Alla inlägg av Zazz Energy

Säkra, gröna pengar när omvärlden skakar

Zazz Energy är en katalysator i samhällets omställning till grön energiproduktion. Genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme kan bolaget förverkliga länders miljömål. 

Under det första kvartalet i år har Zazz Energy omsatt 2,4 MSEK och startat upp sin verksamhet i Grekland. Biooljeanläggningen för grön energiproduktion kopplades upp mot det grekiska stamnätet i januari och har sedan dess levererat miljövänlig el till det grekiska folket. 

– Det gör mig stolt att vi har kommit igång. Vi har fått igenom bra elavtal, då elproduktionen är klassad som grön och miljövänlig enligt EU-standard. Vi visar också att våra kalkyler stämmer och har en bruttomarginal på elavtalen med ca 40 procent. Från och med den 27 januari lämnade vi fasen som start up-bolag och är nu ett inkomstbringande bolag, säger Christian Casselborg, vd för Zazz Energy.

Miljardpotential tack vare 20-åriga elavtal
Grekland går i bräschen för klimatomställningen inom EU. Denna första anläggning gav oss möjlighet att uppföra hela tio nya biooljeanläggningar där vi nu har skrivit avtal och planerar för driftstart av majoriteten i början på 2023, den första redan i slutet av 2022

Zazz Energy har ingått en avsiktsförklaring med RFA.M för att säkra hela finansieringen av de tio nya anläggningarna. I slutet av 2022 beräknas tre anläggningar vara driftsatta och beräknas tillsammans ge en årlig intäkt på 62 MSEK (el, värme och biokol). Varje anläggning har ett 20-årigt elavtal värt ca 300 MSEK över sin livscykel och när alla tolv anläggningar är i drift beräknar man ha en årlig intäkt på 228,5 MSEK.

– Elavtalen har fasta tariffer. Därför kommer vi att ha stabila och förutsägbara intäkter och marginaler. Vi räknar med att biooljeanläggningarna är i drift uppåt 95 procent av årets timmar, berättar Christian Casselborg.

Läs mer om avtalet och finansiering här

Biokol och nya anläggningar 

En av anläggningarna är för biomassa (träflis). Denna kan dessutom producera varmvatten, värme, biokol och trävinäger. Värme, varmvatten och biokol är spillprodukter med bruttomarginaler uppåt hela 90 procent. Intäktspotentialen här är ca 3,5 MSEK/år och anläggning för värme och varmvatten och för biokol minst det dubbla. 

Christian Casselborg-200

Christian Casselborg.

– Jag kan också kittla med en cliffhanger – biokol. Detta anses vara det nya svarta guldet som kommer att rädda världen. Biokol binder CO2 och priserna har ökat markant på senare år. Ett bästa scenario är att vi är igång med ytterligare fyra biomassa-anläggningar fram till och med 2024 i Grekland.Vi har redan fått förfrågningar på biokol från Sverige, säger Christian Casselborg. 

Skakig omvärld skyndar på

Med den senaste tidens utveckling i östra Europa har intresset för förnybar energi blivit ännu större. EU skyndar på den gröna omställningen och fler är villiga att investera. Detta skyndar också på Zazz Energys affärsplan. 

– Vi ser möjlighet att accelerera. Vi har fått våra långivare att vilja investera direkt – detta har förändrats. En investering i Zazz Energy betyder en satsning på grön energi och ett bolag som har framtidssäkra intäkter tack vare de långa elavtalen, menar Christian Casselborg.

På börsen sedan februari

I februari 2022 introducerades bolaget på börsen, Nasdaq First North GM.

– Vi kom in på börsen i en tid när omvärlden skakar, men vi har våra avtal på plats och dessa kommer leverera. Vi menar att vi är den säkra handen här, grön el kommer att behövas mer och mer i framtiden, säger Christian Casselborg och forsätter:

– Jag räknar med att bolaget kommer att visa svarta siffror för 2023 tack vare de anläggningar som kommer att vara i drift slutet av 2022. Vi tror stenhårt på detta bolag!

Av: Zazz Energy

Detta är en annons från Zazz Energy och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.