Kategoriarkiv: PriorNilsson Fonder

Fokuserar på utdelningskungar: En fond som står stark i turbulens

Bland bolagen i världen med längst utdelningshistorik finns många kända varumärken, ofta i konsumtionssegmentet.

– Det finns två faktorer som gör att de här bolagen ofta klarar av konjunktursvängningar. Den första är att de har robusta affärsmodeller, stora marknadsandelar och ”pricing power”. Den andra är just utdelningarna, som ju aldrig kan bli negativa. Varje år får vi tillbaka cirka 2-2,5 procent av portföljens värde enbart i utdelningar. Det är en krockkudde som är väldigt bra att ha när index backar, säger Jonas Skilje.

Trots att utdelningar ofta hamnar i skymundan när börsen bevakas i media är de centrala för totalavkastningen på börsen.

– Tittar man bakåt i tiden har 40 procent av avkastningen för S&P 500 varit i form av utdelningar sedan 1926. Och under 1800-talet utgjordes avkastningen på börsen till största del av utdelningar snarare än prisförändringar, säger Jonas Skilje.

PriorNilsson Smart Global har i dag runt 60 bolag i portföljen. När ett bolag flaggar för att det inte kommer att höja utdelningen säljer fonden innehavet och återinvesterar i fondens andra bolag. Att fonden förvaltas efter en modell möjliggör att fonden, likt en indexfond, kan erbjudas till en låg förvaltningsavgift. Men till skillnad från en indexfond kan Smart Global överträffa sitt jämförelseindex tack vare den aktiva strategi som fonden följer.

Starkt teoretiskt stöd

Att fokusera på bolag som har en historisk förmåga att höja sin utdelning har utvecklats till en investeringsstrategi, som det finns ett starkt teoretiskt stöd för. Bland annat tyder mycket på att företag som höjer utdelningen räknar med att framtiden ser ljus ut och att de sköts bättre än företag som inte höjer utdelningen. Dessutom måste bolagets underliggande affär både vara stabil och växande – annars skulle det vara svårt för bolaget att klara av att ständigt öka utdelningen.

– Företag som kan visa höjd utdelning under en lång tidshorisont, som 15 år, har också visat sig kunna klara både upp och nedgångar i konjunkturen. Det gör att vi inte behöver oroa oss särskilt mycket inför varje enskilt kvartal utan kan sova gott om natten., säger Jonas Skilje.

Nu har fonden funnits i över 5 år och sedan starten den 1 mars 2017 fram till december 2022 har den gått upp 75 procent. 

– Med tre års historik fick fonden även ett Morningstar-betyg, och det blev fem stjärnor. Det innebär att fonden hör till de 10 bästa procenten, sett till avkastning i förhållande till risk, vilket vi såklart är väldigt nöjda med, avslutar Jonas Skilje.

Läs mer om fonden Smart Global här

RISKINFORMATION: Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Av: PriorNilsson Fonder

Detta är en annons från PriorNilsson Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Förvaltarna om mikrobolagsfonden: Så hittar vi de bästa bolagen

Och strategin har fungerat. Sedan starten den 1 juni 2020 har fonden fram till 15 oktober avkastat XX procent medan jämförelseindex avkastat XX procent.

– Historiskt har mikrobolag haft överlägset bäst avkastning om vi jämför både med små och stora bolag. Mikrobolag är väldigt små jämfört med storbolagen, och det betyder att de är mer snabbrörliga och har större möjligheter att växa i relativa termer. Ett litet, hungrigt bolag med en liten marknadsandel kan växa snabbare än marknaden med hjälp av en nydanande produkt eller affärsmodell. Sen har vi sett att det funnits ett relativt klent utbud av dagligt handlade mikrobolagsfonder på den svenska marknaden, och i synnerhet med europeisk inriktning. Där är vi nästan ensamma, berättar Jonas Skilje, förvaltare på PriorNilsson Fonder.

Fondens innehav kan grupperas i tre kategorier: teknikledare, digitalisering och hälsa. Så hur gör man för att hitta de bästa bolagen i dessa kategorier?

– Den sammanlagda europeiska marknaden för småbolagsaktier har vi uppskattat till ungefär 7 000 bolag, varav hela 6 000 kan sägas utgöra mikrobolag. Det är enormt många. Så för att göra detta hanterbart använder vi oss av en process som kallas ”quantamental”: kvantitativa screeningmetoder kombinerat med fundamental analys av bolagen. På så vis kan vi snabbt koka ned 7 000 bolag till ungefär 200 stycken med olika filter. Väl där börjar det riktiga arbetet med att titta på varje bolags specifika utveckling och marknadsexponering. Gillar vi vad vi ser börjar vi ta kontakt med bolagets ledning för att göra intervjuer och bättre förstå affärsmodellen, marknaden de verkar på och bolagets tillväxtstrategi. Samtidigt börjar vi fundera på vad som är en rimlig värdering för bolaget, hur mycket vi kan tänka oss att betala, berättar Martin Lindqvist som arbetar med förvaltningen av fonden tillsammans med Jonas.

Mikrobolag och Europa

Exponeringen mot Europa innebär ett större univers att välja bolag från.

– Vi verkar inom en nisch på aktiemarknaden som är underanalyserad och svårhandlad. Därför krävs det mycket kontakt med bolagen för att förstå deras risker och möjligheter. Det krävs mycket tid för att sätta sig in i dessa bolag och förstå deras produkter och affärsmodeller, säger Jonas Skilje.

Här kommer aktiv förvaltning och fundamental analys som ett helt nödvändigt redskap för att kunna generera en hög avkastning och undvika dåliga bolag. Det är ett minst lika viktigt steg som att sedan kunna hitta de bästa. Det är genom klassisk bolagsanalys och en förståelse för affärsmodell och produkt som bolagen väljs ut.

– Vi brukar säga att ett typiskt Evolve-bolag har en marknadsledande position i en attraktiv bransch men som ännu inte upptäckts av den bredare aktiemarknaden. En attraktiv bransch är en bransch som växer betydligt snabbare än den globala ekonomin. Sen vill vi att bolaget ska ha möjlighet att återinvestera sina pengar i fortsatt tillväxt, antingen genom att bygga ut ytterligare kapacitet eller genom att investera i utveckling av nya och bättre produkter, säger Jonas.

Samtidigt är det särskilt viktigt att på djupet förstå affärsmodellen, riskerna och möjligheterna. Mikrobolag kan vara väldigt beroende av ett fåtal kunder, ett fåtal produkter eller en enskild marknad.

– Mikrobolagens avkastningsnivåer har historiskt sett varit mycket höga, de har i många fall gått bättre än småbolagen. Många av bolagen är verksamma i nischer som växer snabbare än den generella ekonomin. PriorNilsson Evolve är en intressant fond för investerare som efterfrågar exponering mot snabbväxande mikrobolag i sin portfölj och som vill sprida sin risk över fler geografiska områden, berättar Jonas.

Investera i fonden hos Avanza här

Investera i fonden hos Nordnet här 

Martin & Jonas – Vilka trender ser ni framåt?

– Våra bolag är för det allra mesta utvalda baserat på att de verkar inom en nisch som befinner sig i en strukturellt uthållig tillväxtfas, och bolagets vinstutsikter beror därför i stor utsträckning på hur denna marknad utvecklas. Så vi letar efter trender som känns strukturellt uthålliga. Här har vi bland annat djurhälsa och elektrifiering:

  1. Världen över skaffar fler och fler människor husdjur. Det var en trend även innan pandemin men som nu fått en extra skjuts. Den växande medelklassen i världen har råd att lägga mer pengar på vård och produkter för sina husdjur, och det gör att det utvecklas fler produkter och mer avancerad vård. Det är en trend vi försöker ha en god exponering mot.
  2. Likaså är elektrifieringen en stark trend som accelererat senaste åren och många mikrobolag kan komma in i detta tema genom intressanta produkter. Allt från elmätare som används i laddstolpar till kritiska komponenter i bilbatterier och maskiner som används för utvecklingen av framtidens energieffektiva material.

Läs mer om Evolve här:

Fakta om Evolve

Förvaltare: Martin Lindqvist och Jonas Skilje
Förvaltningsavgift: 1,3 procent samt 20 procent prestationsbaserad avgift av överavkastningen.
Utveckling efter avgifter sedan 1 juni 2020: XX procent.*

*Jämförelseindex är MSCI Europe Small Cap Net Return omvandlat till svenska kronor. Perioden som avses är 2020-06-01 till 2021-10-15.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på www.priornilsson.se

Förvaltarna om mikrobolagsfonden: Så hittar vi de bästa bolagen

Och strategin har fungerat. Sedan starten den 1 juni 2020 har fonden fram till idag avkastat 37 procent medan jämförelseindex avkastat 24 procent.

– Historiskt har mikrobolag haft överlägset bäst avkastning om vi jämför både med små och stora bolag. Mikrobolag är väldigt små jämfört med storbolagen, och det betyder att de är mer snabbrörliga och har större möjligheter att växa i relativa termer. Ett litet, hungrigt bolag med en liten marknadsandel kan växa snabbare än marknaden med hjälp av en nydanande produkt eller affärsmodell. Sen har vi sett att det funnits ett relativt klent utbud av dagligt handlade mikrobolagsfonder på den svenska marknaden, och i synnerhet med europeisk inriktning. Där är vi nästan ensamma, berättar Jonas Skilje, förvaltare på PriorNilsson Fonder.

Fondens innehav kan grupperas i tre kategorier: teknikledare, digitalisering och hälsa. Så hur gör man för att hitta de bästa bolagen i dessa kategorier?

– Den sammanlagda europeiska marknaden för småbolagsaktier har vi uppskattat till ungefär 7 000 bolag, varav hela 6 000 kan sägas utgöra mikrobolag. Det är enormt många. Så för att göra detta hanterbart använder vi oss av en process som kallas ”quantamental”: kvantitativa screeningmetoder kombinerat med fundamental analys av bolagen. På så vis kan vi snabbt koka ned 7 000 bolag till ungefär 200 stycken med olika filter. Väl där börjar det riktiga arbetet med att titta på varje bolags specifika utveckling och marknadsexponering. Gillar vi vad vi ser börjar vi ta kontakt med bolagets ledning för att göra intervjuer och bättre förstå affärsmodellen, marknaden de verkar på och bolagets tillväxtstrategi. Samtidigt börjar vi fundera på vad som är en rimlig värdering för bolaget, hur mycket vi kan tänka oss att betala, berättar Martin Lindqvist som arbetar med förvaltningen av fonden tillsammans med Jonas.

Mikrobolag och Europa

Exponeringen mot Europa innebär ett större univers att välja bolag från.

– Vi verkar inom en nisch på aktiemarknaden som är underanalyserad och svårhandlad. Därför krävs det mycket kontakt med bolagen för att förstå deras risker och möjligheter. Det krävs mycket tid för att sätta sig in i dessa bolag och förstå deras produkter och affärsmodeller, säger Jonas Skilje.

Här kommer aktiv förvaltning och fundamental analys som ett helt nödvändigt redskap för att kunna generera en hög avkastning och undvika dåliga bolag. Det är ett minst lika viktigt steg som att sedan kunna hitta de bästa. Det är genom klassisk bolagsanalys och en förståelse för affärsmodell och produkt som bolagen väljs ut.

– Vi brukar säga att ett typiskt Evolve-bolag har en marknadsledande position i en attraktiv bransch men som ännu inte upptäckts av den bredare aktiemarknaden. En attraktiv bransch är en bransch som växer betydligt snabbare än den globala ekonomin. Sen vill vi att bolaget ska ha möjlighet att återinvestera sina pengar i fortsatt tillväxt, antingen genom att bygga ut ytterligare kapacitet eller genom att investera i utveckling av nya och bättre produkter, säger Jonas.

Samtidigt är det särskilt viktigt att på djupet förstå affärsmodellen, riskerna och möjligheterna. Mikrobolag kan vara väldigt beroende av ett fåtal kunder, ett fåtal produkter eller en enskild marknad.

– Mikrobolagens avkastningsnivåer har historiskt sett varit mycket höga, de har i många fall gått bättre än småbolagen. Många av bolagen är verksamma i nischer som växer snabbare än den generella ekonomin. PriorNilsson Evolve är en intressant fond för investerare som efterfrågar exponering mot snabbväxande mikrobolag i sin portfölj och som vill sprida sin risk över fler geografiska områden, berättar Jonas.

Investera i fonden hos Avanza här

Martin & Jonas – Vilka trender ser ni för 2021?

– Våra bolag är för det allra mesta utvalda baserat på att de verkar inom en nisch som befinner sig i en strukturellt uthållig tillväxtfas, och bolagets vinstutsikter beror därför i stor utsträckning på hur denna marknad utvecklas. Så vi letar efter trender som känns strukturellt uthålliga. Här har vi bland annat djurhälsa och elektrifiering:

  1. Världen över skaffar fler och fler människor husdjur. Det var en trend även innan pandemin men som nu fått en extra skjuts. Den växande medelklassen i världen har råd att lägga mer pengar på vård och produkter för sina husdjur, och det gör att det utvecklas fler produkter och mer avancerad vård. Det är en trend vi försöker ha en god exponering mot.
  2. Likaså är elektrifieringen en stark trend som accelererat senaste åren och många mikrobolag kan komma in i detta tema genom intressanta produkter. Allt från elmätare som används i laddstolpar till kritiska komponenter i bilbatterier och maskiner som används för utvecklingen av framtidens energieffektiva material.

Läs mer om Evolve här!

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på www.priornilsson.se