Kategoriarkiv: Recyctec

Recyctec gör det enkelt för fastighetsbranschen att välja hållbart

Att framställa glykol kräver dels råolja, dels en energikrävande förädlingsprocess. Att återvinna glykol sparar därför en hel del energi. Dessutom slits inte glykolmolekylen, till skillnad från andra underliggande tillgångar, som exempelvis papper.

– En återvunnen papperssida blir mjukare för varje gång. I en glykolåtervinningsprocess tappar man endast 2 procent. Det innebär att vi får ut hela 98 procent av den ursprungliga råvaran, säger Andreas Cederborg, vd på Recyctec.

Det mest etablerade och hållbara företaget på glykolmarknaden
Sedan Recyctec bildades 2005 har bolaget hunnit genomföra proof-of-concept på både fullskaleanläggningen och det egna varumärket EarthCareÔ, under vilket de säljer den återvunna glykolen. Dessutom har Recyctec, som enda glykolvarumärke i Sverige, erhållit högsta möjliga klassning hos Byggvarubedömningen.

– Vi har varit verksamma länge jämfört med andra på marknaden. Vi är i slutfasen av kommersialiseringen, vilket tajmar bra med fastighetsmarknadens efterfrågan på hållbara alternativ, säger Andreas Cederborg.

Läs mer om Recyctecs produkter och tjänster

Som en del av Recyctecs expandering samarbetar de med välkända återförsäljare som Ahlsell och Kylma. Det sedan tidigare etablerade avtalet med Ahlsell har just utökats till hela Norden, medan avtalet med Kylma slutits nyligen.

– Vi har redan kontinuerligt återkommande kunder inom fastighetssektorn men det finns fortfarande många potentiella kunder kvar att leverera glykol till, säger Andreas Cederborg.

Nu satsar de på att expandera ytterligare
Nästa steg är att skapa exponering för att nå fler tänkbara kunder och växa ytterligare.

– Glykolmarknaden är stor och Recyctec har i dagsläget endast en liten del av marknaden. Förutom marknaden för fastighetsglykol finns det stora möjligheter inom den industriella sektorn. Exempel på denna typ av kunder är energi- och kemikoncernen Skoogs, som vi nyligen tecknade ett återförsäljaravtal med, säger Andreas Cederborg.

I takt med att tydliga trender mot hållbarhet och cirkularitet växer sig allt starkare ser Recyctec ett kontinuerligt ökande intresse för sina produkter, något de märker i form av ökad försäljning. Nu reser bolaget kapital för att ta sig till lönsamhet.

Läs mer om Recyctecs företrädesemission

­­– Vi är inte dyrast eller billigast. Vi är mest hållbara. Det tror vi lönar sig i längden, både för oss och våra kunder, säger Andreas Cederborg.


Nytt koncept gör glykolbyten ännu smidigare
För att underlätta för kunderna att köpa återvunnen glykol har Recyctec nyligen lanserat konceptet All Inclusive.

– Med EarthCareÔ All Inclusive kan kunderna garanterat veta att deras köp är 100 procent cirkulärt, eftersom vi både hämtar den återvunna glykolen och tar med oss den gamla tillbaka. Dessutom är det smidigt då alla avgifter som annars tillkommer runtomkring, ingår vid köpet, avslutar Andreas Cederborg.

Läs Recyctecs informationsmemorandum

Om Recyctec & EarthCare™:
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Om företrädesemissionen:
Teckningskurs per B-aktie: 1,75 SEK per ny aktie av serie B
Teckningsperiod: 5 januari 2023 – 20 januari 2023
Teckningsrätter: Aktieägare oavsett aktieslag per avstämningsdagen, den 3 januari 2023, i Recyctec Holding AB (publ) erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna fem (5) aktier av serie B.
Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter organiseras av Spotlight Stock Market och pågår mellan 5 januari – 17 januari 2023.
Övrigt: Emissionen täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till cirka 80 procent.

Detta är en annons från Recyctec och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.