Kategoriarkiv: Double Bond Pharmaceutical

Omvänd innovation ska knäcka hjärntumörskoden

Läkemedelsforskningen har gjort enorma framsteg under de senaste decennierna, men forskningen har halkat efter rejält vad gäller behandling av hjärntumörer. För den vanligaste formen av hjärntumör, glioblastoma multiforme, överstiger inte överlevnaden 5 procent av 5 år, vilket är ett svårt problem för branschen. Mellan 1998 och 2014 undersöktes 78 läkemedelskandidater för behandling av hjärntumör inom ramen för kliniska prövningar varav 75 misslyckades. Det är 25:1 i misslyckandegrad för utvecklingen av nya läkemedel mot hjärntumörer.

– Den största utmaningen är transporten av läkemedlen till hjärntumören i fråga. Kroppen har ett speciellt system som kallas för blod-hjärn-barriären som har till uppgift att skydda hjärnan från omvärlden, säger Igor Lokot, vd på Double Bond Pharmaceutical och fortsätter:

– Läkemedel i form av injektioner och tabletter bidrar oftast till att antal biverkningar och deras intensitet kan öka då dessa substanser sprids i hela kroppen. Med denna unika plattform kan vi minska dessa faktorer och den aktiva substansen levereras lokalt och därav eliminerar den toxiska biverkningseffekten av dagens befintliga läkemedel.

Ökat intresse för ny ”game changer”

Sedan rättigheternas ägarbyte har nya vetenskapliga data tagits fram. Bolaget har utefter dessa upprättat en strategisk plan för den svenska och europeiska marknaden. Rådgivning har inhämtats från den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avseende komplettering av prekliniska data och överföring av tillverkning till EU i enlighet med alla nödvändiga regelverkskrav. Redan i år kommer bolaget starta en klinisk prövning på ledande kliniker i Tyskland och Nederländerna.

– Intresset för vårt arbete har ökat med varje levererad utvecklingsmilstolpe. Representanter från Big Pharma har påpekat att bolaget har en stor potential – en så kallad ”game changer” efter lyckad klinisk utveckling, med extremt lovande marknadspotential, säger Igor Lokot.

Bolaget räknar med att det kommer ta några år att genomföra nödvändiga kliniska studier, men har därefter fullt sikte på kommersialisering.  

– Många läkemedelsbolag i övriga delar av världen har uttryckt sina positiva åsikter och vissa har till och med redan påbörjat arbetet för att försörja deras marknad med det nya behandlingsalternativet. Om detta blir lyckosamt kan Double Bond Pharmaceutical tillgodose en effektiv terapi tillgänglig för patienter i andra länder. Man kommer även att kunna täcka del av utvecklingskostnaderna som fördel, säger Igor Lokot.

Goda förutsättningar med omvänd innovation

Double Bond Pharmaceutical har demonstrerat en affärsmodell som är baserad på så kallad omvänd innovation, mer känd på engelska som Reverse innovation. Omvänd innovation är en innovation som ses eller används först i utvecklingsländerna innan den sprids till den industrialiserade världen. Detta möjliggör kortare utvecklingstid, lägre utvecklingskostnader och därmed mindre risk. Teknologin och produkten är skyddad med patent i EU och USA fram till 2036.

– Behandlingsalternativet används redan på marknaden i Östeuropa och har där visat på god effekt vilket gör att vi känner oss trygga. Det finns mycket som pekar på goda möjligheter till hög avkastning på investeringar för en affärsmodell baserad på omvänd innovation.

Nästa steg: revolutionera djurhållningen

Bolaget har redan påbörjat nästa kliv i utvecklingen genom att scouta nya affärsidéer. Nästa projekt rör sig om nya veterinärprodukter och man har, under den senaste månaden, signerat fem samarbetsavtal med ledande organisationer i Östeuropa. Inom ett år kommer ett systerbolag listas, FarmPharma AB (publ). Systerbolaget kommer använda samma strategi, det vill säga att utveckla en prototyp som redan finns på marknaden i Östeuropa. 

– Vi har goda förhoppningar om att vårt nästa projekt kommer revolutionera djurhållningen, detta genom att ersätta antibiotikaanvändning och på så sätt minska risken för utveckling av antibiotikaresistens. Vi ser stora fördelar i det omvända innovationskonceptet och kommer fortsätta satsa på det även i framtiden, avslutar Igor Lokot.

Fakta:
Double Bond Pharmaceutical är ett snabbt växande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar innovativa förstklassiga metoder för behandling av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra livshotande sjukdomar. Huvudsyftet är att förse patienter och marknaden med effektivare och säkrare produkter, särskilt i områden där dessa behov inte tillgodoses. Läs mer om Double Bond Pharmaceutical här

Av: Double Bond Pharmaceutical

Detta är en annons från Double Bond Pharmaceutical och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.