Kategoriarkiv: Prostalund AB

Innovativ teknik ger fler män vård för godartad prostataförstoring

Bara i Sverige finns i dag omkring 400 000 män som lider av godartad prostataförstoring (Benign Prostate Enlargement – BPE). Hela 300 000 av dessa har kontakt med vården. Förstorad prostata uppkommer ofta i åldrarna 40–50, och innebär att prostatan växer och trycker mot urinröret. Något som bland annat kan resultera i svårigheter att urinera och urinläckage. Problemen förvärras ofta över tid och kan övergå i allvarliga komplikationer såsom totalt urinstopp. Med anledning av att många drabbas av BPE ställs höga krav på vården för att alla ska få hjälp i tid.

Snabb, säker och effektiv behandling med nya CoreTherm®

ProstaLund AB är ett svensk medtech-bolag som utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolagets huvudprodukt består av CoreTherm® Concept – en patenterad metod för individanpassad värmebehandling mot BPE. CoreTherm® Concept erbjuds i huvudsak på sjukhus och privata kliniker i Norden. Under de fem senaste åren har metoden kraftigt ökat antalet behandlingar som genomförs, från 500 till 1200 per år. Nu siktar bolaget mot nya höjder med sin nya plattform CoreTherm® Eagle.

– Den nya maskinen, som är MDR godkänd och CE-märkt sedan i februari i år, har en klart modernare design och är dessutom säkrare och mer användarvänlig än tidigare version. Den kommer ge oss goda möjligheter till ytterligare etablering såväl i som utanför Norden, säger Johan Wennerholm, vd ProstaLund AB.

Långa vårdköer är ett stort problem över hela världen. Efterfrågan på snabba behandlingar är därmed stor. En behandling med nya CoreTherm® genomförs i lokalbedövning i stället för narkos, och tar endast 15 minuter att genomföra. Hela besöket på mottagningen är över på en timme, vilket bidrar till förkortade vårdköer och mer kostnadseffektiv behandling.

– Kirurgiska behandlingar med narkos tar längre tid att genomföra och innebär längre väntetid samt dyrare behandlingar. Vår metod är både mer tids- och kostnadseffektiv, och vården kan således behandla fler patienter. Därtill är de allvarliga komplikationerna färre jämfört med kirurgi. Patienten behöver inte heller övernatta på sjukhuset utan kan åka direkt hem, och tar därmed inte upp värdefulla vårdplatser, säger Johan Wennerholm.

Största delen av försäljningen de senaste åren kommer från behandlingskatetrar i samband med bolagets behandlingsmetod, CoreTherm Concept, i Norden. Det senaste halvåret har bolaget expanderat till Europa med sina fristående produkter.

Stark försäljningstillväxt för fristående produkter

Under det senaste kvartalet har ProstaLunds försäljning ökat med 22 procent. En stor anledning bakom utvecklingen är att bolaget påbörjat försäljning av de fristående produkterna, Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent, i samband med andra metoder för godartad prostataförstoring. I Q4 2022 stod dessa fristående produkter för 12 procent av den totala försäljningen. I Q1 2023 hade siffran vuxit till 18 procent.

– Vi har dagligen kontakt med nya kliniker i Europa, och alla som hittills har provat våra produkter har fortsatt använda dem, säger Johan Wennerholm.

De fristående produkterna används i samband med andra behandlingsmetoder vid godartad prostataförstoring i bland annat Italien, Spanien, England, Polen, Tjeckien, Brasilien och Nederländerna – länder där bolaget ännu inte erbjuder sin behandlingsmetod. Bolaget har också en intention att expandera till USA, en ansökan om en FDA 510K-registrering för Schelin Catheter® är inskickad.

– USA utgör en enorm marknad. En expansion på andra sidan Atlanten skulle således kunna resultera i betydelsefull tillväxt för oss.

Nyemission för ytterligare expansion

ProstaLund har vuxit fyra kvartal i rad, vilket är sällsynt i den ofta långsamma medtech-världen. I Sverige, bolagets primärmarknad, bedöms ProstaLund i dag ha en marknadsandel om 20 procent. Nu genomför bolaget en nyemission om 40 Mkr, för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Kapitalet ska bl.a. gå till marknadsföring och försäljning av den nya plattformen CoreTherm® Eagle och de fristående produkterna, registreringskostnader på nya marknader och utveckling av verksamheten

– Efterfrågan på snabba och effektiva behandlingsmetoder är stor runtom i världen, vilket inte minst visat sig i den starka tillväxten för oss och vår behandlingsmetod i Norden. I och med en ny och mer modern plattform, samt stort intresse för våra fristående produkter, ser vi nu goda möjligheter att ta alla våra produkter till nästa nivå, avslutar Johan Wennerholm.

Investera nu genom ProstaLund.se

AV: Prostalund AB

Detta är en annons från Prostalund AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.