Kategoriarkiv: Realheart

Så ska ett konstgjort hjärta ersätta transplantationer

En person som bokstavligen har framtiden i sina händer är Dr Dilek Gürsoy. Hon är en av Europas ledande hjärtkirurger och den som utför implantationerna i Realhearts djurstudier.

Resultaten har varit goda och inom några år räknar bolaget med att gå vidare till kliniska tester på människa. Såväl förväntningar som behov är stora.

Läs mer om Realhearts företrädesemission av units här.

Många av de som dör i hjärtsvikt skulle kunna räddas med ett konstgjort hjärta, men den produkt som hittills använts har närmare 50 år på nacken och stora brister. Patienten blir i praktiken bunden till hemmet och livshotande biverkningar är vanliga. Det gör att den sällan används samt att få kirurger och kliniker har erfarenhet av implantation och eftervård.

Men det har Dr Dilek Gürsoy. Hon har varit med vid över 100 implantationer där hon själv utfört ett 30-tal.

– Under dessa operationer har jag känt en ödmjukhet eftersom jag med stor sannolikhet kommer att rädda patientens liv, men också förändra det för alltid. Vissa kolleger vill inte alls implantera ett konstgjort hjärta eftersom patientens livskvalitet blir så begränsad. Det behövs nya, innovativa lösningar och fler unga, passionerade hjärtkirurger för att förändra detta, säger hon.

Läs mer om Realhearts konstgjorda hjärta här.

Konstgjort hjärta alternativ för transplantationer 

Dilek Gürsoy föddes i Tyskland 1976. Hennes yrkesbana tog tidigt form efter att hennes far gick bort i hjärtsjukdom då hon var tio år. 2012 blev hon den första kvinnliga kirurgen i Europa som implanterade ett artificiellt hjärta. 2019 var hon Årets  läkare enligt German Medical Club. Hon har drivit en egen praktik och är i dag chefsläkare på en privat klinik i Düsseldorf. Hennes vision är att etablera ett center för behandling med artificiella hjärtan.

– Standardbehandlingen för en patient med svår hjärtsvikt, när alla andra alternativ har uteslutits, är fortfarande en hjärttransplantation. Men det kan inte få vara så att en människa måste dö för att en annan ska kunna fortsätta att leva. Vi behöver ljud- och sladdlösa konstgjorda hjärtan som håller i 5–10 år som alternativ till transplantation, säger Dilek Gürsoy.

Se Realhearts film som förklarar det konstgjorda hjärtat här.

Liknar vårt mänskliga hjärta

Realhearts artificiella hjärta är i nästintill ljudlöst och ger patienten stor rörelsefrihet tack vare låg vikt och lång batteritid. Det är utformat så att det imiterar vårt mänskliga hjärta för att minska risken för biverkningar.

– Jag är säker på att Realheart kommer att bli ett bra alternativ till en transplantation och jag ska göra allt för att hjälpa till att driva utvecklingsarbetet framåt. Det är otroligt spännande att få vara med och forma framtidens läkekonst, säger Dilek Gürsoy.

Realheart genomför en företrädesemission av Units med teckningstid 16 augusti-3 september 2021. Emissionen är säkerställd till ca 91 procent genom teckningsförbindelser och garantier och tillför vid fullteckning Bolaget ca 67,7 MSEK. Teckningskursen per Unit är 6 SEK. Fullständig information och prospekt finns på www.realheart.se.

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART). Bolaget har cirka 3 600 aktieägare och ett börsvärde på cirka 150 MSEK.

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås
+4621-4755550
info@realheart.se
www.realheart.se

Av: Realheart

Detta är en annons från Realheart och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.