Alla inlägg av Visma Spcs

5 saker företagare måste ha koll på i deklarationen

Deklarera företag 2021 – allt du behöver veta

Det har varit ett annorlunda år för många företagare med bland annat distansjobb, minskat resande, krisstöd och uppskjutna skatteinbetalningar. När det nu är tid för deklaration finns stora möjligheter att påverka skatten.

– Det vanligaste felet i deklarationen handlar ofta om inkorrekta avdrag. Men den absolut vanligaste frågan handlar om bolaget kan göra en aktieutdelning trots att man tidigare tagit emot stöd från staten. Svaret är nej, säger Jan-Åke Jernhem, skatteexpert vid Visma Spcs.

Jan-Åke Jernhem är en av Sveriges mest anlitade utbildare i skattefrågor och expert på lagstiftningen kring fåmansföretag. Här ger han dig fem av sina viktigaste råd inför deklarationen.

1. Gör rätt reseavdrag

Kontrollera att du har rätt att dra av för resor innan du gör det. Glöm inte att du måste kunna styrka resekostnader du har med bil med en körjournal.

Detta gäller för bilresor:

  • Du får avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.
  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar per dag.

2. Nya förmåner för anställda

Skattefria personalförmåner är till för de anställda. Du som driver eget aktiebolag räknas som anställd och har också rätt till förmånerna. Det gäller däremot inte dig som har enskild firma eller handelsbolag. Här är det endast personalen som du kan erbjuda förmånerna, inte dig själv.

Här är förmånerna:

  • Från 2020 omfattas hälsoappar och internettjänster av friskvårdsbidraget för att underlätta hemmaträning.
  • Det är en skattepliktig förmån att låta anställda åka taxi för att undvika kollektivtrafik och smittspridning. Dessa resor värderas normalt till marknadsvärdet men under pandemin ska de värderas till motsvarande kostnad för resor i kollektivtrafik.
  • Anställda kan tillfälligt erbjudas gratis personalparkering som skattefri förmån. Detta omfattar alla yrkesgrupper och i hela landet. Regeln kan komma att gälla även hela 2021.
  • Du kan tillfälligt ge en gåva upp till ett värde av 1000 kronor per anställd och år. Gåvan får inte vara pengar. Även denna regel kan komma att omfatta hela 2021.
  • Anställda får använda av arbetsgivaren ägd egendom under arbetstiden hemma. Äganderätten inte får övergå från arbetsgivaren till den anställde. Då beskattas den anställde.

Skatteexperten bästa avdragstips inför deklarationen

3. Nej, bidrag och aktieutdelning går inte ihop

Driver du ett aktiebolag och har fått krisstöd av staten som en följd av pandemin, ska du inte ta utdelning i bolaget. Det går inte att komma runt reglerna.

Alla värdeöverföringar, då pengar som förs över mellan bolag utan att ha motsvarande försäljning och utan att egendom flyttas, kan leda till att man måste betala tillbaka det stöd man fått. Företag som tar ut vinstutdelning samtidigt som man söker och tar emot stödet kan drabbas av straffavgift.

4. Vilande företag måste också deklareras

Företagare som har valt att vila sitt bolag måste också deklarera. För enskilda firmor kan det finnas en risk med att vila bolaget och inte ha en intäkt. De periodiseringsfonder man satt av får inte ligga kvar i en vilande enskild firma utan måste återföras och beskattas. Det kan innebära en ekonomisk smäll. Försök därför att ha någon form av intäkt.

5. Skatteplanera i digitalt program

Enligt Jan-Åke Jernhem så finns det främst ett råd som han vill skicka med till alla företagare:

– Undvik att deklarera inkomster som ger de högsta marginalskatterna på 65-70 procent och som oftast inte ger några sociala förmåner alls. Och det kan en företagare nästan alltid undvika med god planering, säger Jan-Åke Jernhem.

jan_ake
Det allra bästa är att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt. Då är ett digitalt ekonomiprogram nästan oumbärligt. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda den deklarationshjälp som finns i exempelvis Visma eEkonomi, om man inte vill ta hjälp av en skatterådgivare.

– Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året, avslutar Jan-Åke Jernhem.

Gör deklarationen själv – direkt från deklarationsprogrammet Visma eEkonomi 

OM VISMA SPCS

Det ska inte vara svårt att deklarera. Det är utgångspunkten för Visma Spcs. Med bokföring på autopilot är det enkelt att rusta sig inför deklarationen. I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Av: Visma Spcs

Detta är en annons från Visma Spcs och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.