Alla inlägg av XP Chemistries AB

Het marknad: Potential till många miljarder

– Vi är först i världen med en teknologi som på ett hållbart sätt kan framställa kapsaicin i stor skala. Genom vår process får produkten högre renhet och blir därmed effektivare än de alternativ som finns på marknaden idag, förklarar Erik Nelsson, VD för XP Chemistries.

Multipotent ämne med Nobelpris under bältet

Enligt Erik Nelsson är kapsaicinet starkt efterfrågat inom många olika marknadssegment. Och det är ämnets unika egenskap att påverka kroppens smärtreceptorer som är det uppenbara användningsområdet. Men den största potentialen ser han inom djurfoder.

– Kapsaicinet är i ropet nu mot bakgrund av att två forskare precis fått Nobelpris för beskrivningen av hur ämnet interagerar med kroppens smärtcentrum. Vi avser leverera vårt kapsaicin som insatsvara i läkemedel. Redan nu levererar vi till smärtlindringsprodukter, men också i en svagare variant som ingredients i självförsvarssprayer och skadedjursbekämpning.

‌– Den största potentialen ser jag dock som tillsats i djurfoder där kapsaicinet kan bidra till EU:s mål om att reducera användandet av antibiotika på djurfarmar. Kapsaicinet har nämligen visat sig hindra bakterieinfektioner hos kycklingar och grisar, och här har vi en enorm möjlighet att leverera en lösning på problemet med överanvändning av antibiotika. Att vi har en hållbar tillverkningsprocess bidrar också till potentialen, då detta är tydligt efterfrågat från EU:s håll och svarar mot uppsatta hållbarhetsmål.

Till skillnad från de kapsaicin-produkter som finns på marknaden idag, där molekylen utvinns till hög kostnad från chilifrukter, framställer XP Chemistries ämnet från en modifierad molekyl producerad från lignin, en skogsråvara. Genom en katalytisk process skapas en produkt som till 96 procent motsvarar det rena kapsaicinet.

Förvärvar bolag inriktat mot smärtlindring vid notering

I samband med noteringen av bolagets aktie på Nasdaq First North gör XP Chemistries en emission av units på motsvarande 35 miljoner kronor. Vid noteringen förvärvas också bolaget Xylocap som betalas med aktier i XP Chemistries.

– Xylocap är ett företag som säljer ett liniment med samma namn, bland annat via apoteken Kronans och Lloyds. Det är en produkt som använder vårt kapsaicin sedan tidigare så det finns stora synergier bolagen emellan. Efter förvärvet blir Xylocap ett helägt dotterbolag till XP Chemistries, säger Erik Nelsson.

På frågan vad pengarna från emissionen ska användas till svarar han:

– Vi ska satsa framåt på alla fronter. Utöver att bygga ut produktionskapacitet kommer det krävas ökade insatser inom försäljning och marknadsföring. Därutöver behöver vi få tillstånd att distribuera produkten till djurfoder på olika marknader. Redan 2023 ser jag framför mig att vi har tillstånd att sälja produkten globalt. Potentialen är hissnande.

Teckningstiden för emissionen är 8 – 22 oktober 2021. För prospekt och anmälningssedel, se bolagets IPO-sida här.

XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknikbaserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger. 

Läs mer om XP Chemistries här! 

Av: XP Chemistries AB

Detta är en annons från XP Chemistries AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.