Alla inlägg av Urb-it

”Eldrivna cykelleveranser är logistiskt överlägsna”

I en samtid där konsumenter handlar online mer frekvent och e-handeln växer blir det allt viktigare att se över hållbarheten och konsumentresan i leveranserna.

– Storstäderna i Europa har problem med trängsel, föroreningar och buller. Lägger man då på urbanisering och en växande e-handel, går det inte att blunda för att situationen är alarmerande, säger Kevin Kviblad, vd på leveransföretaget Urb-it.

Kevin Kviblad har en bakgrund inom it och e-handel och började som produktchef på Urb-it februari 2017. Fem månader senare blev han tillsatt på vd-posten.

– När vi gick till börsen sommaren 2017 gick det inte så bra som vi väntat oss. Vi började med att reda i organisationsstrukturen. Sedan dess har vi satsat på att bevisa det som är anledningen till att Urb-it startades: att hållbara leveranser kan vara lönsamt, säger Kevin Kviblad.

Läs om de senaste finansiella nyheterna för Urb-it

Lönsamhet trots prispressade kunder
Det senaste året har Urb-its strategi baserats på fyra pelare: att skala upp med hjälp av partnerskap, skapa en överlägsen kundupplevelse, optimera infrastrukturen och expandera verksamheten.

– Vi har under året samarbetat med företag som Amazon och Ali Express för att få upp volym och hög densitet. Utöver vanan att hantera stora ordar har samarbetet också varit en nyckel för påbörjad expansion till flera marknader, eftersom deras kunder finns internationellt, säger Kevin Kviblad.

Av alla fördelar har det absolut viktigaste med partnerskapen varit att kunna ge prov på sin lönsamhet. Trots att jättarna Amazon och Ali Express inte gett mest intäkter, har de gjort det möjligt för Urb-it att visa vad de går för.

Läs mer om Urb-its filosofi

– Nu när vi visat att vi kan hantera volym med prispressande kunder, ser vi fram emot att visa resultaten från kunder med större marginaler, säger Kevin Kviblad.

Framtidens urbana e-handellogistik stavas elcyklar
Att logistikföretag kan bli framgångsrika utan att belasta miljön är något Urb-it påvisat. Utöver de finansiella medgångarna är bolaget nämligen B Corp-certifierat; en kvalitetsstämpel som inte ges ut lättvindigt då den baseras på en grundläggande genomlysning av bolagets sammanlagda sociala och miljömässiga prestanda.

­– Allt i vår affärsmodell är hållbart, från cyklarna till personalpolitiken. Det är viktigt för oss att visa att vi står bakom det vi har sagt. Därför har vi också valt bort vissa nischer inom logistik, som matleverans exempelvis. Det går onekligen inte att göra lönsamt med bra villkor, säger Kevin Kviblad.

Alla Urb-its paketleveranser levereras med eldrivna Cargocyklar. Cykel som leveransmedel är 60 procent snabbare än bil i storstäderna, och bara på en cykel får det plats upp till 90 paket.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag
– Hälften av alla utsläpp i städer kommer från leveransbilar. Dessutom tar de upp hälften av utrymmet på vägarna. Våra europeiska storstäder är inte byggda för bilar. Att gå från fossildrivna lastbilar till eldrivna hjälper därför inte, säger Kevin Kviblad och fortsätter:

– Därtill förbrukar en elcykel upp till 95 procent mindre energi än en elskåpbil. Och så har vi säkerhetsfrågan: 60 procent av alla cykelolyckor med dödlig utgång i London orsakas av logistikfordon.

Nu gör Urb-it en emission för att fortsätta utvecklingen och expansionen.

– Givet det samhällsekonomiska läget kommer vi närmsta tiden fokusera på att expandera till fler städer på de marknader vi redan finns idag: Frankrike, Storbritannien och sedan i år även Spanien.

Om emissionen:
Emissionsbelopp: Cirka 196 MSEK
Teckningskurs: 0,1 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 november – 14 december 2022
Villkor: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen, 28 november 2022, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) aktier i emissionen.

Detta är en annons från Urb-it och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

”Eldrivna cykelleveranser är logistiskt överlägsna”

I en samtid där konsumenter handlar online mer frekvent och e-handeln växer blir det allt viktigare att se över hållbarheten och konsumentresan i leveranserna.

– Storstäderna i Europa har problem med trängsel, föroreningar och buller. Lägger man då på urbanisering och en växande e-handel, går det inte att blunda för att situationen är alarmerande, säger Kevin Kviblad, vd på leveransföretaget Urb-it.

Kevin Kviblad har en bakgrund inom it och e-handel och började som produktchef på Urb-it februari 2017. Fem månader senare blev han tillsatt på vd-posten.

– När vi gick till börsen sommaren 2017 gick det inte så bra som vi väntat oss. Vi började med att reda i organisationsstrukturen. Sedan dess har vi satsat på att bevisa det som är anledningen till att Urb-it startades: att hållbara leveranser kan vara lönsamt, säger Kevin Kviblad.

Läs om de senaste finansiella nyheterna för Urb-it

Lönsamhet trots prispressade kunder
Det senaste året har Urb-its strategi baserats på fyra pelare: att skala upp med hjälp av partnerskap, skapa en överlägsen kundupplevelse, optimera infrastrukturen och expandera verksamheten.

– Vi har under året samarbetat med företag som Amazon och Ali Express för att få upp volym och hög densitet. Utöver vanan att hantera stora ordar har samarbetet också varit en nyckel för påbörjad expansion till flera marknader, eftersom deras kunder finns internationellt, säger Kevin Kviblad.

Av alla fördelar har det absolut viktigaste med partnerskapen varit att kunna ge prov på sin lönsamhet. Trots att jättarna Amazon och Ali Express inte gett mest intäkter, har de gjort det möjligt för Urb-it att visa vad de går för.

Läs mer om Urb-its filosofi

– Nu när vi visat att vi kan hantera volym med prispressande kunder, ser vi fram emot att visa resultaten från kunder med större marginaler, säger Kevin Kviblad.

Framtidens urbana e-handellogistik stavas elcyklar
Att logistikföretag kan bli framgångsrika utan att belasta miljön är något Urb-it påvisat. Utöver de finansiella medgångarna är bolaget nämligen B Corp-certifierat; en kvalitetsstämpel som inte ges ut lättvindigt då den baseras på en grundläggande genomlysning av bolagets sammanlagda sociala och miljömässiga prestanda.

­– Allt i vår affärsmodell är hållbart, från cyklarna till personalpolitiken. Det är viktigt för oss att visa att vi står bakom det vi har sagt. Därför har vi också valt bort vissa nischer inom logistik, som matleverans exempelvis. Det går onekligen inte att göra lönsamt med bra villkor, säger Kevin Kviblad.

Alla Urb-its paketleveranser levereras med eldrivna Cargocyklar. Cykel som leveransmedel är 60 procent snabbare än bil i storstäderna, och bara på en cykel får det plats upp till 90 paket.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag
– Hälften av alla utsläpp i städer kommer från leveransbilar. Dessutom tar de upp hälften av utrymmet på vägarna. Våra europeiska storstäder är inte byggda för bilar. Att gå från fossildrivna lastbilar till eldrivna hjälper därför inte, säger Kevin Kviblad och fortsätter:

– Därtill förbrukar en elcykel upp till 95 procent mindre energi än en elskåpbil. Och så har vi säkerhetsfrågan: 60 procent av alla cykelolyckor med dödlig utgång i London orsakas av logistikfordon.

Nu gör Urb-it en emission för att fortsätta utvecklingen och expansionen.

– Givet det samhällsekonomiska läget kommer vi närmsta tiden fokusera på att expandera till fler städer på de marknader vi redan finns idag: Frankrike, Storbritannien och sedan i år även Spanien.

Om emissionen:
Emissionsbelopp: Cirka 196 MSEK
Teckningskurs: 0,1 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 november – 14 december 2022
Villkor: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen, 28 november 2022, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) aktier i emissionen.

Detta är en annons från Urb-it och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.