen ingen annan aktör som gör det vi gör, och skulle det dyka upp en konkurrent har vi ett rejält försprång. Vi har redan kommit till det läget där synergieffekter mellan våra bolag uppstår, säger Magnus Winterman.

Nyfiken på Syncro Group? Ta reda på mer här.

Om Syncro Group

Syncro Group har som mål att identifiera och förvärva SaaS-företag i ett tidigt skede. De är noterade på Spotlight Stock Market med tickernamnet SYNC B och har i dagsläget en marknadsvärdering på cirka 200 miljoner kronor.

Kraftig ökning i omsättning för Syncro Group

– Jag är otroligt nöjd att de planer min företrädare Claes Persson vid starten satte upp för Syncro Group framgångsrikt har genomförts, säger Magnus Winterman som fick rollen som ny VD och koncernchef vid årsskiftet 2021.

Syncro Group har under året genomfört tre strategiska förvärv bestående av företagen Collabs AB, Happyr AB och WeAreCube AB som alla ligger i framkant inom de tillväxtbranscher de är verksamma inom. De är uppdelade i bolagets divisioner Influencer Marketing, Gig Economy och Online Recruitment.

I strategin ingår att de förvärvade företagen ska tillföra Syncro Group avancerad teknologi i form av egenutvecklade SaaS-plattformar eller ett tjänsteutbud som kan integreras i dessa. I tillägg ska varje företag korsbefrukta varandras affärsmodeller och generera merförsäljning på befintlig kundbas, samt genom gemensamma affärserbjudanden locka nya kunder att ansluta.

– Vi ser nu tydliga tecken och resultat på att de synergier som uppstod genom ett intensivt och målmedvetet affärsutvecklings- och IT-utvecklingsarbete under andra halvåret 2021 ligger i linje med vår plan, säger Magnus Winterman, som innan vd-rollen var Head of Investor Relations för bolaget och därför kan verksamheten väl.

Vid varje rapporttillfälle har bolaget övertygat med starka resultat och omsättningsrekord. Under 2021 nådde Syncro Group 91 miljoner kronor i nettoomsättning, vilket är en ökning med 126 procent jämfört med föregående år, varav 88 procent utgörs av organisk tillväxt. Magnus Winterman menar att det är innehaven i bolagets portfölj som utgör det största faktiska värdet för koncernen och att det i tillägg till den värderingen ska vägas in bland annat strategi, IT-utveckling och handelskraft.

– Det är moderbolagets strategi som tillför de strategiska mervärdena och som möjliggör att paketera gruppens samlade affärserbjudanden, och som på så sätt maximerar lönsamheten för alla bolag i koncernen, säger han.

Under senaste året har marknadsvärderingar av verksamheter inom branschen influencer marketing som liknar Syncro Groups bolag Collabs AB och WeAreCube, gjorts på cirka 500 miljoner kronor. Samtidigt har intresset för finansiering av verksamheter med liknande strategi som Happyr AB och där avancerad AI-teknologi utgör basen i marknadserbjudanden ökat. Även bolagets företag Gigger AB tar stadigt nya marknadsandelar och under fjärde kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 118 procent till 30 miljoner kronor.

Läs mer om bokslutskommunikén i sin helhet här

– En av mina viktiga uppgifter är att förmedla till marknaden om vad Syncro Group bedriver för verksamhet så att vi säkerställer en så korrekt värdering som möjligt. Att skapa sådan förståelse är viktigt för både Syncro Groups aktieägare och våra medarbetare, speciellt eftersom vi ser en så fantastisk framtidspotential i vårt bolags samlade erbjudanden, avslutar Magnus Winterman.

Om Syncro Group:
Syncro Group har som mål är att identifiera och förvärva SaaS-företag i ett tidigt skede. De är noterade på Spotlight Stock Market med tickernamnet SYNC B och har i dagsläget en marknadsvärdering på cirka 185 miljoner kronor.

Läs mer om Syncro Group här

 Av: Syncro Group

Detta är en annons från Syncro Group och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Ny vd för Syncro Group: ”Det känns 100 procent rätt”

– Min roll har under hela den här tiden varit tillförordnad vd, och planen har alltid varit att hitta en ersättare. Det har vi gjort nu och det känns hundra procent rätt.

Orden är Claes Perssons som efter årsskiftet avgår som vd för Syncro Group. Hans ersättare blir ingen mindre än Magnus Winterman som sedan januari 2021 arbetat som chef för Investor Relations på bolaget, och som fick rollen av Claes Persson med baktanke att han skulle kunna bli nästa vd. 

Magnus Winterman har många strängar på sin lyra. Han har lång erfarenhet inom både etablerade verksamheter och renodlade scale-ups, där han har verkat som vd och ibland talesman till marknaden. Med den tunga erfarenheten är han nu redo att axla chefsrollen på Syncro Group.

– Sedan dag ett när jag började på bolaget har jag på nära håll sett hur Claes har byggt upp verksamheten med att anställa väldigt vassa nyckelpersoner och medarbetare. Med ett så kompetent team och med Claes fortsatt vid min sida som central kraft att driva vår affärsutveckling internationellt framåt, känner jag mig trygg att ta denna roll från årsskiftet. Timingen känns perfekt.

– Magnus har varit delaktig i all vår PR och kommunikation och arbetat tight med mig i de flesta frågor under hela året. Han har ett gediget cv och insikt inom SaaS-plattformar, vilket är ovärderligt för bolaget, fyller Claes Persson i. 

För Claes Perssons del väntar fortsatt arbete inom Syncro Groups internationella affärsutveckling. I mitten av november bröt bolaget ny mark genom lansering på den brittiska marknaden, och det är just där han kommer att stå vid rodret.

– Jag kallas nästan för den ”ofrivilliga vd:n” – det är ingen hemlighet att förvaltandet inte är min grej. Nu kan jag enbart fokusera på att bygga bolag och få Syncro Group att växa ännu mer på den internationella marknaden, vilket är min styrka, säger han och fortsätter:

– För att leda bolaget behövs en person som kan konsolidera och tälja det perfekt, och sådan är inte jag. Jag är mer en person som har en yxa i näven. Nu får vi det bästa av två världar, skrattar han.

Att han brinner för tillväxt och affärsutveckling är något som märks när man tittar i backspegeln. På fyra år har Claes tagit företaget till nya nivåer år efter år. Bland annat har han hunnit med tre förvärv – Happyr, Collabs och WeAreCube – och har därmed stärkt bolaget inom influencer marketing och rekrytering. Han har dessutom tagit in bolaget i en noterad miljö och fått Syncro Group att gå från en värdering på 55 till 300 miljoner – på bara elva månader.

– Ett av våra mål är att vara självförsörjande nästa år, det vill säga cash neutrala. Fokus ligger på ekonomisk stabilitet med nollresultat och bara tillväxt. Det finns ingenting annat än uppsidor för Syncro Group 2022, säger Claes Persson. 

Besök Syncro Groups hemsida här. 

Av: Syncro Croup

Detta är en annons från Syncro Group och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.