Kategoriarkiv: Boappa

Nästa punkt på årsstämman – boendeapp i föreningen

Årsredovisningen är klar och föreningens medlemmar har fått lämna in motioner med förslag på förändringar. När den årliga stämman förklaras öppnad kommer balans- och resultaträkning slås fast, valberedningen presentera förslag på ny styrelse och revisorns arbete kommer att redovisas. Nytt för i år är även att föreningens nya boendeapp ska introduceras.

– Med Boappa blir det nu enklare att engagera sig även om man inte sitter med i styrelsen. I appen kan alla hålla sig uppdaterade om pågående projekt, bidra i diskussioner och ta initiativ för att stärka trivseln och gemenskapen. Man får koll på föreningen helt enkelt – varje dag, årets alla dagar. Inte bara på stämman utan löpande hela året, säger Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig Boappa.

Tydligare kommunikation i föreningen
Boendeappen Boappa är Sveriges största app för kommunikation i bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Målet är att förenkla och underlätta vardagen för alla som bor i en förening. I appen kan styrelsen snabbt nå ut med viktig information, alla dokument finns sparade i en lättillgänglig och tydlig mappstruktur och de gemensamma lokalerna går att boka direkt via mobilen.

Sofie von Krusenstierna

Foto: Boappa

Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig Boappa.

– Då det tidigare saknats verktyg anpassade för just boendeföreningar har Boappas kärna visat sig vara oerhört värdefull och det är också anledningen till att appen har blivit så efterfrågad. Nu slipper styrelsen facilitera en rörig kombination av lappar, hemsidor, anslagstavlor och grupper i sociala medier, och kan i stället ha all information och kommunikation samlad på ett ställe där medlemmarna får en notis om något händer, förklarar Sofie. 

Med Boappa förenklas kommunikationen i hela föreningen, inte minst mellan styrelse och medlemmar. 

– Styrelsen kan på ett smidigt sätt upprätthålla en tydlig dialog och enklare ta tempen på vad medlemmarna tycker i olika frågor. De boende känner sig då mer delaktiga och det gör att engagemanget ökar.

Här kan du läsa mer om boendeappen Boappa

All information på ett ställe
Genom att digitalisera kommunikationen i föreningen blir det enklare för medlemmarna att komma i kontakt med varandra vilket också stärker gemenskapen. Dessutom får man snabbare svar på eventuella frågor eftersom medlemmarna kan hjälpas åt med att söka upp föreningsregler, informationsdokument och göra felanmälan oavsett var man befinner sig någonstans. Det här minskar den administrativa belastningen på styrelsen avsevärt. 

– Enkelriktad kommunikation är passé sedan länge. Vi vet att styrelser i dag jobbar hårt för att öka engagemanget, skapa delaktighet och stärka trivseln i föreningen. Boappa är ett sätt att underlätta just detta och öppna upp för en fin dialog medlemmar emellan, förklarar Sofie.  

Det omöjliga blev möjligt
På Boappas hemsida förklarar ordförande Alexander Mehlmann hur Boappa hjälpt Brf Träklotsen 2 i Sollentuna.

boappa-2

’’Vårt bredband låg nere under en längre period och vi i styrelsen behövde regelbundet nå ut med information till alla medlemmar. Med Boappa kunde vi snabbt adressera alla boende samtidigt, vilket var omöjligt tidigare”, skriver han.

Med en chattgrupp kunde föreningen hålla de boende uppdaterade om en hissrenovering och med arbetsgrupper engagera medlemmarna i en viktig fråga.

”Via chatten kan alla inblandade följa projektets framfart och hålla sig informerade. Vi bedriver även ett omfattande arbete för att sänka kostnaderna i föreningen och med hjälp av appen kan vi engagera medlemmarna genom att skapa olika arbetsgrupper och tillsammans bidra till detta högaktuella mål. Det hade inte varit möjligt utan ett verktyg likt Boappa som ger såväl horisontella som vertikala kommunikationsvägar”.

Klubba igenom Boappa på årsstämman och bli en digital förening!

Här kan du läsa mer om Boappa

Av: Boappa

Detta är en annons från Boappa och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Bekanta dig med fondprospektet för UB Asia REIT Plus och faktablad för fonden innan du gör ett investeringsbeslut

 

Med boendeappen Boappa blir din förening den nya favoritplatsen

Boappas grundare och VD Mats He hade egna erfarenheter som medlem i en bostadsrättsförening. Han såg att det fanns en rad saker som kunde förbättras, särskilt hur grannar kommunicerar med varandra och styrelsen i sin tur till medlemmarna i föreningen. Lappar i brevlådor och information på föreningshemsidor skulle knappast stärka gemenskapen och öka trivseln.

sofie-2

Om man som boende känner att man har koll på vad som händer i föreningen så ökar också engagemanget. Gemenskapen stärks mellan grannarna om det finns ett forum där man kan ta hjälp av varandra, lära känna varandra och inte bara prata väder i hissen.

Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig Boappa.

Ta del av den senaste informationen var du än är
Boappa lanserades 2016 och är Sveriges största app för kommunikation i bostadsrättsföreningar och samfälligheter. När något händer får du en notis i mobiltelefonen och kan ta del av innehållet var du än befinner dig någonstans. Du kan också interagera med information från styrelsen genom att kommentera eller gilla. 

– Du som bor i en Boappa-förening kan boka gemensamma föreningslokaler direkt i appen, göra en felanmälan och chatta med dina grannar. Kanske saknar du en ingrediens till middagen eller behöver låna en borrmaskin för att sätta upp den nya vägghyllan du köpt, säger Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig Boappa.

Boappa - mobil-1
Med Boappa får du också information i appen som du behöver läsa omgående, som exempelvis att varmvattnet har stängts av, att ventilationen ska ses över eller att hissen tillfälligt är ur funktion. 

Här kan du läsa mer om Boappa.

Boappa gör din förening bättre
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där du som boende i bostadsrätten tillsammans med dina grannar äger föreningen. Det är viktigt att du som boende känner dig trygg, att föreningen står sig konkurrensmässigt och är en attraktiv förening för medlemmarna och nya potentiella köpare. Boappa är del i SBAB:s tjänsteutbud och det gör det möjligt för Boappa att hjälpa bostadsrättsföreningar till en bättre boendeekonomi med viktiga insikter som gör att styrelsen kan sätta upp relevanta nyckeltal. 

– Något som också blir allt viktigare är att vara en bostadsrättsförening som strävar mot miljömässig, social- och ekonomisk hållbarhet. Föreningar som ligger i framkant rörande dessa frågor blir också mer attraktiva boenden. Med Boappa kan medlemmarna själva dra sitt strå till stacken och bidra till en cirkulär ekonomi. I appen kan grannar skänka och sälja saker till varandra, de kan skapa grupper för samåkning och enkelt dela på verktyg, säger Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig Boappa.

Bor du i en bostadsrättsförening som inte använder sig av Boappa? Bli en Boappa-förening och skicka in en motion till styrelsens årsstämma om att digitalisera kommunikationen i din förening! Läs mer här

Av: Boappa

Detta är en annons från Boappa och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

 

Välj en digital förening med spetskompetens inom boendeekonomi

I de flesta bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar haltar kommunikationen. När permanenta och välfungerande kommunikationslösningar saknas blir allt fler åtgärder kortsiktiga, utan att lösa problemen. Har styrelsen utmaningar med att jobba proaktivt för att hitta verkliga lösningar så växer problemen ytterligare. Den innovativa boendeappen Boappa förbättrar kommunikationen – och gör styrelsearbetet roligare. 

Boappa ger verktyg för bättre boendeekonomi
För drygt ett år sedan förvärvades Boappa av SBAB och fick bostadssajterna Booli och Hittamäklare som systerbolag. Ett naturligt steg blev därför att fortsätta utvecklas tillsammans med SBAB:s tjänsteutbud och hjälpa både föreningar och deras medlemmar mot ett enklare att tryggare boende och boendeekonomi.  

– Vi använder all den kunskap vi har om fastighetsbranschen och i föreningar specifikt. Vi levererar data och insikter till alla föreningar som använder Boappa, och kan på så sätt underlätta för styrelsen att sätta nyckeltal och stå sig konkurrenskraftiga, exempelvis i fråga om belåningsgrad och hyresintäkter, förklarar Mats He som är VD och grundare av Boappa.

Mats He-red

Mats He, VD och grundade av Boappa

Sedan i måndags kan alla medlemmar i en Boappa-förening se hur mycket ens bostad är värderad till direkt i appen och se vilka bostäder i föreningen som ligger ute till försäljning. 

– Du kan se vad din lägenhet är värderad till, få tips om bästa mäklaren i ditt område och få möjlighet att tryggt och enkelt byta bolån, säger Mats He.

Här är boendeappen Boappa

3 skäl varför kommunikationen blir bättre

Den interaktiva appen Boappa förenklar styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar över hela landet. Mats He benar ut tre anledningar för hur Boappa underlättar för styrelsen. Först och främst är det viktigt för styrelsen att nå ut med information som blir läst. 

– I dag är det många föreningar som kommunicerar via lappar i trapphus, mejl och på föreningshemsidor. Problemet med detta är att de boende lätt går miste om information om de till exempel är bortresta, har bytt e-post eller inte har för vana att besöka föreningshemsidan. Får man däremot en notis i sin mobiltelefon och hittar all information samlad i en app är det betydligt större sannolikhet att man tar till sig informationen, särskilt eftersom man kan agera direkt genom att kommentera, likea eller ställa en fråga. 

Det andra handlar om att bostadsrättsföreningar som använder Boappa snabbt kan nå ut med viktig information.

– Ibland måste saker kommuniceras fort, som exempelvis att vattnet har stängts av på grund av en läcka i fastigheten. Via appen kan styrelsen nå ut till alla medlemmar samtidigt, bara två minuter efter att incidenten ägt rum, säger Mats.

Det tredje skälet varför Boappa förenklar styrelsearbetet handlar om det interaktiva sättet att kommunicera på, mellan styrelsen och medlemmarna i föreningen.

– Med Boappa blir det inte en envägskommunikation. De boende kan reagera på information i realtid och ge styrelsen feedback. När de som bor i föreningen kan kommunicera med styrelsen blir det lätt att se vilka frågeställningar och utmaningar som finns. Styrelsen kan även genomföra omröstningar i appen, vilket gör att de boende känner sig delaktiga samtidigt som styrelsen enkelt och snabbt kan fatta beslut.

Boappa visar vägen för cirkulär ekonomi
I dag finns många appar som på olika sätt tar initiativ för en cirkulär ekonomi, ett hett ämne på mångas läppar. 

– Den här grannsamverkan som Boappa möjliggör gynnar en cirkulär ekonomi. Det blir lättare att skänka eller sälja saker som inte längre används, som till exempel barnleksaker, sticklingar, flyttkartonger och annat. Det blir väldigt mycket enklare att ge bort saker till din granne, i samma trapphus, än till någon som bor på andra sidan stan.

211108FV_14_07-F (11) (1)

Av: Boappa

Detta är en annons från Boappa och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.