Kategoriarkiv: Qlife

Emission ska få fart på modernt hemmatest

Tänk dig in i följande scenario: du lever med en kronisk sjukdom, KOL för att nämna någon, och har därför hög risk för infektioner. Du börjar misstänka en försämringsperiod och ringer sjukvården, berättar om dina symtom och får en läkartid för att kolla dina värden och därefter invänta svar. Ganska omständlig process, eller hur? Detta vill emissionsaktuella Qlife ändra på och fokusera på förebyggande hälsovård och avståndsmässiga nackdelar.

Istället för att koppla in vården, kan du i tidigt skede ta reda på dina värden själv – direkt hemifrån soffan eller köksbordet. Lösningen stavas Egoo Health.

– Med Egoo Health tar vi in vården i hemmet. Du får samma noggrannhet som kliniska laboratorieresultat och förbättrad vårdkvalitet samtidigt som du sparar tid, säger Thomas Warthoe, vd för Qlife Holding och fortsätter:

– I och med att du redan testat dig själv, blir det lättare i nästa steg om du behöver rådfråga en läkare online. På det sättet blir vården mer effektiv och resurser frigörs. Och samtidigt gör Egoo System det möjligt att övervaka dig själv inifrån, lära dig om din hälsa och arbeta proaktivt för att minimera risken för sjukdom. Ungefär som diabetespatienter redan gör, men i större skala.

Läs mer om Egoo Health här

Enkel användning och tidlös design

Egoo, som är en liten, vit högteknologisk apparat, är designad för att passa in i hemmet samtidigt som man inte ruckat på kvaliteten. Likt en modern kaffemaskin använder du en kapsel, med labbkemi för att undersöka användarens inflammationsnivåer, ett så kallat CRP-test. Vid användning tar du ett litet stick i fingret för att sedan placera bloddroppen på Egoo Collect, som är Qlifes patenterade filter som omvandlar blod till plasma. Plasmaprovet placeras sedan i testkapsel i apparaten som skannas av via Egoo Connect-appen för att köra analysen. Efter 5 till 40 minuter, beroende på markör, får du ditt resultat. Testmetoden och Egoo-systemets mångsidighet möjliggör alltså nya effektiva vårduppställningar, men även uppskalning med olika test då Egoo-enheten är utvecklad för att köra 80 procent av alla kända biotillverkare.

– Med kvalitetstestning av patientgenerade kan vi ta hand om fler människor med mindre resurser. Tekniken bakom systemet är oerhört avancerad, men att använda den är däremot superenkelt, vilket gör att alla kan använda testerna. Egoo Health har kapacitet att förändra användning av biometriska data på en ny nivå, säger Thomas Warthoe.

Håll koll på det senaste från Qlife här

Genomför emission
För att nå ut till konsumentmarknaden med förtroendet från klinisk detaljhandel genomförs nu bolaget en emission. Planen är att ta in 57 miljoner som kommer att spenderas på partnerinsatser av CRP-testet till privata kliniker och konsumenthälsosegment, regulatoriskt arbete och marknadsföring av produkten.

– Vi genomförde en emission i höstas och är nu redo för att ta in ytterligare kapital. Nu vill vi nå konsumentmarknaden och verkligen kunna göra den skillnaden för folk som vi vet att vi kan göra, säger Thomas Warthoe.

Om Qlife: Befintliga aktieägare kommer att erhålla tjugofem (25) andelsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 april 2023. En (1) andelsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) andel i Bolaget. Varje enhet består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Qlife att erhålla cirka 57,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,10 SEK per andel, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna ges ut kostnadsfritt).

En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 11 september 2023 – 29 september 2023 till ett lösenpris om 0,11 SEK per aktie.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan 11 april 2023 – 25 april 2023.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,3 procent genom tecknings- och garantiåtaganden på sedvanliga villkor.

Risktext: Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.qlifeholding.com den XX april 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.